Bläddra
Sökresultat för Per Ole Träskman... Rensa filter?

av: Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Brottsbalken. En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och fömögenhetsbrotten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen.I denna åttonde upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1…
Köp här

Isbn: 9789139208402

Utgivningsår: 20170811

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Per Ole Träskman

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Narkotikahandel Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Narkotikastraffrätten behandlar narkotikabrotten, påföljderna för narkotikabrott, rättegången i brottmål som handlar om narkotika och även den kriminalpolitik och straffrättspolitik som gäller på narkotikaområdet. Boken behandlar alltså alla relevanta frågor då det gäller den straffrättsliga kontrollen av…
Köp här

Isbn: 9789139015635

Utgivningsår: 20121109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Blomqvist, Johan Edman, Birgitta Göransson, Ingrid Sahlin, Per Ole Träskman, Daniel Törnqvist

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Narkotikan väcker känslor, narkotikapolitiken likaså. Få politikområden har under så lång tid vållat så hårda strider som frågan om hur vi ska lösa narkotikaproblemen. Vid mitten av 1980-talet ”segrade” den linje som förespråkade ett narkotikafritt samhälle och som anbefallde mycket strikta medel för att nå dit.…
Köp här

Isbn: 9789139014157

Utgivningsår: 20110510

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik
Studentutgåva av den s.k.Brottsbalkskommentaren del I (Brottsbalkens kap. 1-12), avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt inom juristutbildningen.
Köp här

Isbn: 9789139204428

Utgivningsår: 20070118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik
Utgör en förkortad version av den s.k. brottsbalkskommentaren del II (Brottsbalkens kap. 13-24), avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt inom juristutbildningen. Utgivningen av den fullständiga kommentaren sker i lösbladssystem med successivt utkommande supplement.
Köp här

Isbn: 9789139204435

Utgivningsår: 20070118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Denna framställning av ”Brottsbalkskommentaren” är avsedd attanvändas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. Numera är studentutgåvans text och sidangivelser desamma som i pärmversionen av verket och i den elektroniska versionen som publiceras på Zeteo. Omarbetningar av innehållet i denna läroboksversion…
Köp här

Isbn: 9789139206736

Utgivningsår: 20130812

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Denna framställning av ”Brottsbalkskommentaren” är avsedd attanvändas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. Numera är studentutgåvans text och sidangivelser desamma som i pärmversionen av verket och i den elektroniska versionen som publiceras på Zeteo. Omarbetningar av innehållet i denna läroboksversion…
Köp här

Isbn: 9789139206743

Utgivningsår: 20130812

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Denna bok är en studentutgåva av del I av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 juli 2008 beaktats.
Köp här

Isbn: 9789139205128

Utgivningsår: 20090126

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Denna bok är den något förkortade studentutgåvan av del II av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 juli 2008 beaktats.
Köp här

Isbn: 9789139205135

Utgivningsår: 20090126

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Ole Träskman

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Inom miljöpolitiken och rättspolitiken har man under senare tid allt starkare framhållit betydelsen av att bedriva en miljökontroll som också använder sig av straffrättsliga medel. Inom EU:s miljöpolitiska och rättsliga arbete har t.ex. framförts att kraftfulla straffrättsliga ingripanden mot miljöskadliga eller…
Köp här

Isbn: 9789139011491

Utgivningsår: 20100427

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Johansson, Madeleine Leijonhufvud, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Brottsbalken. En kommentar Del II (13-24 kap.) Brotten mot allmänheten och staten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen.I denna åttonde upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 januari…
Köp här

Isbn: 9789139208419

Utgivningsår: 20170811

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
BROTTSBALKEN DEL I (1-12 KAP.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. är en studentutgåva av del I av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till…
Köp här

Isbn: 9789139209331

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Johansson, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
BROTTSBALKEN DEL II (13-24 KAP.) Brotten mot allmänheten och staten m.m. är en studentutgåva av del II av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1…
Köp här

Isbn: 9789139209348

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139015543

Utgivningsår: 20110516

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB