Bläddra
Sökresultat för Nils Blomkvist... Rensa filter?

av: Gun Eile, Nils Blomkvist

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789188036940

Utgivningsår: 20160406

Utgivare: Fornsalens Förlag

Mediatyp: BB

av: Majvor Östergren, Per Widerström, Dan Carlsson, Gun Westholm, Nils Blomkvist, Erika Sandström

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
I Spillingsskatten Gotland i världshandelns centrum berättar sex författare om världens största bevarade silverskatt från vikingatid. En skatt på sammanlagt 67 kilo som grävdes fram på norra Gotland 1999. Med utgångspunkt från olika specialområden beskrivs skatten, fyndplatsen och kontakterna med omvärlden, men också…
Köp här

Isbn: 9789188036698

Utgivningsår: 20080502

Utgivare: Fornsalens Förlag

Mediatyp: BB

av: Majvor Östergren, Per Widerström, Dan Carlsson, Gun Westholm, Nils Blomkvist, Erika Sandström

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
In The Spillings Hoard – Gotland´s Role in Viking Age World Trade, six authors expound on the largest Viking Age hoard in the world. The hoard was unearthed in 1999. Altogether it weighed 67 kilos and contained more than 14,000 silver coins, almost all of them of Islamic origin, some of them of sensational interest.…
Köp här

Isbn: 9789188036711

Utgivningsår: 20090310

Utgivare: Fornsalens Förlag

Mediatyp: BB

av: Nils Blomkvist, Lars G. Strömberg, Kristian Berg, Carin Bergström

Hur ser en typisk svensk by ut? Den har många ansikten. Den här boken klargör de underliggande orsakerna till de bybildningar vi ser idag. Den berättar om slättens och skogens byar, om fiskebyar och marknadsplatser, om administrativa centra och köpcentra. Ingår i serien “Studier till kulturmiljöprogram för…
Köp här

Isbn: 9789171929082

Utgivningsår: 19931114

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Nils Blomkvist

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Dominikanorden stadfästes av påven 1216. År 2016 uppmärksammade Gotlands kyrkohistoriska Sällskap detta i ett seminarium med föreläsningar som senare publicerades i boken Visby, världen och Guds rike Dominikanernas tid på Gotland. Syftet var att allmänt belysa Dominikanordens betydelse under en viktig kyrkohistorisk…
Köp här

Isbn: 9789172171206

Utgivningsår: 20190716

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB