Bläddra
Sökresultat för Nordic Academic Press... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789188168405

Utgivningsår: 20160601

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Kategorier: Konservatism och högerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
De högerpopulistiska rörelserna växer drastiskt i antal och volym just nu. I EU och globalt tycks det även spridas en tidigare otänkbar acceptans och normalisering av partiernas etno-nationalistiska program. Slagordet Fortress Europe en term med tydligt negativ klang förr har idag fått positivt genomslag hos en…
Köp här

Isbn: 9789188909183

Utgivningsår: 20190523

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Sofia K. Ledberg

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
En fungerande demokrati förutsätter en god relation mellan militären, staten och samhället. Officerskåren, den militära professionen, förvaltar statens våldsmonopol och ansvarar ytterst för försvaret av viktiga samhällsfunktioner och demokratiska värden en roll som kräver en viss handlingsfrihet, om än begränsad.   I…
Köp här

Isbn: 9789188661715

Utgivningsår: 20190325

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Lotta Svensson, Ingrid Bergström Nilsson, Elin Bogren, Linnéa Hassis, Josefine Heed, Lotti Jilsmo, Anne Lindberg, Lo Lindström, Bibbi Lodmark, Jytte Rüdiger, Sofie Skalstad, Arvi Stiernström, Anna Tuomas

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Politik och statsskick Regional politik Regional styrning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Vad kan vi göra åt att unga lämnar mindre orter för storstäderna? Utflyttningen är ett problem: befolkningsunderlagen krymper, välfärden påverkas och företagen lider brist på kompetent arbetskraft. Och vad händer med framtidstron och utvecklingen i en bygd som de unga flyttar ifrån? I Lämna eller stanna? får vi…
Köp här

Isbn: 9789188661326

Utgivningsår: 20171215

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
Hur kan ett fritt och öppet samhälle skydda sig mot totalitära rörelser och våldsideologier utan att de metoder som används urholkar just friheten och öppenheten? Boken Främlingskap: Svensk säkerhetstjänst och konflikterna i Nordafrika och Mellanöstern undersöker fakta i två svenska, konkreta fall. Författarna Ulf…
Köp här

Isbn: 9789187675973

Utgivningsår: 20151229

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

av: Joachim Östlund

Kategorier: Historia och arkeologi
När Jonas Thorsons föräldrar en dag år 1707 får veta att deras son har sålts som slav på en auktion i Alger på den ökända ”Barbariska kusten” i Medelhavet är det ett skakande besked. Men Thorson är inte ensam: under perioden 1650–1770 tillfångatogs ett tusental svenska sjömän som var sysselsatta i den viktiga importen…
Köp här

Isbn: 9789187675430

Utgivningsår: 20151229

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

Köp här

Isbn: 9789188168887

Utgivningsår: 20170509

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Svante Norrhem

“Anlägger man ett strikt feministiskt perspektiv på utvecklingen är boken knappast uppmuntrande. Däremot är det givande att följa författarens genomtänkta resonemang. Det skall också sägas att läsaren kan se fram emot många nöjsamma stunder. Norrhem drar sig inte för att illustrera framställningen med…
Köp här

Isbn: 9789189116917

Utgivningsår: 20070504

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Sociala och etiska frågor
Jane Jacobs blev känd över världen för sin bok The Death and Life of Great American Cities. Genom boken och sin aktivism på gatunivå i 1960-talets New York blev hon en centralfigur inom stadsplaneringsfrågor och hennes insatser har efter genombrottet ständigt tolkats och debatterats. Den tidiga berömmelsen verkar…
Köp här

Isbn: 9789188661678

Utgivningsår: 20181228

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
 Ofta ses offentlig sektor som drivkraft i det samhälleliga ekosystemet för att förnya och utveckla lokal vitalitet och näringsliv. De offentliga verksamheternas effektivitet och kvalitet ska öka, samtidigt som de ska möta hållbarhetsutmaningar, stärka relationen till sina brukare och medborgare och kunna ta tillvara…
Köp här

Isbn: 9789188909169

Utgivningsår: 20190610

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Nina Nordström

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Inom arkeologin är döden ett självklart tema. Det är också de kroppsliga resterna efter mänskliga individer som grävs fram ur jorden för att tolkas, prepareras och exponeras på museum. En del av dessa individer blir med tiden välkända, får namn och återkommer med jämna mellanrum i såväl vetenskapliga som mediala…
Köp här

Isbn: 9789187351778

Utgivningsår: 20151229

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

av: Mats Burström

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Marinarkeologi
For centuries boats were ballasted with sand, gravel, stone, or rubble to give them stability, and when they no longer needed the extra weight, it was dumped. The result was that huge quantities of ballast were shipped to new places and new continents. In Ballast the archaeologist Mats Burström charts how ship ballast…
Köp här

Isbn: 9789188661227

Utgivningsår: 20171214

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Tove Kruse

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Vi lever med historiska tillfälligheter men vad är det som kvalificerar vissa händelser till att bli historiska tillfällen? Buden är många i denna antologi: Maj -68, förhandlingarna på Jalta, pingstväckelsen, eller greve di Segnis långa tystnad.“Ett historiskt tillfälle” är en festskrift till Håkan…
Köp här

Isbn: 9789189116504

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Susanne Lundin

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Få vetenskapliga områden har rönt så stor uppmärksamhet som genteknologin. I dagstidningarna kan vi läsa artiklar om embryon som säljs via internet och hur stamceller och gener förvandlas till handelsvaror vid ekonomiska transaktioner. Den mänskliga kroppen presenteras som en guldgruva och biologiska substanser som…
Köp här

Isbn: 9789189116252

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av: Ann-Mari Hållans Stenholm

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Människor har genom tiderna kunnat blicka tillbaka på sitt förflutna och fundera på sin egen plats i släktleden. Inom arkeologisk forskning har tankar om minne och tradition i äldre tid väckt nytt intresse. Bland annat har man gjort studier av så kallade överlagringar nya gravar och hus som medvetet placerades på…
Köp här

Isbn: 9789189116993

Utgivningsår: 20130218

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185509669

Utgivningsår: 20111014

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av: Mary Hilson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
What differencies and similarities were there in the Labour movements around Europe when they grew strong around the start of 1900? In Political Change and the Rise of La-bour in Comparative Perspective historian Mary Hilson presents a comparative analysis of social change, democratisation and the development of modern…
Köp här

Isbn: 9789187121685

Utgivningsår: 20150211

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

av: Lotta Svensson, Maria Vallström, Mikael Vallström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Varför fungerar inte modellerna för hållbar utveckling av den svenska landsbygden? Är brukssamhällen, omstrukturerade industriorter och norrländsk glesbygd den globala ekonomins hopplösa förlorare? Kanske kan vi vända på perspektiven och i stället utgå från de lokala förutsättningarna för ett uthålligt…
Köp här

Isbn: 9789187675102

Utgivningsår: 20140822

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Roddy Nilsson, Maria Vallström, Annika Berg, Katarina Bernhards, Marie Clark Nelson, Viktor Englund, Renée Frangeur, Staffan Förhammar, Lars Garpenberg, Karin Johannisson, Cecilia Riving, Frida Wikström

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kriminalvård och straff Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Att bli omhändertagen av samhället är ett djupt ingrepp i en människas liv. De individuella mötena med anstalten uppmärksammas sällan, men i Inspärrad får vi följa personer som varit intagna på sinnessjukhus, sanatorier, fängelser, uppfostrings- och alkoholistanstalter i Sverige någon gång mellan 1850 och 1992. Genom…
Köp här

Isbn: 9789188168412

Utgivningsår: 20161213

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

av: Daniel Lövheim

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det moderna välfärdssamhällets ständigt ökande behov av ingenjörer och naturvetare har sällan ansetts ha en betryggande motsvarighet i tillströmningen till…
Köp här

Isbn: 9789188168276

Utgivningsår: 20161201

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religiöst liv och praxis
Religion kan inte reduceras till tradition, text och tro. Den är levd det vill säga en kroppsligt förankrad praktik som både är könad och situerad. Till den indiska pilgrimsorten Rishikesh kommer människor från hela världen för att utöva yoga och delta i satsang. I San Antonio, Texas, samlas evangelikat kristna med…
Köp här

Isbn: 9789188661784

Utgivningsår: 20181221

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Åke Daun

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Vad betyder det att vara europé? En grupp europeiska akademiker ombads att använda sina egna personliga perspektiv för att diskutera det komplexa ämnet nationell identitet.Detta är speciellt intressant med tanke på att Europa i framtiden kommer att bli än mer integrerat, och att samarbete över gränserna kommer än mer…
Köp här

Isbn: 9789189116061

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Ulf Zander

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Steven Spielbergs film Schindlers list är ett exempel på hur förintelsen av judar under andra världskriget använts i ett kulturellt sammanhang. Men är den systematiska utrensningen av judar ett bra exempel för den som vill förmedla lärdomar om det förflutna? Förändras vår förståelse av en av mänsklighetens värsta…
Köp här

Isbn: 9789189116528

Utgivningsår: 20060310

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Olle Östlind

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Henry B. Goodwin var länge Sveriges mest kända fotograf, från första världskriget och framåt. Han arbetade i piktorialistisk anda, den för tiden förhärskande bildstilen, med hårt manipulerade bilder och kreativ oskärpa. I Essäer om Henry B. Goodwin kompletterar och vidareutvecklar Olle Östlind sin tidigare bok Den…
Köp här

Isbn: 9789185509256

Utgivningsår: 20091123

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av: Jens Ljunggren

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
I Inget land för intellektuella söks svar på frågan om vad som hände med synen på den intellektuelle under 68-revolten. Vilka nya vänsterintellektuella ideal var det som skapades under 1960- och 70-talens radikala upplopp och hur bemöttes dessa av omgivningen? Händelserna -68 påverkade starkt synen på den…
Köp här

Isbn: 9789185509140

Utgivningsår: 20090617

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Martin Åberg

Kategorier: Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
At the start of the twentieth century, political parties had the potential to focus grass-roots interest in the development of modern, democratic nation-states. Yet all the new parties were met with suspicion across Europe, particularly among liberals. These popular misgivings and the way the liberals nevertheless…
Köp här

Isbn: 9789187121258

Utgivningsår: 20150211

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

av: Anna Källén

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
»Vad är det som är allra roligast att läsa? Det är vill jag påstå texter som man inte visste att de fanns, om ämnen som man aldrig tänkt på som ämnen. Just den sortens texter möter man i antologin Making cultural history ett fynd för den som vill förstå vad som format den tid vi lever i Det som kanske imponerar…
Köp här

Isbn: 9789187351198

Utgivningsår: 20130708

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Mikael Byström, Pär Frohnert

Kategorier: Historia och arkeologi
International migration and migrants have long been among the most debated topics in Europe and around the globe. How do immigrant policies differ between different nation-states? How are migrants and refugees met? Conflicting opinions on migration are not new. History gives ample examples of varying solutions and…
Köp här

Isbn: 9789187351235

Utgivningsår: 20130819

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789187675621

Utgivningsår: 20040404

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

av: Leif Runefelt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Idéhistoria Konsumtion och konsumism Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Under 1700-talet och tidigt 1800-tal förändrades inköpsvanorna drastiskt i Sverige: ett konsumtionssamhälle började ta form. En rad nya varor som kaffe, te, porslin, bomull och exotiska textilfärger gjorde succé. Ett urbant mode och sällskapsliv växte fram och krävde både tid och pengar. Gradvis fick nymodigheterna…
Köp här

Isbn: 9789187675539

Utgivningsår: 20160526

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

av: Daniel Lövheim

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det moderna välfärdssamhällets ständigt ökande behov av ingenjörer och naturvetare har sällan ansetts ha en betryggande motsvarighet i tillströmningen till…
Köp här

Isbn: 9789188168726

Utgivningsår: 20170918

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

av: Erik Nydahl, Jonas Harvard, Ragnar Björk, Stefan Dalin, Per Hammarström, Sofi Qvarnström, Mats Rolén, Glenn Svedin, Rolf Torstendahl

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Vem har det yttersta ansvaret för att samhället fungerar? Ett vanligt svar är staten och länge har politiker och teoretiker diskuterat vilken roll statsmakten ska ha. Vad är allmänt och offentligt, vad är enskilt och privat? Den moderna välfärdsstatens rötter kan spåras tillbaka till tiden runt sekelskiftet 1900.…
Köp här

Isbn: 9789188168641

Utgivningsår: 20161130

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Kerstin Sundberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Den som tar en tur genom de skånska tätorterna kommer med all sannolikhet att stöta på ett eller flera så kallade gatehus, oftast belägna vid den gamla bygatan. Men vad är egentligen ett gatehus och vilka bodde i dem?Precis som de större bondgårdarna var gatehusen korsvirkeshus, men de bestod vanligen bara av en länga…
Köp här

Isbn: 9789189116290

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Tom O'Dell

Den amerikanska masskulturen har en mycket stark påverkan på livet i Europa. Dagligdags hör vi svenskar om hur vi influeras av landet over there. Det gäller alla områden, från film och musik till kosthållning och motion. Ordet amerikanisering är tätt förknippat med modernisering och globalisering, men också med…
Köp här

Isbn: 9789189116023

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Håkan Arvidsson, Lisbeth Larsson, Kim Salomon, Marie Cronqvist, Agneta Edman, Sara Kärrholm, Lotta Johansson, Lena Malmberg, Stefan Nordqvist, Martin Wiklund

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789189116764

Utgivningsår: 20050112

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185509485

Utgivningsår: 20101220

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB