Bläddra
Sökresultat för Sara Lind... Rensa filter?

av: Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Denna tredje upplaga har uppdaterats med anledning av att omfattande ny lagstiftning på det offentligrättsliga området trätt ikraft, bl.a. en ny förvaltningslag och en ny kommunallag. Den omfattande revidering som gjordes inför upplaga 2 har…
Köp här

Isbn: 9789147128006

Utgivningsår: 20180808

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Thomas Bull, Iain Cameron, Anna Jonsson Cornell, Åsa Elmerot, Jaakko Husa, Anna-Sara Lind, Allan Rosas, Mona Samadi, Per Sevastik, Fredrik Sterzel, Olof Wilske

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagshistoria och komparativ författningsrätt Juridik Komparativ rätt Mänskliga och medborgerliga rättigheter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Komparativ konstitutionell rätt som ämne och metod är här för att stanna. Få juridiska problem är i dag renodlat nationella till sin karaktär och lösning. Vi lever i en tid av globalisering och gränsöverskridande samarbete. I denna bok ges en introduktion till den komparativa konstitutionella rättens teoretiska…
Köp här

Isbn: 9789177371052

Utgivningsår: 20200827

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Anna-Sara Lind, Maria Lövheim, Ulf Zackariasson, Neil Armstrong, Karin Borevi, Pål Ketil Botvar, Grace Davie, Victoria Enkvist, Lise Eriksson, Carmen Garcimartín, Gina Gustavsson, Hamid Harasani, Ann-Katrin Hatje, Annette Leis-Peters, Per-Erik Nilsson, Gwynyth Overland, Mosa Sayed, Heather Shipley, Maria Zackariasson

Kategorier: Filosofi och religion Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter
Hur hanterar västerländska, sekulariserade samhällen en alltmer komplex och mångsidig religion? I Reconsidering Religion, Law, and Democracy har författarna undersökt samspel och förhandlingar mellan å ena sidan religiösa organisationer och medborgare, å andra sidan staten, det juridiska systemet, media och…
Köp här

Isbn: 9789188168238

Utgivningsår: 20160301

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Anna-Sara Lind, Jane Reichel, Inger Österdahl

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
In this book we have gathered a number of prominent scholars who analyze the developments of information and law from their respective perspective. The papers were first presented at a colloquium at the Faculty of Law, Uppsala University in September 2014.Läs merThe book is divided into two parts. The first part of the…
Köp här

Isbn: 9789147112159

Utgivningsår: 20150820

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jan Fridthjof Bernt, Eric Bylander, Per Cramér, Eberhard Eichenhofer, Thomas Erhag, Susanne Fransson, Gudrun Holgersen, Svante O. Johansson, Ann-Charlotte Landelius, Rune Lavin, Ann-Sara Lind, Ruth Mannelqvist, Lena Marcusson, Matti Mikkola, Alexiai Nerep, Torbjörn Odlöw, Lotti Ryberg-Welander, Elisabeth Rynning, Olle Serin, Sara Stendahl, Eva-Maria Svensson, Gustav Svensson, Aslak Syse, Kjell Torén, Wiweka Warnling-Nerep, Lotta Wendel

Kategorier: Juridik
Festskrift som tillägnas professor Lotta Vahlne Westerhäll vid hennes avgång från professuren i offentlig rätt med särskild inriktning mot socialrätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ämnena spänner över: Välfärdsstatens nödvändighet, prövningstillstånd hovrätt kammarrätt,…
Köp här

Isbn: 9789173590464

Utgivningsår: 20110615

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind, Andreas Dahlqvist

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del av vårt rättssamhälle. Offentlighet, sekretess och dataskydd behandlar dels handlingsoffentligheten, det vill säga de regler som ger var och en av oss rätt att ta del av allmänna handlingar, dels de viktigaste reglerna för skydd av…
Köp här

Isbn: 9789147140107

Utgivningsår: 20210115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anna-Sara Lind, Jane Reichel, Lena Marcusson, Helena Wockelberg, Henrik Wenander, Vilhelm Persson, Niels Fenger, Cecilia Magnusson Sjöberg, Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Thomas Bull, Naomi Reniutz- Ursouiu, Mauro Zamboni, Lotta Lerwall

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
This anthology should be seen as an effort to explore how administrative law responds to the processes of globalization and Europeanization within different areas, in different forms and with different theoretical approaches. In the editors view, the developments of administrative law reveal new research questions and…
Köp här

Isbn: 9789147111244

Utgivningsår: 20131127

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Elisabeth Eneroth (red.), Åsa Alfvengren, Therese Bäckman, Therése Fridström Montoya, Pernilla Leviner, Anna-Sara Lind, Ann-Christine Petersson Hjelm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Som socialarbetare är det viktigt att man är förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten, och kan använda juridiska kunskaper som verktyg i sitt arbete. Detta gäller…
Köp här

Isbn: 9789140679413

Utgivningsår: 20121123

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Elin Elvgren, Martine Stagelund Kiel, Njål Wang Andersen, Anna-Sara Lind

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789173350426

Utgivningsår: 20141003

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC