Bläddra
Sökresultat för Per Broomé... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789171508805

Utgivningsår: 20030301

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Broomé, Ann-Katrin Bäcklund, Christer Lundh

Köp här

Isbn: 9789171506436

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Per Broomé, Benny Carlson, Rolf Ohlsson

Sverige står inför ett par stora komplexa utmaningar. Den ena är det demografiska komplexet, alltså frågan vad som händer när befolkningen framöver kommer att bestå av allt fler äldre och pensionerade, och allt färre yngre yrkesverksamma. Den andra utmaningen är mångfaldskomplexet, alltså frågan om vad ökad, i första…
Köp här

Isbn: 9789171508102

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Michael Tåhlin, Inga Hellberg, Erik Mellander, Eva Ellström, Carl le Grand, Gareth Rees, Ann-Katrin Bäcklund, Mats Lindell, Ryszard Szulkin, Dan Grannas, Anna Hag, Per Broomé, Maria Hammarén, Charles Edquist, Maths Isacson, Eva Oscarsson, Maria Hollmer, Rolf Ohlsson, Lennart Lennerlöf, Eva Silvén, Eric Giertz, Kurt Lundgren, Rune Åberg, Ewa Gunnarsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Syftet med denna bok är att ge en översiktsbild av forskning om samspelet mellan utbildning, yrkesverksamhet och lärande. Avsikten är också att överbrygga klyftan mellan en i huvudsak utbildningsinriktad forskning och en forskning med tonvikt på lärande, utveckling och förändring. Fokus är kompetensförsörjningen till…
Köp här

Isbn: 9789144041360

Utgivningsår: 20021112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC