Bläddra
Sökresultat för Sara Ramsfeldt... Rensa filter?

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Psst! Finns också som Blendedpaket, grundbok och Digital elevlicens, för skolor. Meningsfulla uppgifter på rätt nivå I Matematik X-grundboken för åk 7 har de olika kapitlen namn efter huvudrubrikerna i det centrala innehållet. Varje kapitel börjar med ett kort förtest "Kan du det här?" och sedan är…
Köp här

Isbn: 9789147115938

Utgivningsår:20170614

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Åsa Wedin, Carla Jonsson, Nigel Musk, Kamilla György-Ullholm, Marie Werndin, Eva Norén, Anders Björkvall, Sara Ramsfeldt, Josefina Eliaso Magnusson, Charlotte Engblom, Rickard Jonsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Dagens samhälle karakteriseras av ökad språklig, etnisk och kulturell mångfald. Takten i dessa förändringar har medfört nya krav på skolan att möta barn med olika bakgrund på ett professionellt sätt. Det visar sig ofta att invanda föreställningar om elevernas förkunskaper inte alls stämmer. I mötet med heterogena…
Köp här

Isbn: 9789144059860

Utgivningsår:20100730

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Olika former av stöd I Lärarguiden har varje uppslag en bild av elevboken och runt den har vi skrivit in olika former av stöd till läraren. Stödet kan bestå i exempelvis: konkreta metodiktips, miniatyrer av bedömningsmatriser till bedömningsuppgifterna i elevboken, hänvisningar till extra färdighetsträning och…
Köp här

Isbn: 9789147115983

Utgivningsår:20170908

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Lättlästa texter och tydlig strukturLäromedlets huvudtanke är att lyfta fram kursplanernas förmågor och bygger på ett stoff som är anpassat till det centrala innehållet. Syftet är att lägga en god grund inför de nationella ämnesproven och betygssättning i årskurs 6. Läromedlet är helt i linje med Lgr22. Spektrum NO åk…
Köp här

Isbn: 9789147125555

Utgivningsår:20190111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Sara Ramsfeldt

Kategorier: Språk och lingvistik
Start MatematikStart Matematik är kopplad till kursplanen för åk 4-9 i matematik i Lgr22. Innehållet är hämtat ur det centrala innehållets delar: "Taluppfattning och tals användning" "Algebra" "Geometri" "Sannolikhet och statistik" "Samband och…
Köp här

Isbn: 9789147116010

Utgivningsår:20160926

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
I varje klassrum finns elever med extra god förmåga att utvecklas i matematik. Matematik Utmaning X är en komponent som erbjuder breddning och fördjupning av innehållet för åk 7. Den är kapitelparallell med Matematik X grundbok.
Köp här

Isbn: 9789147115969

Utgivningsår:20170707

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Tummen upp! MatematikTummen upp! Matematik kartläggning åk 7 innehåller övningar som är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av åk 9. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna. Uppgifterna är anpassade till nivån för…
Köp här

Isbn: 9789147115662

Utgivningsår:20160719

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Till Spektrum NO 6 hör en aktivitetsbok i fysik, biologi och kemi. Aktivitetsboken ger eleverna självgående arbetsuppgifter för åk 6 med fokus på att träna förmågor som till exempel "diskutera och ta ställning", "planera och undersöka" och "beskriva och förklara". Aktiviteterna hjälper…
Köp här

Isbn: 9789147125562

Utgivningsår:20190821

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt, Anna Rådström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Nytt heltäckande digitalt läromedel i NO årskurs 4Spektrum NO 4 Digital är ett modernt, lustfyllt och engagerande digitalt läromedel i NO, med allt du behöver samlat på ett och samma ställe. Här ges eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor utifrån engagerande och lättlästa texter. Du som lärare kan…
Köp här

Isbn: 9789147133185

Utgivningsår:20190527

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Psst! Finns också som Blendedpaket, grundbok och Digital elevlicens, för skolor. I Matematik Y-grundboken för åk 8 har de olika kapitlen namn efter huvudrubrikerna i det centrala innehållet. Varje kapitel börjar med ett kort förtest "Kan du det här?" och sedan är uppgifterna i respektive avsnitt uppdelade i…
Köp här

Isbn: 9789147126293

Utgivningsår:20180712

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Y Bas för åk 8 är utformad för elever med behov av extra stöttning för att utveckla sina matematikkunskaper genom: begreppsrutor med förklaringar exempel på lösningar och redovisningar utrymme att svara vid varje uppgift – variation i uppgifterna för att träna alla matematiska förmågor markeringar av…
Köp här

Isbn: 9789147126309

Utgivningsår:20180816

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt, Moa Wikner

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Till Spektrum NO 5 hör en aktivitetsbok i fysik, biologi och kemi Aktivitetsboken ger eleverna självgående arbetsuppgifter för åk 5 med fokus på att träna förmågor som till exempel "diskutera och ta ställning", "planera och undersöka" och "beskriva och förklara". Aktiviteterna hjälper…
Utgått

Isbn: 9789147145737

Utgivningsår:20210618

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Anna Rådström, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Grundbok i fysik, kemi och biologiSpektrum NO 4 är elevens grundbok i fysik, kemi och biologi i årskurs 4. I årskurs fyra heter kapitlen: Växter och svampar, Ett ämne om ämnen, Fint väder, Kemi i luften och El och magneter. Varje kapitel har: TDS-frågor (Testa Dig Själv) på olika nivåer Ingresser med intresseväckande…
Köp här

Isbn: 9789147138357

Utgivningsår:20200804

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
En version av Matematik X grundbok (upplaga 5)Matematik X A-boken är en version av Matematik X grundbok (upplaga 5) där eleverna skriver direkt i boken på nivå ett och två. Boken innehåller även nivå tre, men elever som arbetar på den nivån får svara i räknehäfte. A-boken innehåller kapitel 1, 2 och halva 3 ur…
Köp här

Isbn: 9789147145812

Utgivningsår:20220609

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Z A-boken Matematik Z A-boken är en version av Matematik Z grundbok (upplaga 5) där eleverna skriver direkt i boken på nivå ett och två. Boken innehåller även nivå tre, men elever som arbetar på den nivån får svara i räknehäfte. A-boken innehåller kapitel 1, 2 och halva 3. Resterande uppgifter ur kapitel 3…
Köp här

Isbn: 9789147145799

Utgivningsår:20220907

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Nytt heltäckande digitalt läromedelSpektrum NO 6 Digital är ett modernt, lustfyllt och engagerande digitalt läromedel i NO-ämnena, med allt du behöver samlat på ett och samma ställe. Här ges eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor utifrån engagerande och begripliga texter. Du kan individanpassa materialet…
Köp här

Isbn: 9789147132263

Utgivningsår:20190527

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Tummen upp! Matematik Öva – TaluppfattningTaluppfattning åk 7 ger dina elever träning i att utveckla sina matematiska kunskaper och förmågor inom taluppfattning och tals användning. Upplägget är att eleverna får mycket handledning på en från början enkel matematisk nivå. Då kan de fokusera på att utveckla…
Köp här

Isbn: 9789147125067

Utgivningsår:20170830

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anna Rådström, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Spektrum NO 5 är elevens grundbok i fysik, kemi och biologi i årskurs 5. I årskurs fem heter kapitlen: Djur och deras liv, Kemi i mat och hem, Rörelser och krafter, Material och konsumtion, Ljus och ljud samt Vår fantastiska kropp. __Varje kapitel har: __ TDS-frågor (Testa Dig Själv) på olika nivåer Ingresser med…
Köp här

Isbn: 9789147138319

Utgivningsår:20200827

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Länken – nu baserad på Lgr22Matematik Länken från åk 9 till Gy 1 är skriven för elever som inte uppnått E-nivå i åk 9, eller riskerar att inte göra det. Den kan även användas av elever som vill ha grundläggande träning inför de nationella proven. Bokens kapitel är indelade efter det centrala innehållet i…
Köp här

Isbn: 9789147145515

Utgivningsår:20220411

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt, Anna Rådström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Nytt heltäckande digitalt läromedel i NO årskurs 5Spektrum NO 5 Digital (elevlicens) är ett modernt, lustfyllt och engagerande digitalt läromedel i NO, med allt du behöver samlat på ett och samma ställe. Här får eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor utifrån engagerande och lättlästa texter. Du kan…
Köp här

Isbn: 9789147133277

Utgivningsår:20190527

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Utgått

Isbn: 9789147136254

Utgivningsår:20190819

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Sara Ramsfeldt

Kategorier: Språk och lingvistik
Start Matematik DigitalStart Matematik Digital är kopplad till kursplanen för åk 4-9 i matematik i Lgr22. Innehållet är hämtat ur det centrala innehållets delar:– "Taluppfattning och tals användning",– "Algebra",– "Geometri",– "Sannolikhet och…
Köp här

Isbn: 9789147130153

Utgivningsår:20180705

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Länken – nu baserad på Lgr22Matematik Länken 9-Gy1 Digitalt Övningsmaterial (elevlicens) är ett rikt träna-mera-material, som innehåller fler än 700 digitala uppgifter för eleven. Här finns fler liknande uppgifter som eleven möter i boken. I boken finns en fördiagnos och i det digitala övningsmaterialet finns…
Köp här

Isbn: 9789147145607

Utgivningsår:20220518

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Utgått

Isbn: 9789147136278

Utgivningsår:20190819

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Få ut mycket mer av Spektrum NO 6 med Liber Blended Läromedlets huvudtanke är att lyfta fram kursplanernas förmågor och bygger på ett stoff som är anpassat till det centrala innehållet. Syftet är att lägga en god grund inför de nationella ämnesproven och betygssättning i årskurs 6. Spektrum NO åk 4-6 är uppbyggd enligt…
Utgått

Isbn: 9789147141296

Utgivningsår:20200508

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Z Bas Matematik Z Bas erbjuder träning av de matematiska förkunskaper som behövs i årskurs 9. Avsnitten är helt parallella med Matematik Z för att det ska bli naturligt för eleven att gå vidare till grundboken. Z Bas är utformad för elever med behov av extra stöttning för att utveckla sina matematikkunskaper.…
Köp här

Isbn: 9789147126545

Utgivningsår:20190802

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Länken – nu baserad på Lgr22Matematik Länken 9-Gy1 Digitalt Övningsmaterial är ett rikt träna-mera-material, som innehåller fler än 700 digitala uppgifter för eleven. Här finns fler liknande uppgifter som eleven möter i boken. I boken finns en fördiagnos och i det digitala övningsmaterialet finns uppgifter som…
Köp här

Isbn: 9789147145591

Utgivningsår:20220518

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Utgått

Isbn: 9789147139729

Utgivningsår:20191007

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Till Spektrum NO 6 hör en aktivitetsbok i fysik, biologi och kemi Aktivitetsboken ger eleverna självgående arbetsuppgifter för åk 6 med fokus på att träna förmågor som till exempel "diskutera och ta ställning", "planera och undersöka" och "beskriva och förklara". Aktiviteterna hjälper…
Utgått

Isbn: 9789147141814

Utgivningsår:20200527

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Isbn: 9789147139729

Utgivningsår:20191007

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt, Berit Ericson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
I Spektrum NO 6 Lärarguide med Digital lärarlicens kombinerar vi fördelarna med tryckt och digitalt. Paketet innehåller dels Lärarguiden, som är en spiralbunden bok där du snabbt och enkelt bläddrar mellan läroplanskoppling, fakta i ämnet, förslag på arbetssätt och förslag på hur du kan bedöma elevernas kunskaper m.m,…
Köp här

Isbn: 9789147151745

Utgivningsår:20231125

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt, Moa Wikner

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Till Spektrum NO 4 hör en aktivitetsbok i fysik, kemi och biologi. I Aktivitetsboken finns engagerande uppgifter och aktiviteter. Den innehåller varierade uppgifter som hjälper eleverna att träna för att nå de långsiktiga mål som finns beskrivna i kursplanen: "diskutera och ta ställning", "planera och…
Köp här

Isbn: 9789147140343

Utgivningsår:20210511

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Nytt heltäckande digitalt läromedel i NO årskurs 6 Spektrum NO 6 Digital är ett modernt, lustfyllt och engagerande digitalt läromedel i NO, med allt du behöver samlat på ett och samma ställe. Här ges eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor utifrån engagerande och lättlästa texter. Du kan individanpassa…
Köp här

Isbn: 9789147132256

Utgivningsår:20190527

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB