Bläddra
Sökresultat för Natalia Karlsson... Rensa filter?

av: Natalia Karlsson, Wiggo Kilborn

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematikämnets didaktik handlar i första hand om undervisningens innehåll och hur elever kan tillägna sig matematiken. Målet är att eleverna ska få ett bra förhållningssätt till ämnet och en förmåga att förstå och använda matematiken. I den senaste kursplanen i matematik, Lgr 11, sammanfattas undervisningens syfte i…
Köp här

Isbn: 9789140688743

Utgivningsår: 20150225

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Natalia Karlsson, Wiggo Kilborn

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
För att tränga in i matematikens abstrakta natur behövs en konkretisering, som belyser och skapar förståelse för matematiska modeller, metoder och formler. Ju yngre eleverna är, desto större är behovet av konkretisering. Det är med hjälp av en sådan konkretisering som en elev lär sig abstrahera och resonera utan hjälp…
Köp här

Isbn: 9789144102382

Utgivningsår: 20150326

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Natalia Karlsson, Wiggo Kilborn

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Matematik kan beskrivas som en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling. För eleven handlar det om att lära sig använda matematiska modeller som inte bara löser enstaka problem, utan modeller som kan modifieras och generaliseras till att lösa olika problem och nya typer av problem. I…
Köp här

Isbn: 9789140692078

Utgivningsår: 20151130

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Natalia Karlsson, Wiggo Kilborn

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Natalia Karlsson är docent vid Södertörns högskola och arbetar där på lärarutbildningen. Hennes forskning har fokus på strukturer, modeller och begrepp i matematikundervisningen samt hur elever och studenter bygger upp dessa. Wiggo Kilborn var tidigare universitetslektor i matematikdidaktik och har mångårig erfarenhet…
Köp här

Isbn: 9789144134437

Utgivningsår: 20191209

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Wiggo Kilborn, Natalia Karlsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
De matematiska strukturer som ligger till grund för skolans matematik förtjänar att lyftas fram eftersom de gör matematiken överskådlig och begriplig. I den här boken visar Wiggo Kilborn och Natalia Karlsson hur dessa matematiska strukturer kan förklara matematiska samband samt konkretisera och generalisera…
Köp här

Isbn: 9789144090191

Utgivningsår: 20140227

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Natalia Karlsson, Wiggo Kilborn

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
För att bygga upp en matematikundervisning som utgår från aktuell forskning och skolans behov, krävs en hållbar lärarutbildning. Eftersom lärarutbildningen måste utgå från studenternas aktuella kunskaper i matematik, blir en central fråga hur de tillägnat sig sina kunskaper och uppfattningar. Mot denna bakgrund har vi…
Köp här

Isbn: 9789188663559

Utgivningsår: 20181129

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC