Bläddra
Sökresultat för Södertörns högskola... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789189315983

Utgivningsår: 20090315

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Oliver Hansson de la Tajada, Mikhail Gardberg, Riday Ahammed, Victor Eibl, Charlie Ahlstrand

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
The year is 1922, where two teams of archeologists are racing to find the undiscovered tomb of Tutankhamun. To get there, both teams have to gather clues and resources along Egypt in order to get to the tomb and find the sarcophagus. Along the way they will encounter obstacles and events that can shake up their journey…
Köp här

Isbn: 9789178197545

Utgivningsår: 20200502

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Adrian Wigsten

Kategorier: Blåljus-yrken Polis och väktare Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
”En smal korridor låg framför mig. Lysrören i taket kastade sitt ljus över gula väggar med klädkrokar på båda sidorna. Höga smällar hördes från en dörröppning till höger lite längre fram i korridoren. Pågående dödligt våld. Ett par snabba steg senare stod jag vid dörröppningen, men väl där gick hjärnan snart på högvarv…
Köp här

Isbn: 9789188663887

Utgivningsår: 20200122

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Nica Olivendal, Philip Heie, Nermin Kruskic, Matyas Belina, Robin Edlund Allzén, Samuel Zelenka af Rolén

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
You take the role in the second arcade generation as an arcade hall manager in the small town of Frisco. Frisco only has 4 arcade halls and they are very popular among the citizens of Frisco. You as the manager have to compete for the market along with the other arcade managers in the town. Will you survive one of…
Köp här

Isbn: 9789178191024

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Hans Ruin

Kategorier: Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Edmund Husserl (1859–1938) är grundaren av fenomenologin, en filosofisk metod och tankeriktning som haft ett genomgripande inflytande på den fortsatta filosofiska utvecklingen. Genom efterföljare som Martin Heidegger, Emanuel Levinas och Jacques Derrida har Husserl säkrat sin plats bland de mest betydande moderna…
Köp här

Isbn: 9789189109193

Utgivningsår: 20200706

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Erik Berglöf, Oskar Ingman, Spyridon Passas, Isac Selander, Sofia Liljefors, Eliott Holmqvist Lennstrand

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
In a alternative 1903 the tour de France race has become the deciding factor in determining who will control France for that year. The wealthiest people of the world all send their best cyclists to compete in a race full of cheats, deceit and violence. There are two leading political parties that each try to establish…
Köp här

Isbn: 9789178191062

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189315471

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Viktor Gustafsson, Johan Nordlund, Frans Flygare, Rasmus Tukia, Selma Axelsson

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Året var 1967. Sverige var efter en lång tids förberedelser redo för att genomföra det stora skiftet: bytet till högertrafik. Här är spelet där Du kan återuppleva denna historiska dag genom att agera som poliskonstapel mitt ibland de förvirrade bilisterna. Utför uppdrag från högkvarteret och samla poäng hos…
Köp här

Isbn: 9789178191055

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Oscar Törnqvist

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Vems kvarlämnade rekvisita är det egentligen vi studerar när vi undersöker de mossbelupna stenarna i skärgårdarnas virrvarr av kobbar och skär? De svenska skärgårdarna förknippas ofta med en traditionsbunden allmogekultur som under många sekler levt på jakt och fiske. Men om man undersöker historiska källor och…
Köp här

Isbn: 9789188663764

Utgivningsår: 20191029

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Yannick Osheko, William Michelson, Moa Vidén, Vendela Snitt

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid
Here’s the Plan! is a cooperative print-and-play board game that is set in the early 1930’s Chicago during the Public Enemy Era. Whether you have previous board game experience or not, Here’s the Plan! offers you many different ways of playing the game with a completely unique experience each time. Interact with…
Köp här

Isbn: 9789178197514

Utgivningsår: 20200502

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
What were the human experiences on board warships in the early modern period? Here, specific examples connected to battlefield situations and the practices on and below deck present clearer insights. Primarily, however, this anthology details the human organization of, and attitudes towards, systematic violence and…
Köp här

Isbn: 9789188663863

Utgivningsår: 20200205

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: María Borgström, Katrin Goldstein-Kyaga, Ana Graviz

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Tvärvetenskap
Vi lever i en tid av ökande globalisering och intensifierade kontakter över gränserna. Idag är världen sammanflätad på ett helt annat sätt än någonsin tidigare. Här presenteras en undersökning om hur ungdomar i Sverige, Polen och Tjeckien ser på andra kulturer och folkgrupper än den egna, om deras konstruktioner av…
Köp här

Isbn: 9789188663580

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Linnea Thydell, Hisham Ghorab, Gustav Carlberg, Magnus Frodin, Erik Andskär

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid
Somewhere in Australia, sometime during the great depression (1932) a few depressed farmers decided that life was too hard. The emus has been feeding on their livelihood.. without permission, and not paying a cent. The depressed farmers instantly stopped being depressed and got angry instead, appealing to the military…
Köp här

Isbn: 9789178197477

Utgivningsår: 20200502

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Sedan tidigt åttiotal, när Sven-Olov Wallenstein slog ner i Stockholms intellektuella liv, har han vuxit till en kraftfull och mångförgrenad institution i sig, under sitt kärnfulla emblem: Walle. Med avstamp i filosofin och idéhistorien har han gripit in i den estetiska debatten som ingen annan under dessa gångna fyra…
Köp här

Isbn: 9789188663993

Utgivningsår: 20200608

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Enligt många bedömare befinner sig den liberala, parlamentariska demokratin i en allvarlig kris, en världsomspännande, accelererande kris som tar sig skilda uttryck på olika platser men som i ett eller annat avseende kan kopplas samman med högerpopulismens, radikalnationalismens och den auktoritära nykonservatismens…
Köp här

Isbn: 9789189109131

Utgivningsår: 20200611

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Mikael Henriksson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Arkeologi gör skillnad. Bland annat gör den det på så vis att den utmanar våra perspektiv på äldre samhällen och de människor som tidigare vandrade på jorden. Vissa geografiska områden har tidigare endast i begränsad utsträckning blivit föremål för ett storskaligt arkeologiskt utforskande. Så var länge även fallet med…
Köp här

Isbn: 9789198034653

Utgivningsår: 20190326

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den tionde april 2019 fyllde professor Göran Bolin 60 år. Vänner och kollegor inom medie- och kommunikationsvetenskapen i Sverige och utomlands tog då tillfället i akt och förärade honom denna bok. Bidragen i boken tar upp en rad olika teman och ämnen som på olika sätt anknyter till Görans gärning: Här återfinns texter…
Köp här

Isbn: 9789188663627

Utgivningsår: 20190425

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189315495

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189615199

Utgivningsår: 20100601

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: DB

av: Johan Anderstedt, Rasmus Nilsson, Ludvig Smeding, Markus Holmström, Jennie Wu, Filip Lindgren, Vladimir Stanisic

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
In the year of 1904, the Russo-Japanese war is raging and the stage of its first major land battle is the Yalu River. This river makes up the border between the Korean Peninsula and the Manchuria region. Will the attacking Japanese Empire stand victorious, full of confidence and momentum? Or will the giant that is the…
Köp här

Isbn: 9789177733195

Utgivningsår: 20180404

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187843204

Utgivningsår: 20150422

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Camilla Qvick, Annika Olofsdotter, IMD11 Södertörns högskola

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den lekfulla platsen Kursens idé tog sitt språng från platsen, ett upplevt rum som studenterna slumpvis skulle välja på en karta. Studenterna började med att undersöka platsens ande: Genius Loci. Slutuppgiften var att skapa ett spel på platsen där de existerande föremålen användes eller nya föremål skapades.…
Köp här

Isbn: 9789175750132

Utgivningsår: 20130529

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Begrepp som interkulturalitet och interkulturell undervisning har länge förts fram som en viktig grund för undervisning och utbildning. Där begreppet mångkultur ofta har kritiserats, bland annat för att essentialisera kulturer och befästa en syn på kulturer som klart åtskilda och statiska har interkulturalitet förts…
Köp här

Isbn: 9789188663894

Utgivningsår: 20200203

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Petronella Olanders, Alexander Gast, Ludvig Cederblad, Mikael Jonsson, Thomas Tiedemann

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Tong Wars is a turnbased strategy game designed for 4 players. It takes place in Chinatown, San Francisco, in the year 1907. Fight against the other Tong-clans to gain control over territories, brothels, gambling halls and opium houses. Only one clan will prevail.
Köp här

Isbn: 9789176096765

Utgivningsår: 20150311

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186069643

Utgivningsår: 20130513

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Petter Thureborn

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Have you ever dreamed of going to an anoxic world? This thesis takes you on a fascinating journey along the steep oxygen gradient at the deepest point of the Baltic Sea, the Landsort Deep. On your trip from the oxygenated surface water into the anoxic deep water and sediment, you will meet many microorganisms whose…
Köp här

Isbn: 9789187843587

Utgivningsår: 20161014

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Julia Noblía, Syed Waliullah, Gabriel Henningsohn, Kevin Nilsson, Anton Planebo, Alexander Livholts

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
The year is 1932 and the Australian army has declared war against emus. In this 2-4 player game you take the role of an emu trying to escape from the military while collecting emu dollars in order to get ahead of your friends in several different ways in order to come out on top and be the victor of the Emu wars.
Köp här

Isbn: 9789178191048

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Daniel Castillo, Mikael Ljung

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Arbetsmarknadsmodellen Breddad kompetensförsörjning i Skövde kommun syftar till att avlasta ordinarie kommunal personal och förbättra deras arbetssituation. Genom en ökad arbetsdelning övertar arbetslösa arbetsuppgifter som inte kräver någon formell kompetens, vilket gör att ordinarie personal kan fokusera på sitt…
Köp här

Isbn: 9789188663146

Utgivningsår: 20170927

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Ludvig Emtås, Kevin Fransson, Mario Strand, Erik Forsström, Azul Romo Flores, David Dessantis

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
It’s 1912. The Chinese Republic was established, Australia won against USA in the 10th Davis Cup, Roald Amunsen announced his discovery of the South Pole, Harriet Quimby became the 1st female pilot; and Denmark, Norway and Sweden became neutral in the Comende war. Yet, the most known event that happened this year was…
Köp här

Isbn: 9789176116135

Utgivningsår: 20160420

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Jan Patočka

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
”Fenomenologin får inte vara en metafysik, utan en kritik av all metafysik, av alla stelnade system.” ”Om vi vill nå fram till sanningen kan vi inte bara söka efter den i lågländerna och vi får inte låta oss fascineras av den ytliga harmonins stillhet; vi måste låta det oroande, det oförsonliga och det gåtfulla växa i…
Köp här

Isbn: 9789186069629

Utgivningsår: 20130527

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Bengt Jacobsson, Leonora Mujkic

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Styrningen av transportpolitiken avspeglar generella trender i samhällsstyrningen. Precis som i andra delar av samhället, har idéer om konkurrens, marknader, management, renodling och samverkan väglett utvecklingen inom detta politikområde. Tre faser kan urskiljas i styrningens historia. Först den organisering som…
Köp här

Isbn: 9789187843631

Utgivningsår: 20161025

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
This book is a celebration. It praises the many innovative aspects of Irina Sandomirskaja’s contributions to a variety of fields in the humanities and Slavic studies, in particular through the numerous colleagues who mirror the impact of her work in their own research and thought. As such, this celebration is also an…
Köp här

Isbn: 9789188663726

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Renat Bekkin

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
This dissertation presents a full-fledged portrait of the muftiate (spiritual administration of Muslims) in modern Russia. Designed initially for the purpose of controlling religious activity, over time the institution of the muftiate was appropriated by Muslims and became a key factor in preserving national identity…
Köp här

Isbn: 9789189109094

Utgivningsår: 20200706

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189315501

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Erik Qvarnström, Jupiter Thulin, Daniel Laggar, Felix Eriksson, Timmy Alvelöv, Kinga Skipor

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Chicago. It’s 1925, the height of the roaring twenties, and the prohibition of alcohol is in full effect. Organized crime groups quickly swept in to profit from America’s thirst – with great success! Now, it’s up to your gang of assorted crooks to take you share of the pie. Only the shrewdest and most vicious…
Köp här

Isbn: 9789177730675

Utgivningsår: 20170330

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187843303

Utgivningsår: 20150928

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Ekaterina Li, Markus Matuszczak, Hanna Sundberg, Tim Ekenberg, Anthony Colton, Nikola Stojanovic, Burcu Özturk, Alfred Ruckle

“Now I am become death, the destroyer of worlds” – J. Robert Oppenheimer The year is 1962. You and your fellow comrades are down in deep waters anxiously awaiting a transmission from Moscow. But it stays quiet. Panic is arising. The crew starts arguing, one voice over another. The enemies are closing in on you and a…
Köp här

Isbn: 9789177734857

Utgivningsår: 20180404

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171552853

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC