Bläddra
Sökresultat för Petter Asp... Rensa filter?

av: Petter Asp

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Denna bok innehåller en utförlig handboksinriktad framställning avseende de osjälvständiga brottsformer som regleras i 23 kap. brottsbalken, dvs. försök, förberedelse, stämpling, medhjälp och anstiftan samt underlåtenhet att avslöja och förhindra brott. I boken behandlas också – eftersom reglerna om medverkan till…
Köp här

Isbn: 9789177371496

Utgivningsår: 20210419

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Bengt Lindell, Hans Eklund, Petter Asp, Torbjörn Andersson

Köp här

Isbn: 9789176785911

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789176786598

Utgivningsår: 20070326

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här

Isbn: 9789176788585

Utgivningsår: 20131017

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Petter Asp, Magnus Ulväng

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Straffrätt – en kortfattad översikt är en introduktion till straffrätten som med hjälp av två konkreta exempel tydligt visar hur man går till väga för att lösa straffrättsliga problem. Boken syftar, genom att fokusera på tillvägagångssättet snarare än på enskildheter, till att ge en helhetsbild av straffrättssystemets…
Köp här

Isbn: 9789177370659

Utgivningsår: 20190312

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Petter Asp

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Innanför pärmarna till denna bok har samlats ett urval av texter som under en tjugoårsperiod har publicerats i olika samlingsverk och tidskrifter. Texterna har olika karaktär. Somligt är långt. Annat är kort. Somligt rör konkreta rättsfrågor. Annat har en övergripande karaktär. Somligt rör frågor som av någon anledning…
Köp här

Isbn: 9789177370420

Utgivningsår: 20181221

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Petter Asp, Mattias Larsson, Mari-Ann Roos, Josef Zila, Kazimir Åberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Denna bok innehåller Lexinokommentarerna till det som brukar ses som specialstraffrättens kärna (de särskilda strafflagarna om trafikbrott, narkotikabrott, skattebrott och smuggling) och därutöver finansieringslagen, bidragsbrottslagen och lagen om penningtvättsbrott. Ambitionen har varit att åstadkomma en…
Köp här

Isbn: 9789176106808

Utgivningsår: 20190219

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Petter Asp, Arne Baekkevold, Bertil Bengtsson, Severin Blomstrand, Göran Håkansson, Peter Rosén, Inger Nyström, Birgitta Nyström, Rune Lavin, Henrik Jermsten

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789176105245

Utgivningsår: 20131130

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BB

av: Magnus Ulväng, Nils Jareborg, Sandra Friberg, Petter Asp

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här

Isbn: 9789176789087

Utgivningsår: 20141103

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176789094

Utgivningsår: 20141106

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Petter Asp

The Lisbon Treaty brought new challenges to the criminal law cooperation within the EU: criminal law issues were transferred from the Member States to the EU, bringing about several questions as regards the substantive criminal law. This book aims at analysing these issues and thereby providing a more comprehensive…
Köp här

Isbn: 9789185985036

Utgivningsår: 20130110

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Petter Asp

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789176785195

Utgivningsår: 20021215

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Petter Asp

Kategorier: Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
This is the second volume published as a result of the project “Towards an Area of Freedom, Security and Justice”. The first volume (The Substantive Criminal Law Competence of the EU, published at the end of 2012) dealt with the substantive criminal law cooperation of the EU, with special focus on the question of…
Köp här

Isbn: 9789185985081

Utgivningsår: 20160216

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Petter Asp

Köp här

Isbn: 9789176787465

Utgivningsår: 20100114

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176786109

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Petter Asp, Nikolaos Bitzilekis, Sergiu Bogdan, Thomas Elholm, Luigi Foffani, Dan Frände, Helmut Fuchs, Dan Helenius, Maria Kaiafa-Gbandi, Jocelyne Leblois-Happe, Adán Nieto-Martín, Helmut Satzger, Annika Souminen, Elisavet Symeonidou-Kastanidou, Ingeborg Zerbes, Frank Zimmermann

The European Criminal Policy Initiative (ECPI) proudly presents this volume, which contains “A Manifesto on European Criminal Procedure Law” in five different language versions (English, German, Spanish, Italian and Romanian) as well as short explanatory articles written by members of the ECPI. The…
Köp här

Isbn: 9789185985067

Utgivningsår: 20140811

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Petter Asp, Claes Lernestedt, Magnus Ulväng

Köp här

Isbn: 9789176787236

Utgivningsår: 20090511

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176787434

Utgivningsår: 20100101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Petter Asp

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Doktrinen om dubbel effekt är en moralfilosofisk princip som innebär att det kan vara tillåtet att bryta mot vissa absoluta förbud (till exempel att döda) under förutsättning att man inte agerar i avsikt att åstadkomma detta onda, även om man inser att det kommer att inträffa. I denna bok diskuteras och kritiseras…
Köp här

Isbn: 9789172351097

Utgivningsår: 20171026

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Nils Jareborg, Sandra Friberg, Petter Asp, Magnus Ulväng

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Brotten mot person och förmögenhetsbrotten är i första hand avsedd att fungera som lärobok i den akademiska straffrättsundervisningen, men den är också väl ägnad att användas som grundläggande handbok i det praktiska rättslivet. I boken ges en innehållsrik men ändå koncis framställning av brotten mot person (BrB kap.…
Köp här

Isbn: 9789176788905

Utgivningsår: 20150325

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Petter Asp, Göran Nilsson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Den 1 juli 2018 trädde nya regler om de centrala sexualbrotten i kraft. Genom reformen infördes en variant på en s.k. samtyckeslagstiftning och därtill innebar reformen också att ett ansvar för grov oaktsamhet infördes i relation till vissa brottstyper. Denna kommentar behandlar utförligt såväl de helt nya…
Köp här

Isbn: 9789176106747

Utgivningsår: 20180702

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Malou Andersson, Petter Asp, Per Swenson Claréus, Anna Hempel, Emelie Kankaanpää, Karin Lundqvist, Ida Salomonsson, Fredrik Zanetti

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här

Isbn: 9789176788158

Utgivningsår: 20120319

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Petter Asp

Köp här

Isbn: 9789176783849

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB