Bläddra
Sökresultat för Södertörns högskola... Rensa filter?

av: Nica Olivendal, Philip Heie, Nermin Kruskic, Matyas Belina, Robin Edlund Allzén, Samuel Zelenka af Rolén

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
You take the role in the second arcade generation as an arcade hall manager in the small town of Frisco. Frisco only has 4 arcade halls and they are very popular among the citizens of Frisco. You as the manager have to compete for the market along with the other arcade managers in the town. Will you survive one of…
Köp här

Isbn: 9789178191024

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Erik Berglöf, Oskar Ingman, Spyridon Passas, Isac Selander, Sofia Liljefors, Eliott Holmqvist Lennstrand

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
In a alternative 1903 the tour de France race has become the deciding factor in determining who will control France for that year. The wealthiest people of the world all send their best cyclists to compete in a race full of cheats, deceit and violence. There are two leading political parties that each try to establish…
Köp här

Isbn: 9789178191062

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189315983

Utgivningsår: 20090315

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189315471

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Viktor Gustafsson, Johan Nordlund, Frans Flygare, Rasmus Tukia, Selma Axelsson

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Året var 1967. Sverige var efter en lång tids förberedelser redo för att genomföra det stora skiftet: bytet till högertrafik. Här är spelet där Du kan återuppleva denna historiska dag genom att agera som poliskonstapel mitt ibland de förvirrade bilisterna. Utför uppdrag från högkvarteret och samla poäng hos…
Köp här

Isbn: 9789178191055

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Oscar Törnqvist

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Vems kvarlämnade rekvisita är det egentligen vi studerar när vi undersöker de mossbelupna stenarna i skärgårdarnas virrvarr av kobbar och skär? De svenska skärgårdarna förknippas ofta med en traditionsbunden allmogekultur som under många sekler levt på jakt och fiske. Men om man undersöker historiska källor och…
Köp här

Isbn: 9789188663764

Utgivningsår: 20191029

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: María Borgström, Katrin Goldstein-Kyaga, Ana Graviz

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Tvärvetenskap
Vi lever i en tid av ökande globalisering och intensifierade kontakter över gränserna. Idag är världen sammanflätad på ett helt annat sätt än någonsin tidigare. Här presenteras en undersökning om hur ungdomar i Sverige, Polen och Tjeckien ser på andra kulturer och folkgrupper än den egna, om deras konstruktioner av…
Köp här

Isbn: 9789188663580

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den tionde april 2019 fyllde professor Göran Bolin 60 år. Vänner och kollegor inom medie- och kommunikationsvetenskapen i Sverige och utomlands tog då tillfället i akt och förärade honom denna bok. Bidragen i boken tar upp en rad olika teman och ämnen som på olika sätt anknyter till Görans gärning: Här återfinns texter…
Köp här

Isbn: 9789188663627

Utgivningsår: 20190425

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189315495

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189615199

Utgivningsår: 20100601

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: DB

av: Johan Anderstedt, Rasmus Nilsson, Ludvig Smeding, Markus Holmström, Jennie Wu, Filip Lindgren, Vladimir Stanisic

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
In the year of 1904, the Russo-Japanese war is raging and the stage of its first major land battle is the Yalu River. This river makes up the border between the Korean Peninsula and the Manchuria region. Will the attacking Japanese Empire stand victorious, full of confidence and momentum? Or will the giant that is the…
Köp här

Isbn: 9789177733195

Utgivningsår: 20180404

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187843204

Utgivningsår: 20150422

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Camilla Qvick, Annika Olofsdotter, IMD11 Södertörns högskola

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den lekfulla platsen Kursens idé tog sitt språng från platsen, ett upplevt rum som studenterna slumpvis skulle välja på en karta. Studenterna började med att undersöka platsens ande: Genius Loci. Slutuppgiften var att skapa ett spel på platsen där de existerande föremålen användes eller nya föremål skapades.…
Köp här

Isbn: 9789175750132

Utgivningsår: 20130529

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Petronella Olanders, Alexander Gast, Ludvig Cederblad, Mikael Jonsson, Thomas Tiedemann

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Tong Wars is a turnbased strategy game designed for 4 players. It takes place in Chinatown, San Francisco, in the year 1907. Fight against the other Tong-clans to gain control over territories, brothels, gambling halls and opium houses. Only one clan will prevail.
Köp här

Isbn: 9789176096765

Utgivningsår: 20150311

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186069643

Utgivningsår: 20130513

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Petter Thureborn

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Have you ever dreamed of going to an anoxic world? This thesis takes you on a fascinating journey along the steep oxygen gradient at the deepest point of the Baltic Sea, the Landsort Deep. On your trip from the oxygenated surface water into the anoxic deep water and sediment, you will meet many microorganisms whose…
Köp här

Isbn: 9789187843587

Utgivningsår: 20161014

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Julia Noblía, Syed Waliullah, Gabriel Henningsohn, Kevin Nilsson, Anton Planebo, Alexander Livholts

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
The year is 1932 and the Australian army has declared war against emus. In this 2-4 player game you take the role of an emu trying to escape from the military while collecting emu dollars in order to get ahead of your friends in several different ways in order to come out on top and be the victor of the Emu wars.
Köp här

Isbn: 9789178191048

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Daniel Castillo, Mikael Ljung

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Arbetsmarknadsmodellen Breddad kompetensförsörjning i Skövde kommun syftar till att avlasta ordinarie kommunal personal och förbättra deras arbetssituation. Genom en ökad arbetsdelning övertar arbetslösa arbetsuppgifter som inte kräver någon formell kompetens, vilket gör att ordinarie personal kan fokusera på sitt…
Köp här

Isbn: 9789188663146

Utgivningsår: 20170927

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Ludvig Emtås, Kevin Fransson, Mario Strand, Erik Forsström, Azul Romo Flores, David Dessantis

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
It’s 1912. The Chinese Republic was established, Australia won against USA in the 10th Davis Cup, Roald Amunsen announced his discovery of the South Pole, Harriet Quimby became the 1st female pilot; and Denmark, Norway and Sweden became neutral in the Comende war. Yet, the most known event that happened this year was…
Köp här

Isbn: 9789176116135

Utgivningsår: 20160420

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Jan Patočka

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
”Fenomenologin får inte vara en metafysik, utan en kritik av all metafysik, av alla stelnade system.” ”Om vi vill nå fram till sanningen kan vi inte bara söka efter den i lågländerna och vi får inte låta oss fascineras av den ytliga harmonins stillhet; vi måste låta det oroande, det oförsonliga och det gåtfulla växa i…
Köp här

Isbn: 9789186069629

Utgivningsår: 20130527

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Bengt Jacobsson, Leonora Mujkic

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Styrningen av transportpolitiken avspeglar generella trender i samhällsstyrningen. Precis som i andra delar av samhället, har idéer om konkurrens, marknader, management, renodling och samverkan väglett utvecklingen inom detta politikområde. Tre faser kan urskiljas i styrningens historia. Först den organisering som…
Köp här

Isbn: 9789187843631

Utgivningsår: 20161025

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
This book is a celebration. It praises the many innovative aspects of Irina Sandomirskaja’s contributions to a variety of fields in the humanities and Slavic studies, in particular through the numerous colleagues who mirror the impact of her work in their own research and thought. As such, this celebration is also an…
Köp här

Isbn: 9789188663726

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189315501

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Erik Qvarnström, Jupiter Thulin, Daniel Laggar, Felix Eriksson, Timmy Alvelöv, Kinga Skipor

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Chicago. It’s 1925, the height of the roaring twenties, and the prohibition of alcohol is in full effect. Organized crime groups quickly swept in to profit from America’s thirst – with great success! Now, it’s up to your gang of assorted crooks to take you share of the pie. Only the shrewdest and most vicious…
Köp här

Isbn: 9789177730675

Utgivningsår: 20170330

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187843303

Utgivningsår: 20150928

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Ekaterina Li, Markus Matuszczak, Hanna Sundberg, Tim Ekenberg, Anthony Colton, Nikola Stojanovic, Burcu Özturk, Alfred Ruckle

“Now I am become death, the destroyer of worlds” – J. Robert Oppenheimer The year is 1962. You and your fellow comrades are down in deep waters anxiously awaiting a transmission from Moscow. But it stays quiet. Panic is arising. The crew starts arguing, one voice over another. The enemies are closing in on you and a…
Köp här

Isbn: 9789177734857

Utgivningsår: 20180404

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171552853

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189315457

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Ronald Mallengren, Sergej Kuzmin, Axel Ark, Max Hellqvist

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
While the Wright Brothers are said to be the first humans to make a successful flight, it is not known for certain who actually made the first successful motorized flight in History. Inventors throughout the world worked in different ways and with diverse methods to create an aerodynamic vehicle which would lead the…
Köp här

Isbn: 9789176096772

Utgivningsår: 20150311

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186069735

Utgivningsår: 20131004

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Ekaterina Tarasova

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön
Energy policies which maintain and extend nuclear energy are often opposed by anti-nuclear movements. Ambitious plans for developing nuclear energy in Russia, constructing a first nuclear plant in Poland, and lifting the ban on nuclear energy while allowing the replacement of old reactors in Sweden are examples of such…
Köp här

Isbn: 9789187843815

Utgivningsår: 20170220

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Christoffer Dase, Alexandra Kervefors, Maximilian Jernberg, Rasmus Hartonen, Vilgot Larsson

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Challenge the Deep is a game created by students at Södertörns University. In this game you, the player, will embark on an epic journey to the Challenger Deep. On your journey you will find treasures and encounter monsters. The game is designed for up to four players and the estimated time of play should be around…
Köp här

Isbn: 9789178191000

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Karin Jonsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: journalistik Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier
Revolution är ett av socialismens mest centrala och omtvistade begrepp. I samband med de ryska revolutionerna 1917 exploderade användandet av begreppet i den svenska socialistiska pressen och en kamp uppstod inom och mellan organisationer om dess definition. Genom att använda begreppet revolution i olika typer av…
Köp här

Isbn: 9789188663214

Utgivningsår: 20171123

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Marcel Fontes, Johan Anderstedt, Hektor Andreasson, Marcus Stillberger, Matilda Hollander Renmark, Kajsa Lundquist, John Bueno

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
The year is 1961. Europe is to be divided by a wall across Berlin. It’s up to you to build or destroy Die Mauer. Die Mauer is a game for 3-­7 players, in a battle between East and West Berlin. One player takes on the role as East Germany (Red), and the other players act as West Germany (Blue). The main goal for…
Köp här

Isbn: 9789176116197

Utgivningsår: 20160420

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Anne Ross Solberg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
The prolific Turkish author Harun Yahya attracted international attention after thousands of unsolicited copies of his large-format and lavishly illustrated book Atlas of Creation were sent free of charge from Istanbul, Turkey, to schools, universities and state leaders worldwide in 2007. This book stunt drew attention…
Köp här

Isbn: 9789186069681

Utgivningsår: 20130601

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Kajsa-Stina Benulic

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
The scientists: ‘Meat is bad for the environment’. The Food and Agriculture Organization and the Swedish government authorities: ‘We must remedy this somehow’. All together: ‘Consumers must be informed and educated about this. That way, they can choose what to eat more wisely, and put pressure on politicians and…
Köp här

Isbn: 9789187843679

Utgivningsår: 20161027

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Mathilde Rehnlund

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
“Get the transportation right. Then let things happen.” Sir Peter Hall, Professor of Urban Planning, once gave this advice on planning cities for a sustainable future. In research and politics, ‘right’ is increasingly coming to mean ‘sustainable.’ There is a wide consensus that transport is a crucial component of…
Köp här

Isbn: 9789188663740

Utgivningsår: 20191016

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC