Bläddra
Sökresultat för Södertörns högskola... Rensa filter?

av: Nica Olivendal, Philip Heie, Nermin Kruskic, Matyas Belina, Robin Edlund Allzén, Samuel Zelenka af Rolén

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
You take the role in the second arcade generation as an arcade hall manager in the small town of Frisco. Frisco only has 4 arcade halls and they are very popular among the citizens of Frisco. You as the manager have to compete for the market along with the other arcade managers in the town. Will you survive one of…
Köp här

Isbn: 9789178191024

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Erik Berglöf, Oskar Ingman, Spyridon Passas, Isac Selander, Sofia Liljefors, Eliott Holmqvist Lennstrand

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
In a alternative 1903 the tour de France race has become the deciding factor in determining who will control France for that year. The wealthiest people of the world all send their best cyclists to compete in a race full of cheats, deceit and violence. There are two leading political parties that each try to establish…
Köp här

Isbn: 9789178191062

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Viktor Gustafsson, Johan Nordlund, Frans Flygare, Rasmus Tukia, Selma Axelsson

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Året var 1967. Sverige var efter en lång tids förberedelser redo för att genomföra det stora skiftet: bytet till högertrafik. Här är spelet där Du kan återuppleva denna historiska dag genom att agera som poliskonstapel mitt ibland de förvirrade bilisterna. Utför uppdrag från högkvarteret och samla poäng hos…
Köp här

Isbn: 9789178191055

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: María Borgström, Katrin Goldstein-Kyaga, Ana Graviz

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Tvärvetenskap
Vi lever i en tid av ökande globalisering och intensifierade kontakter över gränserna. Idag är världen sammanflätad på ett helt annat sätt än någonsin tidigare. Här presenteras en undersökning om hur ungdomar i Sverige, Polen och Tjeckien ser på andra kulturer och folkgrupper än den egna, om deras konstruktioner av…
Köp här

Isbn: 9789188663580

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den tionde april 2019 fyllde professor Göran Bolin 60 år. Vänner och kollegor inom medie- och kommunikationsvetenskapen i Sverige och utomlands tog då tillfället i akt och förärade honom denna bok. Bidragen i boken tar upp en rad olika teman och ämnen som på olika sätt anknyter till Görans gärning: Här återfinns texter…
Köp här

Isbn: 9789188663627

Utgivningsår: 20190425

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189315983

Utgivningsår: 20090315

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189315525

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197503938

Utgivningsår: 20080601

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Antonio Herrero, Lennart Holmgren, Caiza Mörn, Ossian Borg Gyllenbäck, Stina Hedman, Niklas Yrjänä, Sebastian Flores

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Welcome to Everest – The First Winter Ascent. The goal of the game is to be the first climber to reach the top of Mount Everest during wintertime. You will race each other during 10 rounds (days) to prove who’s the fastest, but you will also have to face the forces of nature along the way. The game is made…
Köp här

Isbn: 9789177730699

Utgivningsår: 20170330

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Rune Premfors

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Riksdagen har sedan i början av 1990-talet haft i uppgift att genom utskotten följa upp och utvärdera riksdagsbeslut. Sedan 2010 är uppgiften grundlagsfäst (RF 4:8). I den här skriften beskrivs hur man organiserat sig och verkar för denna nya uppgift. Studien är främst ett försök att beskriva, förstå och förklara…
Köp här

Isbn: 9789187843341

Utgivningsår: 20151022

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Natalia Karlsson, Wiggo Kilborn

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
För att bygga upp en matematikundervisning som utgår från aktuell forskning och skolans behov, krävs en hållbar lärarutbildning. Eftersom lärarutbildningen måste utgå från studenternas aktuella kunskaper i matematik, blir en central fråga hur de tillägnat sig sina kunskaper och uppfattningar. Mot denna bakgrund har vi…
Köp här

Isbn: 9789188663559

Utgivningsår: 20181129

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Alberto Frigo

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Alberto Frigo is regarded as an early proponent of life-logging. He is known for having photographed every object his right hand has used since the 24th September 2003. Continuously documenting 18 aspects of his life, Frigo intends to create a Rosetta Stone of time to be concluded at 60 years of age, in 2040, after 36…
Köp här

Isbn: 9789188663009

Utgivningsår: 20170515

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189315464

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Maria Ström, Emil Ström, Oliver Engström, Kristian Andersson, Johanna Pettersson

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid
Throw yourself back to the early 80´s in this rattling adventure of building computers and advance through the stages of becoming the most prominent contender of the era. Race your opponents through the Road to Success and outwit them in the building stage to show that you are the true nerd. Silicon Valley – the…
Köp här

Isbn: 9789176096444

Utgivningsår: 20150223

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Smärta är ett fenomen som alla är bekanta med. Smärtan har många ansikten. Kulturen arbetar ständigt med att uppfinna tekniker för att undvika och lindra smärtan, men den förblir en livets ofrånkomliga följeslagare. Inom medicinen finns en omfattande litteratur och forskning om smärta och smärtlindring. Men hur kan vi…
Köp här

Isbn: 9789186069063

Utgivningsår: 20091012

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Krystof Kasprzak

Kategorier: Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
I detta arbete diskuteras hur begreppet “fenomen” behandlats och utvecklats inom den fenomenologiska filosofin hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink. Tonvikten ligger på hur fenomenet enligt dem inte bara är framträdande utan också undandragande. Denna negativitet hos fenomenet självt öppnar för en…
Köp här

Isbn: 9789187843983

Utgivningsår: 20170505

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Nathalie Rajaniemi, Thomas Jarnroth, Linnea Olofsson, Mohamed Hasan, Frida Flodin, Erik Neuhofer

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Escape the east and embark on a journey of the century. Make it over the wall and start a new chapter. The year is 1961 and the Berlin Wall is soon a reality. This might be your last chance to make a grand escape over the border. Do you dare to take it?
Köp här

Isbn: 9789178191017

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Hanna Sofia Rehnberg

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Offentlig förvaltning Politik och statsskick Regional planering och områdesplanering Samhälle och samhällsvetenskap Transportplanering och transportpolitik
Många har saker att säga om Trafikverket, men vad säger trafikverkarna själva? I denna rapport kommer myndighetens chefer och medarbetare till tals. De berättar om stolthet, kompetens och engagemang, men också om en brist på helhetssyn och om upplevelsen av att det inte är tillräckligt högt i tak i organisationen. De…
Köp här

Isbn: 9789188663252

Utgivningsår: 20171212

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Simon Norell Hörnqvist, Paulina Lassbo, Ella Östbergh, Damian Becedas, Tobias Årnell, Mattias Huhn, Niki Eriksson, Kat Hänström

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
In The Dry Decade players take the role of notorious gangs during the prohibition era in the united states and takes place between the years 1923 and 1933. The goal for each player is to be the most powerful and richest gang during the prohibition. They do this by gathering alcohol, investing in workers, buying new…
Köp här

Isbn: 9789176119730

Utgivningsår: 20180404

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186069810

Utgivningsår: 20140122

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Cajsa Niemann

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Funktionshinder: sociala aspekter Industrier och branscher Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Under 2016 har regeringen lanserat en tillitsreform och i denna rapport diskuteras ett empiriskt exempel på tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen – rollerna i relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet. Denna relation har i en omfattande empirisk studie visat sig bygga på ett förtroende som…
Köp här

Isbn: 9789187843785

Utgivningsår: 20170221

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197503976

Utgivningsår: 20120110

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Martin Sandquist, Andreas Nilsson, Olle Eklund, Thomas Linnaeus, Björn Andersson, Andrés Ramirez

Kategorier: Hobby, spel och lekar Informationsteknik Internet: allmänt It: allmänt Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
World Wild Web: IT’s Happenin’! is a game in which 2-5 players compete against each other in order to make the biggest bucks during the internet boom in the 1990’s. Taking on the roles of different server companies, players strive to attract bigger and better paying clients by building better servers and…
Köp här

Isbn: 9789177730712

Utgivningsår: 20170330

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Carl-Gustaf Scott

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
West European leaders had good reasons to oppose US Vietnam war policy. It threatened to alter the global balance of power while igniting unrest at home. Such turbulence led to a radicalized political atmosphere domestically. In this new environment, the “New Left” established a powerful foothold among the…
Köp här

Isbn: 9789187843358

Utgivningsår: 20170307

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Irina Seits

The modernist concept of life-building as an architectural method for improving the conditions of everyday life originated in Europe during the 1920s. This book explores three modes of functionalism by way of a comparative analysis of both the theoretical discourses and architectural practices associated with…
Köp här

Isbn: 9789188663528

Utgivningsår: 20181120

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Mikael Ljung, Anders Ivarsson Westerberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Genom en rad reformer har hemtjänsten förändrats från att vara en kommunal verksamhet till att idag omfatta både privata bolag och olika kommunala enheter. Grundidén med förändringarna var att verksamheten skulle målstyras och effektiviseras. Denna studie visar att det administrativa arbetet ökat avsevärt, främst högre…
Köp här

Isbn: 9789188663115

Utgivningsår: 20170921

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189315471

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Philip Bretschneider, Stefan Cautin, Herman Härjeström, Hosein Taffazoli, Marcus Vrethammar

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid
The age is 1969. After two world wars the world is divided between the east and the west. As great nations seek to expand their influence and power in the world they look up. Who will be the first nation to conquer the moon? To The Moon is an experience simulation game that aims to take the player to the years during…
Köp här

Isbn: 9789176096499

Utgivningsår: 20150223

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Heike Graf

What is necessary for minority media to be picked up on the radar of mainstream media? This report analyses Swedish media coverage of the Stockholm-based Radio Islam, and German media coverage of the Berlin-based AYPA-TV. Analysis is given from a difference-theoretical point of view, as developed by Niklas Luhmann. The…
Köp här

Isbn: 9789186069087

Utgivningsår: 20091020

Utgivare: Södertörns högskola, Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187843006

Utgivningsår: 20140911

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Elina Ohlson, Kristoffer Pyddoke, Canan Wahlberg Özdemir, Linus Jansson, Laura Hallgren Sanderson, Simon Voss

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Set in the late second half of the year 1911, in the freezing continent of Antarctica, a great historic event occurred… the race to the geographical south pole had begun. Battling with the harsh elements the players are set to represent one of the two countries, Great Britain and Norway. Each team have unique…
Köp här

Isbn: 9789176118108

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Roman Horbyk

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
The national narratives of Europe in Ukraine, Russia and Poland are characterised by a dependence on the West. Historically, these narratives vacillated between idealising admiration, materialist pragmatics and geopolitical demonising. They have been present in each country to some extent, intertwined with their own…
Köp här

Isbn: 9789188663269

Utgivningsår: 20171124

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189615137

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Denise Cordova Modin, William Pellas, Alexander Malthed, Max Bergsten, Einar Asplund, Viking Claësson

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
The year is 1963. In the vicinity of the small town of Cheddington, a gang of robbers prepare for what will become one of the most well known robberies in England of the 20th century, dubbed The Great Train Robbery. In the game Cheddington 1963, you will take part in the events of this robbery. Either from the…
Köp här

Isbn: 9789176119754

Utgivningsår: 20180404

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Sofia Norling

Den polska forskningspolitiken har efter statssocialismens fall 1989 stått inför omfattande förändringar. Transformationen från den sovjetiska modellen för forskningspolitiskt styre, till formuleringen och implementeringen av en ny forskningspolitisk modell innebar att KBN (Komitet Badan Naukowych,…
Köp här

Isbn: 9789186069834

Utgivningsår: 20140210

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Jan Öhrming

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Byggandet av Nya Karolinska Solna (NKS) är förknippat med en dröm från slutet av 1990-talet om ett sjukhus som ett nav i ett internationellt konkurrenskraftigt universitetssjukvårdssystem. Det skulle vara ett specialsjukhus för regionen och inta en central roll för utvecklingen av Stockholmsregionen till ett…
Köp här

Isbn: 9789187843792

Utgivningsår: 20170810

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Andrej Kotljarchuk

This book examines and analyses the Union between the Grand Duchy of Lithuania and Sweden signed in 1655 at Këdainiai and the political crisis that followed. The author places the events in the Grand Duchy of Lithuania in the general crisis that occurred in Europe in the middle of the 17th century characterized by a…
Köp här

Isbn: 9789189315631

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197501705

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC