Bläddra
Sökresultat för Peter Strang... Rensa filter?

av: Peter Strang

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Att få ett cancerbesked är tungt, även om många blir botade. Beskedet om sjukdomen och om den kommande behandlingen innebär att livet vänds upp och ner, inte bara för den som är sjuk utan också för många närstående. Många frågor dyker upp, både existentiella och praktiska: Hur tar jag nästa steg? Vad kan jag göra? Vad…
Köp här

Isbn: 9789188099655

Utgivningsår: 20161129

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Peter Strang, Barbro Beck-Friis, Anna Beck-Friis

Husdjuren – speciellt hunden – betyder mycket för människan  fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Det gäller såväl vid  vård av svårt sjuka i livets slutskede som vid vård inom särskilda  boenden eller i det egna hemmet. Boken belyser hundens betydelse och det psykosociala…
Köp här

Isbn: 9789172055155

Utgivningsår: 20070926

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Peter Strang

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende.De fyra palliativa “hörnstenarna” beskrivs i boken: symtomkontroll i vid bemärkelse, kommunikation och relation, teamarbete och närståendestöd. Varje kapitel innehåller fallbeskrivningar, faktarutor och reflektionsfrågor. Boken beskriver, bl.a.…
Köp här

Isbn: 9789187345203

Utgivningsår: 20200402

Utgivare: Vårdförlaget AB

Mediatyp: BC

av: Lisa Sand, Peter Strang

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Människor som blir obotligt sjuka upplever oftast en existentiell kris. Som personal i vården kan det då vara svårt att veta hur man bäst kan ge stöd åt dessa patienter. När döden utmanar livet ger personal i palliativ vård den kompetens de behöver för att känna sig trygga i mötet med patienterna. Läsaren får kunskap…
Köp här

Isbn: 9789127133426

Utgivningsår: 20130311

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Peter Strang

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Andra medicinska specialiteter Anestesiologi Medicin och omvårdnad Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Smärta och smärtbehandling Sociala grupper
Boken beskriver varför smärtupplevelsen hos äldre kan skilja sig från den hos yngre. Vidare ges förslag på konkreta smärtlindrande omvårdnadsåtgärder, tips på aktiviteter som avleder smärta hos äldre, och boken beskriver teamets roll i smärtbehandlingen. Smärta hos äldre vänder sig till dig som arbetar inom kommunen…
Köp här

Isbn: 9789187345197

Utgivningsår: 20190814

Utgivare: Vårdförlaget Human Capacity AB

Mediatyp: BH

av: Peter Strang

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Ofrivillig ensamhet är förenad med stress, oro och ångest. Påtvingad ensamhet förhöjer dessutom risken för hjärt-kärlsjukdom och nedstämdhet. Gemenskap, däremot, ökar statistiskt sett livslängden och har varit ett framgångsrecept för människan alltsedan vår tid på savannen. Idag är samhället fokuserat på individen men…
Köp här

Isbn: 9789127137431

Utgivningsår: 20141121

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Peter Strang

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Ofrivillig ensamhet är förenad med stress, oro och ångest. Påtvingad ensamhet förhöjer dessutom risken för hjärt-kärlsjukdom och nedstämdhet. Gemenskap, däremot, ökar statistiskt sett livslängden och har varit ett framgångsrecept för människan alltsedan vår tid på savannen. Idag är samhället fokuserat på individen men…
Köp här

Isbn: 9789127137448

Utgivningsår: 20141115

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

Köp här

Isbn: 9789144010663

Utgivningsår: 20031017

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lisa Sand, Peter Strang

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Människor som blir obotligt sjuka upplever oftast en existentiell kris. Som personal i vården kan det då vara svårt att veta hur man bäst kan ge stöd åt dessa patienter. När döden utmanar livet ger personal i palliativ vård den kompetens de behöver för att känna sig trygga i mötet med patienterna. Läsaren får…
Köp här

Isbn: 9789127827745

Utgivningsår: 20191113

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Peter Strang

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Du får gärna ta med dig någon, om du vill. En anhörig eller nära vän. Ur boken Utanför fönstret pågår det vanliga livet. Det som handlar om sommar, bad, båtar, glasstrutar och utomhusserveringar. Allt är som vanligt, men ändå inte. Inte för Jacob. Inte längre. Inte sedan mötet med läkaren. Under några avgörande…
Köp här

Isbn: 9789173875172

Utgivningsår: 20170228

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Peter Strang

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Livskriser och existentiella utmaningar drabbar alla människor under olika skeden i livet, men de blir särskilt påtagliga vid till exempel en livshotande sjukdom. Det kan handla om meningen med livet, om smärta och dödsångest, om det man aldrig fick uppleva, om val man ångrar, om skuld, kärlek och relationer. Peter…
Köp här

Isbn: 9789127025752

Utgivningsår: 20070924

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Peter Strang

Kategorier: Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Vi förstår inte alltid att uppskatta det självklara, men den dag vi inser att livet är ändligt kan vi på ett bättre sätt göra kloka val och satsa på det som ger livet mening.Ur boken Vi har något viktigt att lära oss av de som drabbats av svår sjukdom, skriver cancerläkare Peter Strang. I sina samtal med patienter får…
Köp här

Isbn: 9789173875523

Utgivningsår: 20170221

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Strang

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Livskriser och existentiella utmaningar drabbar alla människor under olika skeden i livet, men de blir särskilt påtagliga vid en livshotande sjukdom. Det kan handla om meningen med livet, smärta och dödsångest, det man aldrig fick uppleva, val man ångrar, skuld och ensamhet. Cancerläkaren Peter Strang förmedlar här,…
Köp här

Isbn: 9789127129221

Utgivningsår: 20101231

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Peter Strang

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Du får gärna ta med dig någon, om du vill. En anhörig eller nära vän.Ur boken Utanför fönstret pågår det vanliga livet. Det som handlar om sommar, bad, båtar, glasstrutar och utomhusserveringar. Allt är som vanligt, men ändå inte. Inte för Jacob. Inte längre. Inte sedan mötet med läkaren. Under några avgörande…
Köp här

Isbn: 9789173876766

Utgivningsår: 20180306

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Strang

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende.De fyra palliativa “hörnstenarna” beskrivs i boken: symtomkontroll i vid bemärkelse, kommunikation och relation, teamarbete och närståendestöd. Boken tar bland annat följande områden: Fysiska symtom och problem – smärta, mag-tarm problem,…
Köp här

Isbn: 9789187345074

Utgivningsår: 20150326

Utgivare: Vårdförlaget AB

Mediatyp: BC

av: Peter Strang

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende.De fyra palliativa “hörnstenarna” beskrivs i boken: symtomkontroll i vid bemärkelse, kommunikation och relation, teamarbete och närståendestöd. För varje kapitel finns fallbeskrinvningar, faktarutor och reflektionsuppgifter. I denna 4:e utökade…
Köp här

Isbn: 9789187345166

Utgivningsår: 20171212

Utgivare: Vårdförlaget Human Capacity AB

Mediatyp: BC

av: Peter Strang, Owe Wikström

Kategorier: Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Familj och hälsa Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Alla tänker på det ibland. Att vi ska dö. Men är det alls något att bry sig om? Vi kommer ju ändå inte att få svar på frågan om vad döden innebär så länge vi lever. Döden förblir Den ofrånkomliga gåtan. Dock, under ytan finns ofta en oro. Så vad händer med oss när vi är i dödens närhet? Finns det positiva värden?…
Köp här

Isbn: 9789173878036

Utgivningsår: 20190920

Utgivare: Libris Förlag

Mediatyp: BB

av: Peter Strang

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Smärta är fortfarande det mest fruktade symtomet vid cancer. I dag kan man uppnå god smärtkontroll eller smärtfrihet i de flesta fall om man använder rätt metoder och logiska kombinationsbehandlingar. Boken tar upp frågor om farmakologisk smärtbehandling samt onkologiska, kirurgiska och anestesiologiska metoder.…
Köp här

Isbn: 9789144055862

Utgivningsår: 20120817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Peter Strang, Peter Strang

Boken ger både närstående och den som drabbats av cancer praktisk information kring sjukdomen. Den förklarar allt från provtagningar, undersökningar, behandlingsmöjligheter och biverkningar till vardagsliv och svårigheter att prata med sina barn om cancerbeskedet.Peter Strang är cancerläkare med mångårig erfarenhet.…
Köp här

Isbn: 9789172055117

Utgivningsår: 20061115

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Barbro Beck-Friis, Peter Strang (red.)

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Isbn: 9789147049431

Utgivningsår: 19990902

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB