Bläddra
Sökresultat för Nils Jareborg... Rensa filter?

av: Josef Zila, Nils Jareborg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
STRAFFRÄTTENS PÅFÖLJDSLÄRA är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte…
Köp här

Isbn: 9789139209256

Utgivningsår: 20200825

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här

Isbn: 9789176788585

Utgivningsår: 20131017

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176782293

Utgivningsår: 19920501

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Nils Jareborg, Magnus Ulväng

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Nils Jareborg Kognitionspsykologi och straffrättsligt ansvar – Konfrontation och inspiration – Jaget och Hjärnan – Allmänna brottsförutsättningar – Skuldrekvisit – Bevisning av uppsåt Magnus Ulväng Likgiltighet och uppsåt – Likgiltighetsuppsåt – Affekttillstånd –…
Köp här

Isbn: 9789176789681

Utgivningsår: 20160804

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Nils Jareborg

Denna bok innehåller tretton texter av varierande karaktär. Alla har publicerats tidigare, den första 1970 och den sista 2006. De flesta av dem har sin grund i föredrag och har fått behålla sin prägel därav. Boken kan sägas utgöra sista delen i en serie av samlade utvalda uppsatser, där de föregående delarna är Essays…
Köp här

Isbn: 9789176786277

Utgivningsår: 20060515

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Magnus Ulväng, Nils Jareborg, Sandra Friberg, Petter Asp

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här

Isbn: 9789176789087

Utgivningsår: 20141103

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Nils Jareborg

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789176784709

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Nils Jareborg

Kategorier: Domar och straff Juridik Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Framställningens uppläggning och omfattning har valts främst med tanke på juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden. Frågornas ideologiska bakgrund samt principiella och systematiska sammanhang betonas. Ett urval av belysande rättsfall från Högsta domstolen behandlas i…
Köp här

Isbn: 9789139202578

Utgivningsår: 20000801

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Nils Jareborg, Sandra Friberg, Petter Asp, Magnus Ulväng

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Brotten mot person och förmögenhetsbrotten är i första hand avsedd att fungera som lärobok i den akademiska straffrättsundervisningen, men den är också väl ägnad att användas som grundläggande handbok i det praktiska rättslivet. I boken ges en innehållsrik men ändå koncis framställning av brotten mot person (BrB kap.…
Köp här

Isbn: 9789176788905

Utgivningsår: 20150325

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Nils Jareborg, Josef Zila

Kategorier: Domar och straff Juridik Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Främst avsedd för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden. Frågornas ideologiska bakgrund samt principiella och systematiska sammanhang betonas. Ett urval av belysande rättsfall från Högsta domstolen behandlas i anslutning till de olika frågorna. I denna upplaga har…
Köp här

Isbn: 9789139204411

Utgivningsår: 20070216

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Nils Jareborg, Josef Zila

Kategorier: Domar och straff Juridik Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Boken är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga den ideologiska bakgrunden samt principiella och systematiska sammanhang.I denna tredje upplaga…
Köp här

Isbn: 9789139205586

Utgivningsår: 20100825

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Nils Jareborg

Köp här

Isbn: 9789176781180

Utgivningsår: 19880315

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Nils Jareborg

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck
Boken är en uppföljare till “Festskrift: Gastronomiska undersökningar” (2002). Den innehåller ungefär 650 recept, huvudsakligen med anknytning till italiensk, fransk och svensk kokkonst. Svårighetsgraden är låg eller måttlig. En tredjedel av texten består av mer eller mindre angelägna kommentarer och notiser rörande…
Köp här

Isbn: 9789176789896

Utgivningsår: 20170306

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Nils Jareborg, Sandra Friberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Brotten mot person och förmögenhetsbrotten är i första hand avsedd att fungera som lärobok i den akademiska straffrättsundervisningen, men den är också väl ägnad att användas som handbok i det praktiska rättslivet. I boken ges en innehållsrik, koncis framställning av brotten mot person (BrB kap. 3–7),…
Köp här

Isbn: 9789176787717

Utgivningsår: 20101115

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Nils Jareborg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Detta kompendium handlar om förutsättningar för juridisk argumentation, särskilt inom straffrätten: språk och språkbehandlingar, språklig obestämdhet, värderingar, regler, moral och en rad centrala rättsliga begrepp, alltifrån ”det rätta” och ”rättssäkerhet” till ”gällande rätt” och ”rättsdogmatik”. Det rör sig om…
Köp här

Isbn: 9789176787885

Utgivningsår: 20110530

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Nils Jareborg

In 1988 I published – in order to celebrate having survived half a century – a little book called Essays in Criminal Law, containing seven articles. The present sister volume, also containing seven articles, is meant as a celebration of my retirement, not only from my university position but also from…
Köp här

Isbn: 9789176785157

Utgivningsår: 20021015

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789176784938

Utgivningsår: 20020415

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789176786925

Utgivningsår: 20080825

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB