Bläddra
Sökresultat för Södertörns högskola... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789189315983

Utgivningsår: 20090315

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Adrian Wigsten

Kategorier: Blåljus-yrken Polis och väktare Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
”En smal korridor låg framför mig. Lysrören i taket kastade sitt ljus över gula väggar med klädkrokar på båda sidorna. Höga smällar hördes från en dörröppning till höger lite längre fram i korridoren. Pågående dödligt våld. Ett par snabba steg senare stod jag vid dörröppningen, men väl där gick hjärnan snart på högvarv…
Köp här

Isbn: 9789188663887

Utgivningsår: 20200122

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Oliver Hansson de la Tajada, Mikhail Gardberg, Riday Ahammed, Victor Eibl, Charlie Ahlstrand

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
The year is 1922, where two teams of archeologists are racing to find the undiscovered tomb of Tutankhamun. To get there, both teams have to gather clues and resources along Egypt in order to get to the tomb and find the sarcophagus. Along the way they will encounter obstacles and events that can shake up their journey…
Köp här

Isbn: 9789178197545

Utgivningsår: 20200502

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Nica Olivendal, Philip Heie, Nermin Kruskic, Matyas Belina, Robin Edlund Allzén, Samuel Zelenka af Rolén

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
You take the role in the second arcade generation as an arcade hall manager in the small town of Frisco. Frisco only has 4 arcade halls and they are very popular among the citizens of Frisco. You as the manager have to compete for the market along with the other arcade managers in the town. Will you survive one of…
Köp här

Isbn: 9789178191024

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Erik Berglöf, Oskar Ingman, Spyridon Passas, Isac Selander, Sofia Liljefors, Eliott Holmqvist Lennstrand

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
In a alternative 1903 the tour de France race has become the deciding factor in determining who will control France for that year. The wealthiest people of the world all send their best cyclists to compete in a race full of cheats, deceit and violence. There are two leading political parties that each try to establish…
Köp här

Isbn: 9789178191062

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Viktor Gustafsson, Johan Nordlund, Frans Flygare, Rasmus Tukia, Selma Axelsson

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Året var 1967. Sverige var efter en lång tids förberedelser redo för att genomföra det stora skiftet: bytet till högertrafik. Här är spelet där Du kan återuppleva denna historiska dag genom att agera som poliskonstapel mitt ibland de förvirrade bilisterna. Utför uppdrag från högkvarteret och samla poäng hos…
Köp här

Isbn: 9789178191055

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189315471

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Oscar Törnqvist

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Vems kvarlämnade rekvisita är det egentligen vi studerar när vi undersöker de mossbelupna stenarna i skärgårdarnas virrvarr av kobbar och skär? De svenska skärgårdarna förknippas ofta med en traditionsbunden allmogekultur som under många sekler levt på jakt och fiske. Men om man undersöker historiska källor och…
Köp här

Isbn: 9789188663764

Utgivningsår: 20191029

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Mikael Henriksson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Arkeologi gör skillnad. Bland annat gör den det på så vis att den utmanar våra perspektiv på äldre samhällen och de människor som tidigare vandrade på jorden. Vissa geografiska områden har tidigare endast i begränsad utsträckning blivit föremål för ett storskaligt arkeologiskt utforskande. Så var länge även fallet med…
Köp här

Isbn: 9789198034653

Utgivningsår: 20190326

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den tionde april 2019 fyllde professor Göran Bolin 60 år. Vänner och kollegor inom medie- och kommunikationsvetenskapen i Sverige och utomlands tog då tillfället i akt och förärade honom denna bok. Bidragen i boken tar upp en rad olika teman och ämnen som på olika sätt anknyter till Görans gärning: Här återfinns texter…
Köp här

Isbn: 9789188663627

Utgivningsår: 20190425

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Yannick Osheko, William Michelson, Moa Vidén, Vendela Snitt

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid
Here’s the Plan! is a cooperative print-and-play board game that is set in the early 1930’s Chicago during the Public Enemy Era. Whether you have previous board game experience or not, Here’s the Plan! offers you many different ways of playing the game with a completely unique experience each time. Interact with…
Köp här

Isbn: 9789178197514

Utgivningsår: 20200502

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
What were the human experiences on board warships in the early modern period? Here, specific examples connected to battlefield situations and the practices on and below deck present clearer insights. Primarily, however, this anthology details the human organization of, and attitudes towards, systematic violence and…
Köp här

Isbn: 9789188663863

Utgivningsår: 20200205

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: María Borgström, Katrin Goldstein-Kyaga, Ana Graviz

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Tvärvetenskap
Vi lever i en tid av ökande globalisering och intensifierade kontakter över gränserna. Idag är världen sammanflätad på ett helt annat sätt än någonsin tidigare. Här presenteras en undersökning om hur ungdomar i Sverige, Polen och Tjeckien ser på andra kulturer och folkgrupper än den egna, om deras konstruktioner av…
Köp här

Isbn: 9789188663580

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Linnea Thydell, Hisham Ghorab, Gustav Carlberg, Magnus Frodin, Erik Andskär

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid
Somewhere in Australia, sometime during the great depression (1932) a few depressed farmers decided that life was too hard. The emus has been feeding on their livelihood.. without permission, and not paying a cent. The depressed farmers instantly stopped being depressed and got angry instead, appealing to the military…
Köp här

Isbn: 9789178197477

Utgivningsår: 20200502

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Elin Gardeström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Politik och statsskick Politisk aktivism Reklam och annonsering Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Valkampanjer och politisk reklam
Vad var reklam? Under 1930-talet var reklam ett nytt modernt fenomen som det fästes visionära förhoppningar vid. Reklamen skulle tjäna samhället och bygga framtiden, menade företrädare för den framväxande näringsgren som reklam var. Reklamen skulle skapa välstånd, men också lära människor trafikvett och den användes…
Köp här

Isbn: 9789188663405

Utgivningsår: 20180425

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Axel Stenkrona, Sandra Hasselgren, Gertrud Bondesson, Ronja Bergman, Linda Buck, Thomas Jansson

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
The year is 1949 and your goal is to locate nazi scientists in Berlin and make them serve your nation. These targets have a high prize on their heads, you are not the only one hunting them down. The core in Operation Paperclip is collection, trust and deception. You might have intel that another player need, and that…
Köp här

Isbn: 9789176116166

Utgivningsår: 20160519

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Heiko Droste, Magnus Linnarsson, Örjan Simonson, Enn Küng, Marianne Larsson, Kekke Stadin

The establishment in Europe of a postal service revolutionized seventeenth century communications as well as the media landscape. Throughout most of Europe news, which rose sharply in volume, now traveled expeditiously. The comparative ease by which word could be sent helped new social and economic relationships…
Köp här

Isbn: 9789186069230

Utgivningsår: 20110207

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Daniel Castillo

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Kan stressen i arbetslivet dämpas och arbetslösheten minskas genom att vi delar på jobben? Inom ett projekt i Västra Götalandsregionen har långtidsarbetslösa anställts för att utföra enklare arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet. Syftet är att stödja och avlasta den kvalificerade personalen och samtidigt vidga…
Köp här

Isbn: 9789187843297

Utgivningsår: 20150909

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189315099

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BB

av: Amed Medhanie, Oskar Magnusson, Malin Zättlin, Axel Ohrås, Erwin Buchwald, Douglas Ekehammar Schelin

Kategorier: Datorspel: användarguider Digital livsstil Informationsteknik
In the wake of the Great Depression in the 1920’s, in the midst of one of the most dangerous battlegrounds in the world of crime, six of the most prominent families of the american mafia settles scores with each other in order to achieve one paramount goal: To seize control over all others. Take charge of your own…
Köp här

Isbn: 9789177730736

Utgivningsår: 20170330

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187843051

Utgivningsår: 20141001

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Jenny Ingridsdotter

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
This study examines the narrations of a number of individuals who migrated from Russia and Ukraine to Argentina between 1996 and 2001. How did the collapse of the USSR and the culmination of the economic crisis in Argentina affect individuals who would, during the course of their lifetime, experience both first hand?…
Köp här

Isbn: 9789187843877

Utgivningsår: 20170409

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Praktisk kunskap är en oundgänglig, men ganska svårfångad, form av kunskap. För en forskare som vill utforska sin egen eller någon annans praktiska kunskap kan den upplevas SOM undflyende och svårartikulerad. Traditionella vetenskapliga metoder, skapade för att vara objektiva och repeterbara, faller ofta till föga. Så…
Köp här

Isbn: 9789188663832

Utgivningsår: 20191211

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BB

av: Helmut Müssener, Frank-Michael Kirsch, Charlotta Brylla, Ursula Naeve-Bucher

Köp här

Isbn: 9789189315013

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Camilla Qvick, Fatima Jonsson, IMD12 Södertörns högskola

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
DEN POLITISKA PLATSEN De arbeten som presenteras i denna bok är resultatet av årets studentarbeten inom kursen Design, innovation, kreativitet för IMD 12. Kursens ambition har varit att utforska och uppmuntra till kreativitet, från konceptstadie till utförande där mottot har varit att våga, testa, gå utanför ramarna,…
Köp här

Isbn: 9789176091357

Utgivningsår: 20140428

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186069506

Utgivningsår: 20120504

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Ulrika Dahl, Marianne Liljeström, Ulla Manns

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
This book examines how a geopolitical grammar works in Nordic and Russian academic feminism and how understandings of a joint feminist “we”, of “Nordicness” and ideas of an “East/West-Divide” shape the formation of gender research fields. In three distinct chapters, each with a different approach to theories, methods…
Köp här

Isbn: 9789187843532

Utgivningsår: 20160921

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Gunilla Blomberg, Maria Wolrath Söderberg

Kategorier: Juridik Samhälle och samhällsvetenskap
”Det kan väl inte vara så svårt att hålla förhör, jag kan ju snacka med folk”, tänkte Gunilla Blomberg i början av sin poliskarriär. Men erfarenheten lärde henne snart att det är en komplex utmaning. Utöver kännedom om relevanta lagar kräver det bland annat psykologisk kunskap, kommunikativa strategier,…
Köp här

Isbn: 9789188663603

Utgivningsår: 20190222

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Karl Edmark, Daniel Sahlberg, Jason Sandelin Francis, Bilboo Karlsson, Leo Brännström

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
The stock market crash is making Life in New York hard. You were once a wealthy stock broker but now you are barely surviving. You think you can help the people of New York and yourself by becoming the new Mayor, but how are you supposed to get there? Will you try to build up a Company, join the mafia or help the…
Köp här

Isbn: 9789178197484

Utgivningsår: 20200502

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Gustav Strandberg

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Här analyseras den tjeckiske filosofen Jan Patočkas (1907–1977) politiska tänkande. Det som står i centrum är frågan om hur vi bör förstå det politiska livets särart: Vilka är dess kännetecknande drag och hur ska vi närma oss dem begreppsligt? Frågan ställs här mot bakgrund av Patočkas så kallade ”a-subjektiva…
Köp här

Isbn: 9789188663047

Utgivningsår: 20170831

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Alexander Wimmerstedt, Marcus Överengen, Karl Johansson, Joonas Martin Silvikko, José Johansson, Nora Cossa Åkesson

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
The struggle for worldwide fame is being decided here and now, who will get their name in the history books and claim everlasting fame? Is it going to be the US or the USSR? There is only one way to find out! The player who best can manage their resourses and money will be the one that plants their flag on the surface…
Köp här

Isbn: 9789176116203

Utgivningsår: 20160420

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC

av: Alexandr Nemtsov

Vodka sadly is seen as the symbol of 20th century Russia. Alexandr Nemtsovs book on alcohol in contemporary Russia is a landmark achievement expressing a unique point of view, highlighting failings in our understanding of Russias relationship with alcohol. Political events – Gorbachevs anti-alcohol campaign of…
Köp här

Isbn: 9789186069247

Utgivningsår: 20110620

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Kim Silow Kallenberg

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottslingar Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi Ungdomsbrottslingar
Ungefär tusen ungdomar placeras på särskilda ungdomshem i Sverige varje år. Detta är en tvångsåtgärd för den som bedöms riskera sin hälsa och utveckling och som av olika skäl inte kan vårdas på frivillig väg. Vistelsen är till skillnad från straffrättsliga påföljder tidsobestämd. Placeringstiden avgörs istället av…
Köp här

Isbn: 9789187843426

Utgivningsår: 20160211

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Mari Zetterqvist Blokhuis

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
This thesis examines the complex and challenging relationships between rider, horse and equestrian trainer in the context of teaching horse riding. What strategies and methods do equestrian trainers use to support the riders’ understanding of, and performance with, their horses? What role is the horse assigned in this…
Köp här

Isbn: 9789188663634

Utgivningsår: 20190411

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189615113

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Andreas de Freitas, Daniel Dahl, Lucas Nordström, Lina Wallius, Moa Lindgren, William Moberg, Sofia Jönsson Tellefors

Kategorier: Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
The Escape From Scapa Flow is a cooperative game for 4 players where you and your crew must navigate your u-boat from the bay of Scapa Flow after the successful u-boat raid of October 1939. Your ability to coordinate movement and teamwork to deal with unforeseeable events to safely make your way back to Germany will be…
Köp här

Isbn: 9789177730743

Utgivningsår: 20170330

Utgivare: Södertörns högskola Medieteknik

Mediatyp: BC