Bläddra
Sökresultat för Norstedts Akademiska Förlag, Ratio... Rensa filter?

av: Roland Coase

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Genom att vända sig från matematiseringen av nationalekonomin, har Ronald Coase sedan 1930-talet försökt att se längre än vad de etablerade teorierna medger. Hans mest kända bidrag är teorin om transaktionskostnader, vilken här presenteras inom ramen för en svensk översättning av klassikern The nature of the firm. År…
Köp här

Isbn: 9789175680569

Utgivningsår: 20000107

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BC

av: Hans Sjögren

Allt fler kunder och anställda väntar sig att företag ska ta större ansvar i samhället än att bara generera vinst. Detta samhällsansvar kallas CSR (Corporate Social Responsibility). CSR grundas på en mängd andra tankar, t.ex. den att “värdekontrakt” ligger till grunden för ekonomisk aktivitet i t.ex.…
Köp här

Isbn: 9789175680798

Utgivningsår: 20080325

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BC

av: Hans De Geer

Varför monterade arbetsgivarna ned den svenska modellen på lönebildningens område? Varför gav de upp sitt inflytande i de statliga myndigheternas styrelser? Hur formades den nya lönebildningsmodellen? 1990-talet blev strukturomvandlingens tid i det svenska näringslivet. Det gällde också arbetsmarknadens institutioner…
Köp här

Isbn: 9789175680811

Utgivningsår: 20070531

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BB

av: Dan Johansson, Nils Karlson

Hur uppstår egentligen ekonomisk tillväxt och industriell utveckling? Vilka är tillväxtens och välståndets grundläggande förutsättningar? Den svenska tillväxtskolan, en unik svensk nationalekonomisk skolbildning med Erik Dahmén som den mest kände företrädaren, betonar att ekonomisk tillväxt är en evolutionär process…
Köp här

Isbn: 9789175680606

Utgivningsår: 20021004

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BB

av: Knut Wicksell, Richard Swedberg

Knut Wicksell (1851-1926) är känd som Sveriges mest briljante nationalekonom. Men han var också en stridbar radikal samhällsdebattör och forskare i bredare samhällsfrågor. Det är denna sida vi möter i Stridsskrifter och samhällsekonomiska analyser.
Köp här

Isbn: 9789175680545

Utgivningsår: 19980108

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BC

av: Niclas Berggren, Nils Karlson, Daniel Waldenström, Jan Jörnmark, Dan Johansson, Anders Fogelklou, Aleksander Pecenik, Douglas Den Uyl, Douglas Rasmussen

Trots dess avgörande betydelse för både hur ekonomin utvecklas och för enskilda människors möjligheter att forma sina liv, så är den privata äganderätten sannolikt en av samhällets mest missförstådda institutioner. I Äganderättens konsekvenser och grunder presenterar nio forskare inom juridik, nationalekonomi,…
Köp här

Isbn: 9789175680651

Utgivningsår: 20051122

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BC

av: Åsa Hansson, Dan Johansson, Richard Johnsson, Nils Karlson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Är dagens skattenivå rimlig i ett ekonomiskt och normativt perspektiv? Om inte, vad bör i så fall göras åt saken? Dessa frågor utgör utgångspunkten för den tvärvetenskapliga antologin Skatter och värdighet. Den ena huvudtesen är att skatterna motverkar arbetsdelning och sysselsättning. Att många av oss sysslar med fel…
Köp här

Isbn: 9789175680620

Utgivningsår: 20040427

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BB

av: Nils Karlson, Dan Johansson, Sten Axelsson, Pontus Braunerhjelm, Anders Grufman, Börje Johansson, Hans Lööf, Kristina Nyström, Kalle Westberg, Mats Ekelund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Utvecklingskraft är något annat än konkurrenskraft, som kan ha sitt ursprung i förändrade prisrelationer, t.ex. devalveringar. God utvecklingskraft förenar konkurrenskraft med höga löner och vinster. I antologin Svensk utvecklingskraft tillämpas begreppet i en analys av dagens ekonomi. Central är slutsatsen att det…
Köp här

Isbn: 9789175680668

Utgivningsår: 20060622

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BB

av: Staffan Burenstam Linder

Borde inte den ökade välfärden leda till att vi får ökad tid till avkoppling, lek, umgänge och rekreation? Ju rikare vi blir, desto mer stressade och rastlösa tycks vi bli. Eftersom vi blir alltmer effektiva och produktiva på jobbet, vill vi också öka produktiviteten på fritiden. Därför skaffar vi oss alltfler…
Köp här

Isbn: 9789175680729

Utgivningsår: 20080421

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BC

Enligt Erik Dahmén hade nationalekonomerna “låst in sig i verktygsboden”. Han menade att intresset istället måste riktas mot den industriella utvecklingen, d.v.s. uppkomsten av nya varor, nya tekniker, nya organisationer och nya marknader och dessa nyheters kamp med och seger över äldre varor, metoder,…
Köp här

Isbn: 9789175680682

Utgivningsår: 20070521

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BC

av: Daniel Klein, Deirdre McCloskey, Steven Shavell, Viktor Vanberg

Trots marknadsekonomins välståndshöjande förmåga finns hos många ett tvivel på att marknadsekonomin också är moraliskt godtagbar. Men vad säger forskningen egentligen? Finns det incitament och mekanismer i ett fritt näringsliv som leder till ett moraliskt agerande och hur kan de i så fall förstärkas? Vilken effekt har…
Köp här

Isbn: 9789175680736

Utgivningsår: 20080325

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
II resten av Europa och övriga världen har för- och nackdelar med ett mer federalt styrelseskick diskuterats sedan länge. Så dock inte i Sverige, trots att begreppet federalism har stor relevans för den pågående politiska debatten om förändringar i den svenska kommunala och regionala strukturen, liksom för diskussionen…
Köp här

Isbn: 9789175680699

Utgivningsår: 20070405

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BC

av: Joseph Schumpeter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Schumpeter introducerade också begreppet “skapande förstörelse”, och därmed analysen av de samlade konsekvenserna av växelspelet mellan å ena sidan innovationer och nyföretagande och å andra sidan föråldrad ekonomisk verksamhet. Denna antologi hämtar sitt innehåll från Schumpeters viktiga Theorie der…
Köp här

Isbn: 9789172276178

Utgivningsår: 20081029

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BC

av: Timur Kuran

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Varför leds vi att misstolka våra medmänniskors behov i olika sociala miljöer? Professor Timur Kuran benämner denna vantolkning preferensfalsifikation och hävdar i detta arbete att fenomenet är långt vanligare än vi tror. Dessa missuppfattningar av människors preferenser påverkar i sin tur vår bild av samhällets…
Köp här

Isbn: 9789175620978

Utgivningsår: 19990108

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BC

av: Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Om lagarnas anda är Montesquieus främsta verk. Boken utkom första gången 1748. Detta, det första fylligare urvalet på svenska av denna klassiker, grundar sig dock på utgåvan från 1757, i vilken författarens sista ändringar införts. Det är i Om lagarnas anda som Montesquieu framför sin samhällsanalys och principen om…
Köp här

Isbn: 9789175680552

Utgivningsår: 19980108

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BC

av: Niclas Berggren, Nils Karlson, Joakim Nergelius

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det finns stora möjligheter att förbättra den svenska politikens, ekonomins och rättsstatens funktionssätt genom en ny konstitution präglad av ökad maktdelning och stärkt konstitutionalisering. Detta är den övergripande slutsatsen i Den konstitutionella revolutionen. Slutsatsen bygger på en bred genomgång av den…
Köp här

Isbn: 9789175621128

Utgivningsår: 20010607

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BB

av: Isaiah Berlin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Fyra essäer om frihet behandlar Isaiah Berlin, en av de stora moderna politiska filosoferna, principer som ytterst rör alla människor. Bl.a. den om den fria viljans problem, vilket har sysselsatt såväl vanliga människor som yrkesfilosofer ända sedan stoikernas dagar. Här skildras också de skiftande öden som begreppet…
Köp här

Isbn: 9789175680132

Utgivningsår: 19840101

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BB

av: Samuel von Pufendorf

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Få europeiska rättsvetare har haft större betydelse än den tyske läraren i naturrätt Samuel von Pufendorf (1632-1694). I sitt statsbegrepp utgår Pufendorf från tanken att staten inte är mer än dess individers konstituerande av densamma. Då han menar att statens legitimitet vilar på detta förhållande, är Pufendorf en…
Köp här

Isbn: 9789175680583

Utgivningsår: 20010105

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BC

av: James M Buchanan

I Maktens gränser diskuterar James M Buchanan, ekonomipristagare 1986 och förgrundsgestalt inom den forskningsinriktning som kallas public choice, varför politiker och statstjänstemän agerar som de gör. I boken analyserar Buchanan möjligheterna att på olika sätt tvinga offentliga beslutsfattare att uppfylla…
Köp här

Isbn: 9789175680248

Utgivningsår: 19980108

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BB

av: Friedrich August von Hayek

F A Hayek anses, tack vare sina betydelsefulla bidrag till kapital-, penning- och konjunkturteori, som en av de viktigaste ekonomerna genom tiderna. I Kunskap, konkurrens och rättvisa presenteras Hayeks klassiska artiklar om marknadsekonomins dynamik och effekter. Mest känd är han kanske som kritiker av keynesiansk…
Köp här

Isbn: 9789175680590

Utgivningsår: 20030108

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BB

av: Knut Wicksell

Knut Wicksell (1851-1926) är känd som Sveriges mest briljante nationalekonom. Men han var också en stridbar radikal samhällsdebattör och forskare i bredare samhällsfrågor. Här möter vi honom som kritiker av sina internationella kolleger, i analyser av skatte-, ränte- och växelkursers samhälleliga verkningar, men även…
Köp här

Isbn: 9789175680514

Utgivningsår: 19970108

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BC