Bläddra
Sökresultat för Olof Petersson... Rensa filter?

av: Mia Berglund, Margaretha Ekebergh, Kristina Ek, Carina Elmqvist, Hanna Holst, Ulrica Hörberg, Christina Johansson, Karin Johansson, Janeth Leksell, Margret Lepp, Elisabeth Lindberg, Lise-Lotte Ozolins, Bengt-Olof Petersson, Cecilia Rydlo, Malin Tiger Axelsson, Birgitta Wireklint Sundström, Cecilia Åberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Förmågan att reflektera spelar en central roll i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det är därför viktigt att denna förmåga utvecklas under utbildningen till sjuksköterska. Reflektion är väsentligt för den egna lärandeprocessen under utbildningen, men också för att kunna stödja patienters och närståendes lärande i…
Köp här

Isbn: 9789144131979

Utgivningsår: 20191101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ingvar Mattson, Olof Petersson, Shirin Ahlbäck Öberg, Hans-Gunnar Axberger, Torbjörn Bergman, Thomas Bull, Lars Davidsson, Jörgen Hermansson, Magnus Isberg, Tommy Möller, Fredrik Sterzel, Urban Strandberg, Caroline Taube

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Konstitution: stat och regering Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Statsskick och politiska processer
Ett fritt samhälle bygger på yttrandefrihet, men hur mycket bör man acceptera när det gäller hets mot folkgrupp och angrepp på demokratin? I en demokrati utgår all offentlig makt från folket, men hur ska väljarna kunna kontrollera sina representanter? Vilken är den lämpliga uppgiftsfördelningen mellan juridik och…
Köp här

Isbn: 9789144128689

Utgivningsår: 20200116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Offentlig makt i Sverige utgår från folket. Men vart tar den sedan vägen? Enligt riksdagens mål ska den offentliga makten vägledas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den offentliga makten berättar om maktprocesserna som formar framtidens kommuner, stat och EU. Uppmärksamheten riktas särskilt mot…
Köp här

Isbn: 9789144125800

Utgivningsår: 20171213

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Kategorier: Allmän opinion och opinionsundersökningar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Valkampanjer och politisk reklam
Strategisk kommunikation, PR, spin, reklam, marknadsföring, propaganda. Opinionsbildning har många namn. Men hur går det egentligen till att påverka? Och hur påverkas vi av alla budskap som dagligen sköljer över oss? Opinionsbildning är en bred och pedagogisk översikt över teorier och forskningsresultat som tydliggör…
Köp här

Isbn: 9789186203306

Utgivningsår: 20100118

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Hirschfeldt, Olof Petersson

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Under fredliga och lugna förhållanden kan den demokratiska rättsstaten tas för given. Men det finns svagheter som kan hämma statens möjligheter att skydda medborgare och vitala samhällsfunktioner. Hur ska staten klara sina uppgifter under allvarliga kriser? Författarna diskuterar hur Sverige kan förbereda sig inför…
Köp här

Isbn: 9789175043807

Utgivningsår: 20201211

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Kategorier: Konstitution: stat och regering Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Men vart tar den sedan vägen? Den offentliga makten används för att styra samhället, men den offentliga makten kan också riktas mot den offentliga makten själv. I dag pågår en maktkamp om den offentliga maktens organisering.Enligt riksdagens mål ska den offentliga makten…
Köp här

Isbn: 9789185695027

Utgivningsår: 20070329

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
En bok om demokratins idéer och arbetsformer är ett sätt att bidra till det demokratiska samhällets självreflektion. Här samlas de viktigaste resultaten från statsvetenskaplig och angränsande samhällsforskning. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789185695577

Utgivningsår: 20090226

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt-Olof Petersson, Lisa Vahlne

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Det huvudsakliga innehållet i denna bok är koncentrerat till två delar. Del 1 handlar om hur handledaren utifrån vårdpedagogik/ vårdvetenskap kan formulera sin värdegrund för det handledande arbetet. Del 2 beskriver det konkreta handledningsarbetet mot bakgrund av det vårdpedagogiska perspektivet. Boken beskriver det…
Köp här

Isbn: 9789144000787

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185695324

Utgivningsår: 20071119

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lance Bennett.W, Anker Lund Brink, Wolfgang Donsbach, Sören Holmberg, Christina Holtz-Bacha, Preben Sepstrup, Slavko Splichal, Jesper Strömbäck, Olof Petersson

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Årets rapport från SNS Demokratiråd analyserar hur dagens medier använder valprognoser och andra typer av opinionsundersökningar. Frågan är om medierna har blivit folkets främsta företrädare. Boken diskuterar opinionsmätningarnas betydelse och tar upp frågan om det behövs något slags reglering. I boken medverkar…
Köp här

Isbn: 9789185695706

Utgivningsår: 20080703

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Offentlig makt i Sverige utgår från folket. Men vart tar den sedan vägen? Enligt riksdagens mål ska den offentliga makten vägledas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den offentliga makten berättar om maktprocesserna som formar framtidens stat, regioner, kommuner och EU. Uppmärksamheten riktas särskilt mot…
Köp här

Isbn: 9789144154893

Utgivningsår: 20211209

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Dagens EU regleras genom en svåröverskådlig uppsättning fördrag, rättsakter, beslut och domstolsutslag. Genom åren har det gjorts åtskilliga försök att ge EU en klarare konstitutionell grund. Under senare tid har debatten om EU:s författning tagit ny fart, inte minst genom kraven på effektiva beslutsformer i en…
Köp här

Isbn: 9789171507815

Utgivningsår: 20000301

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Aktualiserad och reviderad utgåva som skildrar det svenska styrelseskickets historiska utveckling och analyserar dagens maktsystem. Här granskas massmedierna, organisationerna, partierna, kommunerna, riksdagen, regeringen, myndigheterna och domstolarna. Det politiska systemet belyses i ett jämförande perspektiv och här…
Köp här

Isbn: 9789139106838

Utgivningsår: 20040201

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171509123

Utgivningsår: 20030509

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Shirin Ahlbäck, Karl-Göran Algotsson, Torbjörn Bergman, Lars Davidsson, Jörgen Hermansson, Magnus Isberg, Ingvar Mattson, Tommy Möller, Olof Petersson, Fredrik Sterzel, Urban Strandberg, Caroline Taube, Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Här skildrar forskare inom juridik och statskunskap den svenska konstitutionens framväxt. Denna upplaga har aktualiserats med hänsyn till ny forskning och de grundlagsändringar som trädde i kraft 2011. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789186203849

Utgivningsår: 20110512

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Denna bok handlar om rättsstatens grundläggande principer, debatten om rättsstaten och om dess förverkligande. Tyngdpunkten ligger på svenska förhållanden men diskussionen anknyter till internationell debatt och jämförelser med andra länder. Den nya upplagan uppmärksammar hur rättsstatens principer får genomslag i…
Köp här

Isbn: 9789139107484

Utgivningsår: 20050608

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
All offentlig makt i Sverige utgår från folket, proklamerar regeringsformen. En stor, och dessutom ökande, del av den offentliga makten utövas av Europeiska unionen. EU:s funktionssätt har därför blivit av största betydelse för folkstyrelsetankens förverkligande. En reformprocess pågår som kommer att prägla Europas…
Köp här

Isbn: 9789171509147

Utgivningsår: 20030601

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Jörgen Westerståhl var professor vid Göteborgs universitet under tre händelserika årtionden, fram till början av 1980-talet. Han byggde upp forskningen om opinionsbildning, medier, väljare och kommuner och han räknas som en av Sveriges mest inflytelserika statsvetare. Som barnbarn till Hjalmar Branting och elev till…
Köp här

Isbn: 9789186203924

Utgivningsår: 20111208

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

En standardbok på det statsvetenskapliga området som belyser de nordiska statsskicken. Har utgivits även på engelska, tyska och japanska. I denna sjätte upplaga visas hur den nordiska modellen har genomgått mycket stora förändringar. Detta diskuteras i denna upplaga, inte minst med tanke på att många frågor nu avgörs…
Köp här

Isbn: 9789139107491

Utgivningsår: 20050217

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171509659

Utgivningsår: 20040820

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Kategorier: Juridik
Kommuner, landsting och regioner befinner sig i en omställningsperiod. Medborgarnas krav på delaktighet förändrar förutsättningarna för både politiker och tjänstemän. Boken ger ett statsvetenskapligt perspektiv på den lokala självstyrelsen. Idédebatten sätts in i ett europeiskt och historiskt sammanhang. Med…
Köp här

Isbn: 9789139107507

Utgivningsår: 20060103

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186203443

Utgivningsår: 20100329

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Herbert Tingsten upphör inte att fascinera. Här kommer nu en heltäckande bok om Tingsten som vetenskapsman. Redan i början av 1920-talet bröt han ny mark med sin forskning om amerikanska folkomröstningar och europeisk krishantering. På nära håll följde han fascismens och nazismens framväxt, kommunismens hot och…
Köp här

Isbn: 9789173536509

Utgivningsår: 20130912

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Olof Petersson

Köp här

Isbn: 9789171507617

Utgivningsår: 19991201

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Köp här

Isbn: 9789197478144

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Earbooks

Mediatyp: AC

av: Olof Petersson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Är demokratiunderskottet i EU och andra internationella organisationer dömt att permanentas? Kan demokratin förverkligas inom den internationella politiken? Frågan om förhållandet mellan demokrati och diplomati blir alltmer akut ju mer den politiska beslutsprocessen internationaliseras. Demokratirådet 2001 går igenom…
Köp här

Isbn: 9789171508188

Utgivningsår: 20010615

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Monika Djerf-Pierre, Olof Petersson, Jesper Strömbäck, Jörgen Weibull

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Fri och oberoende journalistik har stor betydelse för demokratin. Demokratirådet 2005 undersöker hur svenska medier fungerar när det gäller regelverk, granskning och ansvarsutkrävande. Analysen omfattar mediesystemet, medieföretagen, redaktionerna och journalisterna. Rapporten konstaterar att medierna i dag befinner…
Köp här

Isbn: 9789185355105

Utgivningsår: 20050608

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Köp här

Isbn: 9789171508560

Utgivningsår: 20020201

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson, Monika Djerf-Pierre, Sören Holmberg, Jesper Strömbäck, Lennart Weibull

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Demokratirådet 2006 handlar om mediernas roll för valrörelsen och valutgången. Rapporten utkommer i juni, tre månader före valet. Med många väljare som bestämmer sig sent i valrörelsen och som funderar på att byta parti kan medierna ha stor betydelse för valrörelsen och valutgången. Demokratirådet 2006 undersöker hur…
Köp här

Isbn: 9789185355433

Utgivningsår: 20060602

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Att vara medborgare innebär att ha ett antal rättigheter och skyldigheter. Demokratin bygger på tanken att medborgarna själva ska styra sina levnadsförhållanden och samhällsutvecklingen. Rapporten undersöker hur svenskarna själva ser på medborgarskapets möjligheter och förpliktelser samt vad som händer när de själva…
Köp här

Isbn: 9789171507013

Utgivningsår: 19980801

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Det råder en klassisk motsättning mellan demokrati och byråkrati. Demokrati, som bygger på värden som jämlikhet, delaktighet och individualitet, står i kontrast till den offentliga förvaltningens krav på hierarki, specialisering och opersonlighet. Denna bok är ett bidrag till diskussionen om förhållandet mellan…
Köp här

Isbn: 9789144156040

Utgivningsår: 20211206

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Olof Petersson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
En demokratisk konstitution är uttryck för människans förmåga att kritiskt reflektera över sitt samhälles organisation och framtid. Debatten om det politiska systemet hämmas emellertid av missuppfattningar och falska motsättningar. Samhällsteoriernas kartor är ofta felritade. I boken sammanfattas en omfattande…
Köp här

Isbn: 9789171507532

Utgivningsår: 19990501

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC