Bläddra
Sökresultat för Peter Svensson... Rensa filter?

av:Ulla Eriksson-Zetterquist, Magnus Hansson, Fredrik Nilsson, Johan Alvehus, Helén Anderson, Charlotta Bay, Anna Bengtson, Emilia Florin Samuelsson, Peter Frii, Mikael Gidhagen, Nanna Gillberg, Jan Greve, Linda Höglund, Tobias Johansson, Hans Kjellberg, Hans Knutsson, Johnny Lind, Eva Lindell, Susanne Lundholm, Maria Norbäck, Cecilia Pahlberg, Jens Rennstam, Ebba B:dotter Sjögren, Pamela Schultz Nybacka, Alexander Styhre, Oscar Stålnacke, Peter Svensson, David Sörhammar, Fredrik Tell, Sofia Ulver, Linda Wedlin, Peter Öhman, Jacob Östberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Business administration is a scientific field described as complex, diverse, and eclectic. Acknowledging the multiplicity of the field and the many challenges faced by students of business administration, there is a need for a book on theories and perspectives and how they can be applied. This book outlines a broad set…
Köp här

Isbn: 9789144127088

Utgivningsår:20200227

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Peter Svensson

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Diskursanalys handlar om att försöka förstå hur människor använder sig av språk i sin vardag och hur språkanvändning utgör en viktig del av konstruktionen av samhället och dess beståndsdelar. En central utgångspunkt för alla former av diskursanalys är att språk inte primärt avbildar världen. Språket konstruerar vår…
Köp här

Isbn: 9789144130552

Utgivningsår:20190116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Peter Svensson, Jacob Östberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Marketing management är det mest inflytelserika perspektivet inom marknadsföring i dag. Perspektivet har fått stor spridning inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Men vad händer egentligen om man tar hänsyn till människan och hennes sociala liv, det vill säga interaktioner, relationer och tolkningar av symboler?…
Köp här

Isbn: 9789144110042

Utgivningsår:20160329

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Veronika Tarnovskaya, Jon Bertilsson, Johan Anselmsson, Galina Biedenbach, Niklas Bondesson, Cecilia Cassinger, Sean Duffy, Karin M. Ekström, Marcus Gianneschi, Clara Gustafsson, Gry Høngsmark Knudsen, Marcus Klasson, Christian Koch, Peter Svensson, Sofia Ulver

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Brand Theories offers a multifaceted understanding of brands and branding. The purpose of the book is to provide the reader with a more advanced knowledge, by treating brands and branding from three different perspectives: a brand management perspective, a consumer perspective, and a critical perspective. By allowing…
Köp här

Isbn: 9789144116242

Utgivningsår:20170515

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Göran Ahrne, Peter Svensson (red.)

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder. Boken har som ambition att diskutera metodologiska frågor på ett handfast sätt, men samtidigt undvika alltför många pekpinnar. Kvalitativ metod bygger både på systematik…
Köp här

Isbn: 9789147112241

Utgivningsår:20150813

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anders Pihlsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Näthandeln har sina egna förutsättningar och metoder. Denna bok tar på ett grundläggande sätt upp det du behöver veta för att kunna starta en näthandel. Genom tydliga faktatexter och bilder varvat med aktuella exempel och beskrivningar av verkliga företag levande gör boken ämnesområdet för läsarenLäromedlet tar bland…
Köp här

Isbn: 9789147106110

Utgivningsår:20120815

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anders Pihlsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Läromedlet H2000 Näthandel 1 – från affärsidé till egen webbutik består dels av denna lärarhandledning med kommentarer, pedagogiska tips, powerpointbilder, lösningsförslag samt provuppgifter, dels av en kombinerad fakta- och uppgiftsbok. Läormedlet passar alla gymnasieprogram inklusive Komvux, där kursen Näthandel 1…
Köp här

Isbn: 9789147125548

Utgivningsår:20181003

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Mats Benner, Axel Brechensbauer, Maria Grafström, Olof Hallonsten, Anna Jonsson, Mikael Klintman, Mari Kågström, Eugenia Perez Vico, Peter Svensson, Katarina Wadstein MacLeod, Kajsa Lindberg, Sven Widmalm, Johan Östling

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Isbn: 9789173591454

Utgivningsår:20190926

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av:Johan Alvehus, Daniel Ericsson, Anders Söderholm, Peter Svensson, Marja Soila-Wadman, Pernilla Nilsson, Ann-Sofie Köping Olsson, Monika Kostera, Markus Hällgren, Martin Holgersson, Malin Gawell, Matilda Dahl, Cecilia Bjursell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Köp här

Isbn: 9789173591560

Utgivningsår:20200915

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av:Anders Pihlsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher It-sektorn Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Boken visar på ett handfast och pedagogiskt sätt vad en entreprenör bör göra för att bygga en framgångsrik nätbutik. Materialet är anpassat för gymnasiekursen Näthandel B, men fungerar även på komvux och yrkesutbildningar.Läs merBoken tar bland annat upp:• Affärsmöjligheter på nätet• Utveckling av…
Köp här

Isbn: 9789147103256

Utgivningsår:20100914

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Stefan Sveningsson, Johan Alvehus, Lars Bengtsson, Martin Blom, Yvonne Due Billing, Ulf Elg, Tony Huzzard, Dan Kärreman, Matts Kärreman, Susanne Lundholm, Jens Rennstam, Peter Svensson, Nadja Sörgärde, Robert Wenglén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Ledning och styrning av moderna organisationer blir allt svårare eftersom det sedan många år tillbaka inte är tillräckligt att bara producera resultat i form av produkter och tjänster. Organisationer måste i ökande utsträckning leva upp till de tuffa krav som ställs på etik, jämställdhet, miljö och mångfald samt följa…
Köp här

Isbn: 9789144122069

Utgivningsår:20190111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Kristian Persson, Peter Svensson

Kategorier: Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
I Skapa talang 2.0 presenteras de bästa expertråden för träning och utveckling. Du lär dig metoderna som maximerar effekten av din träning, hur du sätter och uppfyller dina mål och hur du presterar som bäst när det gäller som mest. Du som är tränare, ledare och idrottare får guidning i hur du utvecklar mental tuffhet,…
Köp här

Isbn: 9789163966194

Utgivningsår:20180403

Utgivare: Skapa Talanger Sverige

Mediatyp: BC

av:Peter Svensson, Alexander Styhre

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: logik
I den här boken presenteras fyra olika sätt att tänka om kritiskt tänkande: att tänka på djupet, att tänka politiskt, att tänka annorlunda, och att tänka kring det som är obekvämt och obehagligt. Dessa fyra kritiska tänkesätt lyfter fram olika ambitioner med kritik, men som alla är viktiga för att kunna tänka bortom…
Köp här

Isbn: 9789144154527

Utgivningsår:20210415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bo Ranman, Dag Persson, Fukuda Chiyo-ni, Matsuo Basho, Ola Lindberg, Anna Maris, Arakida Moritake, Kerstin Park, Yamaguchi Sodo, Peter Svensson, Sten Svensson, Teresa Wennberg, Anna Wiik, Nora Zolotov

Kategorier: Tecknade romaner och tecknade serier Tecknade romaner, serier och skämtteckningar
I Haikumagasinet #3 har elva aktiva illustratörer bidragit med illustrationer och var och en har sin stil och tolkning av poesin. Poeterna är allt ifrån flera hundra år gamla japanska mästare till nutida svenska poeter med haiku som gemensam nämnare. Med bokens lilla format berör illustrationerna på ett alldeles…
Köp här

Isbn: 9789188765598

Utgivningsår:20210601

Utgivare: Fri Press Fridens höjd

Mediatyp: BC

av:Ella Grundell, Johan Lycke, Alf-Peter Svensson

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Värdepappersmarknaden har en mycket viktig funktion i samhället. För att säkerställa att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt har staten och marknadens aktörer gemensamt byggt upp ett regelverk som anger ramen för den finansiella verksamheten.Läs merRegelverk på värdepappersmarknaden är en av fyra…
Köp här

Isbn: 9789147098026

Utgivningsår:20120206

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147100491

Utgivningsår:20110322

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Erika Andersson Cederholm, Fredrik Nilsson, Charlott Nyman, Ann-Mari Sellerberg-Persson, Ove Svensson, Peter Svensson, David Wästerfors

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Pengar är en stor del av vår vardag, men det är sällan vi talar om dem i annat än ekonomiska termer. I denna antologi står pengars sociala och kulturella värden i centrum. Människors upplevelser och hantering av pengar i vardagliga sammanhang skildras genom nio empiriska undersökningar. Boken vänder sig till studenter…
Köp här

Isbn: 9789144063591

Utgivningsår:20060905

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av:Anders Pilsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Boken visar på ett handfast och pedagogiskt sätt vad en entreprenör bör göra för att bygga en framgångsrik nätbutik. Materialet är anpassat för gymnasiekursen Näthandel B, men fungerar även på komvux och yrkesutbildningar.Läs merBoken tar bland annat upp:• Affärsmöjligheter på nätet• Utveckling av…
Köp här

Isbn: 9789147103263

Utgivningsår:20110311

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:Peter Svensson

Haikun är en kortfattad diktform. Med ett litet antal ord antyder den det sammanhang som utgör ögonblicket. Diktarens nu kapslas in i de fåtaliga orden och kan, ibland, öppna sig hos läsaren. Som en hälsning från tiderna och rummet. Svensson skildrar årstidernas växlingar i ett Sverige som vi känner igen. Ibland…
Köp här

Isbn: 9789188765475

Utgivningsår:20210501

Utgivare: Fri Press Fridens höjd

Mediatyp: BC

av:Anders Pihlsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Boken visar på ett handfast och pedagogiskt sätt vad en entreprenör bör göra för att bygga en framgångsrik nätbutik. Materialet är anpassat för gymnasiekursen Näthandel B, men fungerar även på komvux och yrkesutbildningar.Läs merBoken tar bland annat upp:• Affärsmöjligheter på nätet• Utveckling av…
Köp här

Isbn: 9789147061853

Utgivningsår:20030514

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:Ella Grundell, Johan Lycke, Alf-Peter Svensson, Gerhard Winroth

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
”Etik och regelverk på värdepappersmarknaden” är en av tre böcker i en serie framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för värdepappersmarknaden. Boken är anpassad till delområde 4 och 5 i kunskapskraven och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kapitelindelningen följer i huvudsak…
Köp här

Isbn: 9789147109319

Utgivningsår:20130314

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Kristian Persson, Peter Svensson

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Kost och träning Motion och träning
Motivation och metodik för att bli bra och må bra   Vad behöver just du för att ta din träning till nästa nivå? Hittar du inte motivationen längre? Eller är du tvärtom fylld av nybörjarlust, men vet inte hur du ska ta dig an din träning på bästa sätt? Kristian Persson och Peter Svensson, båda med mångårig erfarenhet…
Köp här

Isbn: 9789188743145

Utgivningsår:20181108

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BC

av:Bo Ranman, Dag Persson, Matsuo Basho, Yosa Buson, Fukuda Chiyo-ni, Lars Granström, Ola Lindberg, Masaoka Shiki, Peter Svensson, Teresa Wennberg, Irja Hulterström, Rebecka Högild

Kategorier: Tecknade romaner och tecknade serier Tecknade romaner, serier och skämtteckningar
Haiku-dikter tillsammans med bilder kallas enligt den japanska traditionen för ”Haiga”. Dikterna i Haikumagasinet är skrivna av både japanska mästare som levde för flera hundra år sedan – och samtida poeter. De tolkas fritt till bilder av konstnärer, professionella tecknare, studenter och de som målar vid sidan…
Köp här

Isbn: 9789188765758

Utgivningsår:20220515

Utgivare: Fri Press Fridens höjd

Mediatyp: BC

av:Anders Pihlsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Lärarhandledning finns som nerladdningsbar pdf-filer.
Köp här

Isbn: 9789147106103

Utgivningsår:20130531

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Anders Pihlsgård, Bo Skandevall, Peter Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Economics Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Näthandeln har sina egna förutsättningar och metoder. Denna bok tar på ett grundläggande sätt upp det du behöver veta för att kunna starta en näthandel. Genom tydliga faktatexter och bilder varvat med aktuella exempel och beskrivningar av verkliga företag levandegör boken ämnesområdet för läsaren. H2000 Näthandel 1…
Köp här

Isbn: 9789147126941

Utgivningsår:20190313

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Alexander Paulsson, Henrik Rahm, Niklas Sandell, Peter Svensson

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
På aktiebolags bolagsstämmor fastställs föregående räkenskapsårs resultat- och balansräkningar. Bolagsledningar frågas ut och granskas av aktieägarna och hålls ansvariga för sina handlingar. Styrelseledamöter, revisorer och valberedningar väljs, och beslut fattas om vinstutdelningar. Men bolagsstämmor är så mycket mer.…
Köp här

Isbn: 9789144162485

Utgivningsår:20230307

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Beckman, Magnus Björkman, Robert Dahlström, Ella Grundell, Erik Holmstrand, Lennart Lundquist, Urban Rydin, Alf-Peter Svensson, Jan Wiberg

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
”Rådgivning på värdepappersmarknaden” är framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för rådgivare. Boken är anpassad till 2015 års kunskapskrav och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som licenshavare i målgruppen måste ha, oavsett…
Köp här

Isbn: 9789147116423

Utgivningsår:20140306

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mats Beckman, Magnus Björkman, Robert Dahlström, Ella Grundell, Erik Holmstrand, Lennart Lundquist, Urban Rydin, Alf-Peter Svensson, Jan Wiberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Investeringar och värdepapper Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
”Rådgivning på värdepappersmarknaden” är framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för rådgivare. Boken är anpassad till 2015 års kunskapskrav och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som licenshavare i målgruppen måste ha, oavsett…
Köp här

Isbn: 9789147117031

Utgivningsår:20150602

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Kristian Persson, Peter Svensson

Kategorier: Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Kan du bli en mästare? MED UTGÅNGSPUNKT I ELITIDROTT vill vi med Skapa talang presentera ett heltäckande sätt att se på träning och utveckling. Oavsett om du siktar på att bli bäst i världen eller bara vill nå dina mål. Skapa talang ger dig som tränare, idrottare, chef, lärare, hobbyentusiast, ung eller gammal verktyg…
Köp här

Isbn: 9789163910326

Utgivningsår:20160721

Utgivare: Skapa Talanger Sverige AB

Mediatyp: BB