Bläddra
Sökresultat för SNS Förlag... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789185355310

Utgivningsår: 20060418

Utgivare: SNS Förlag, W W Norton & Co

Mediatyp: BB

av: Joakim Ruist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Migrationen har kommit att bli en av samtidens mest omdiskuterade politiska frågor. Men vad vet vi egentligen om migrationens orsaker och konsekvenser? Joakim Ruist, migrationsforskare vid Göteborgs universitet, ger här sin bild av det viktigaste som finns att veta om migrationen från mestadels fattigare delar av…
Köp här

Isbn: 9789188637154

Utgivningsår: 20190617

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Douglas C North

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Boken redogör för institutionella förändringar i det förflutna och beskriver förutsättningarna för förändringar av ekonomier i dag. Författaren fick Nobelpriset i ekonomi 1993. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789185355372

Utgivningsår: 20060629

Utgivare: SNS Förlag, Princeton University Press

Mediatyp: BC

av: Englund Bergström

Köp här

Isbn: 9789171508393

Utgivningsår: 20020201

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Söderberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Denna bok skildrar ekonomin i olika delar av världen under den förindustriella tiden, från mänsklighetens begynnelse fram till omkring 1800. Vi följer hur ekonomierna i de olika världsdelarna formades och förändrades, och hur de med tiden kom att mötas och samspela med varandra. En röd tråd är synen på kunskap som…
Köp här

Isbn: 9789185695010

Utgivningsår: 20070613

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BB

av: Martin Grander

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Utmärkande för den svenska bostadspolitiken sedan 1945 är att den har varit generell, det vill säga riktat sig till alla i stället för till specifika grupper. De kommunala bostadsbolagen allmännyttan har varit en hörnsten i denna politik under mottot goda bostäder för alla . Men i dag spretar allmännyttan runt om i…
Köp här

Isbn: 9789188637406

Utgivningsår: 20200626

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Kleen, Claes Moberg, Gunnar Palm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Här förklaras på ett begripligt sätt hur den internationella ekonomin fungerar. Utbytet av varor, tjänster, kapital, arbetskraft och kunskap mellan olika världsdelar beskrivs. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789185355716

Utgivningsår: 20061009

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Albinson, Jane Cederqvist, Anna-Karin Eklund, Ingemar Ihse, Anette von Koch, Arne Melander, Åsa Moberg, Lars Nordgren, Anna Tyllström, Barbro Westerholm, Lena Westin

Boken beskriver problem inom dagens sjukvård och äldreomsorg och framför förslag om hur vården kan bli bättre för patienter och anhöriga. En förändrad struktur, organisation och styrning är nödvändig för att Sverige i framtiden ska kunna ha en väl fungerande vård. I del I ger fem författare utifrån egna erfarenheter…
Köp här

Isbn: 9789185695836

Utgivningsår: 20081212

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Cecilia Bjursell, Börje Boers, Ethel Brundin, Lisa Bäckvall, Olof Brunninge, Magnus Forslund, Kajsa Haag, Annika Hall, Jenny Helin, Bengt Johannisson, Anders W. Johansson, Jean-Charles Languilaire, Andres Melander, Leif Melin, Henrietta Nilson, Mattias Nordqvist, Hans Sjögren, Christine Tidåsen, Caroline Wigren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Bonniers, Dafgårds, H&M, Indiska, IKEA, Löfbergs Lila, Polar­bröd, Spendrups – alla är de familjeföretag, liksom de allra flesta mindre och medelstora företag i svenskt och internationellt näringsliv. Familjeföretag är också den överlägset vanligaste företagsformen i Sverige och världen. Familjeföretagandet har…
Köp här

Isbn: 9789186949198

Utgivningsår: 20121004

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Wallander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
This book describes a way of leading and organising a company which is radically different from that practised by most companies. The starting point is that there are certain timeless human demands that should be met by any organisation. This will lead to organisations that are radically decentralised. The fundamental…
Köp här

Isbn: 9789171509109

Utgivningsår: 20030401

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Oskar Nordström Skans, Olof Åslund

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Omfattande invandring under de senaste 50 åren har dramatiskt förändrat den demografiska strukturen i Sverige. Utvecklingen har gått från en relativt liten och homogen invandrad befolkning till dagens situation med en internationellt sett stor andel utlandsfödda med ursprung i ett flertal olika regioner och med en…
Köp här

Isbn: 9789186203146

Utgivningsår: 20091209

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Erik Westholm, Jan Amcoff, Julia Falkerby, Markus Gossas, Niklas Stenlås

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Sveriges politiska geografi är under snabb omvandling. Kommuner samverkar med varandra och nya regioner tar form. Stockholm-Mälarregionen är en sådan. Idémässigt knyter den an till strömningarna i EU och Lissabonstrategin som betonar konkurrenstänkande, regionens roll som tillväxtmotor och betydelsen av storlek. Här…
Köp här

Isbn: 9789185695799

Utgivningsår: 20081017

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Amartya Sen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Nu i nytt utförande! Denna bok är en skattkista för alla nationalekonomer, filosofer och statsvetare som är intresserade av relationerna mellan modern nationalekonomi och moralfilosofi. Nationalekonomin skulle i hög grad kunna berikas genom att man ägnar mer uppmärksamhet åt etiken, och studiet av etik skulle också ha…
Köp här

Isbn: 9789171508362

Utgivningsår: 20010401

Utgivare: SNS Förlag, Basil Blackwell Ltd

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185355464

Utgivningsår: 20060420

Utgivare: SNS Förlag, Cambridge University Press

Mediatyp: BC

av: Christopher Lasch

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Demokratin i dag hotas inte av massorna utan av eliterna som blir alltmer globala i sin syn. Den här boken är ett spännande och viktigt inlägg i dagens debatt om den globala ekonomin. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789185355778

Utgivningsår: 20061122

Utgivare: SNS Förlag, W.W. Norton & Co

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185355044

Utgivningsår: 20050824

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Klas Fregert, Carina Gråbacke, Christer Lundh, Per Norberg, Jonas Olofsson, Maria Stanfors, Lars Svensson, Peter A Swenson

Saltsjöbadsavtalet har en smått mytisk framtoning i svensk historieskrivning. Avtalet slöts 1938 mellan LO och SAF och inledde en lång period av arbetsfred och samarbete mellan arbetsmarknadens parter. Enligt den dominerande historieskrivningen tvingade en allt starkare arbetarrörelse under hot om lagstiftning…
Köp här

Isbn: 9789185695904

Utgivningsår: 20090119

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171506641

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BB

av: Jan Owen Jansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
En initierad och pedagogisk genomgång av den moderna tjänsteekonomin och ger ett utmärkt underlag för diskussion om vilka mål och medel som bör ligga till grund för den ekonomiska politiken. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789185355525

Utgivningsår: 20060929

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186203023

Utgivningsår: 20090406

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Hans Albin Larsson, Lars-Arne Norborg

Köp här

Isbn: 9789171506696

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171506603

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185355082

Utgivningsår: 20050921

Utgivare: SNS Förlag, Cambridge University Press

Mediatyp: BC

av: Bo Rothstein, Gustaf Arrhenius, David P. Ellerman, Jörgen Hermansson, Lars Lindkvist, Lars Magnusson, August Torngren Wartin, PerOla Öberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Fler länder än någonsin tidigare räknas idag som demokratier. Varför är demokrati ett eftersträvansvärt sätt att styra stater och mångmiljonstäder men inte företag och andra producerande organisationer? Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789186949266

Utgivningsår: 20121031

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185355631

Utgivningsår: 20060912

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BB

av: Lennart Schön

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Vår världs ekonomiska historia. Den industriella tiden behandlar utvecklingen i världsekonomin från omkring 1800 fram till vår egen tid. Den fångar de stora dragen och de breda sammanhangen i den globala utvecklingen men skildrar även betydelsefulla enskilda händelser och dramatiska vändpunkter under de två senaste…
Köp här

Isbn: 9789185695546

Utgivningsår: 20100607

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BB

av: Maria Stanfors

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Mellan arbete och familj handlar om hur relationen mellan arbete och familj har förändrats under 1900-talet. Den ger en bild av det långsiktiga förändringsförloppet i fråga om svenska kvinnors arbetsliv, karriär, utbildning och barnafödande. Ett centralt tema är att belysa hur svenska kvinnor gjort olika val vad gäller…
Köp här

Isbn: 9789185695102

Utgivningsår: 20070710

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186203702

Utgivningsår: 20110114

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Maxwell McCombs

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Maxwell McCombs formulerade 1972 tillsammans med Donald Shaw dagordningsteorin, som har blivit en av de viktigaste och mest undersökta teorierna om mediernas makt. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789185355365

Utgivningsår: 20060418

Utgivare: SNS Förlag, Polity Press

Mediatyp: BC

av: Jan Wallander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Boken beskriver ett sätt att leda och organisera en rörelse, ett sätt som avviker från vad de flesta företag tillämpar. Utgångspunkten är att det finns vissa grundläggande och tidlösa mänskliga behov och krav som varje organisation bör tillgodose. Detta leder till en mycket långt driven decentralisering av…
Köp här

Isbn: 9789171508928

Utgivningsår: 20021101

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Svante Nycander

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Nationalekonomi
Här skildras förhållandet mellan staten, arbetsgivarna och fackföreningarna under mer än hundra år: striderna om föreningsrätten, kollektivavtalens framväxt, konflikten om Stripadirektivet på tjugotalet, skotten i Ådalen 1931, Saltsjöbadspolitiken, Metallstrejken 1945, den nya arbetsrätten på sjuttiotalet,…
Köp här

Isbn: 9789185695652

Utgivningsår: 20080331

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Klas Eklund, Peter Rosta, Tony Fang, Mats Harborn, Johan Björkstén, Thomas Lagerqvist, Per-Olof Björk, Annica Magnusson, Arne Rosén, Alice Janson, Katrin Romare, Anette Smedberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
En introduktion om vad det innebär för svenska företag att göra affärer i Kina och en presentation av det kinesiska samhället, dess politik, ekonomi, och kultur ur ett svensk-kinesiskt perspektiv. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789185355181

Utgivningsår: 20050928

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Nicolaus Rockberger

Köp här

Isbn: 9789185355549

Utgivningsår: 20060329

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Jonas Olofsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Socialpolitiken är ständigt ifrågasatt. Här behandlas välfärdspolitiken ur ett historiskt och internationellt perspektiv – och landar i en diskussion om socialpolitikens roll i ett postindustriellt samhälle. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789186203955

Utgivningsår: 20110823

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Carmen M Reinhart, Kenneth S Rogoff

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Med 66 länder på fem kontinenter som bas ger Annorlunda nu ett sammanhängande perspektiv över alla sorters finanskriser och lotsar oss fram genom åtta fascinerande århundraden av statsbankrutter, bankpanik och inflationstoppar – från medeltidens myntförsämringar till dagens katastrofala amerikanska bostadslån.…
Köp här

Isbn: 9789186203610

Utgivningsår: 20100823

Utgivare: SNS Förlag, Princeton University Press

Mediatyp: BB

av: Lennart Schön

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
The late 20th century brought a major upheaval, variously referred to as the emergence of the service economy, the third industrial (electronic) revolution and the dawn of the information age. That transformation was just one stretch on Sweden’s road to modernity. Sweden’s journey from the agrarian society…
Köp här

Isbn: 9789186203429

Utgivningsår: 20110121

Utgivare: SNS Förlag, SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185695287

Utgivningsår: 20080107

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Nilsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Omställningen till fossilfri energiförsörjning kommer att kräva stora investeringar i anläggningar som producerar och distribuerar el. Elanvändningen förväntas samtidigt öka, vilket också kräver stora investeringar. Dessutom avvecklas flera kärnkraftverk. Energibranschen består av kapitalintensiva verksamheter med…
Köp här

Isbn: 9789188637345

Utgivningsår: 20200514

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185355112

Utgivningsår: 20050602

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC