Bläddra
Sökresultat för Stefan Sveningsson... Rensa filter?

av:Stefan Sveningsson, Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Ledarskap – en interaktiv ansats är Libers senaste satsning inom den akademiska ledarskapslitteraturen och ger sig i kast med det moderna ledarskapet på ett utmanande sätt. Författarna – båda väl bevandrade i ämnet – beskriver ledarskapets historia pedagogiskt och underhållande fram till idag, och tar sig…
Köp här

Isbn: 9789147129799

Utgivningsår:20210129

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Stefan Sveningsson, Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Ledarskap anses idag vara helt avgörande för organisationers framgångar. Men vad är ledarskap egentligen? Hur ser ledarskapsforskare och andra ”experter” på ledarskap och vad vet vi efter åtskilliga decennier och många tusen studier av ledare? Den här boken ger en nyanserad och mångsidig bild av ledarskapets betydelse…
Köp här

Isbn: 9789147094929

Utgivningsår:20100803

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Stefan Sveningsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Hur går det praktiska förändringsarbetet till i en organisation? Vilka utmaningar, uppgifter och fallgropar ställs man inför längs vägen? Boken följer ett försök att förändra ett företags organisationskultur. I en värld som förändras snabbt är organisationers konkurrenskraft beroende av att organisationskulturen…
Köp här

Isbn: 9789147111688

Utgivningsår:20141112

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Stefan Sveningsson, Nadja Sörgärde

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Organisationsförändring är svårt och leder inte alltid till det man har tänkt sig. Även om de flesta organisationsförändringar börjar bra rinner ofta mycket ut i sanden. Trots goda ambitioner och rikligt med råd i litteraturen om hur man går tillväga är det lätt att bli fast i fallgropar och dilemman. Den här boken…
Köp här

Isbn: 9789144094175

Utgivningsår:20150319

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Anna Jonsson, Stefan Sveningsson, Robert Wenglén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Att utöva ledarskap är ofta svårt. Inte sällan krackelerar eller kull­kastas försök att leva upp till tjusiga ledarskapsideal.Boken skildrar ledarskapsförsök i praktiken och den bökiga verklig­heten snarare än ledarskapsfantasier i en perfekt värld. Även om chefer gärna vill se sig som ledare med ambitioner att…
Köp här

Isbn: 9789144107998

Utgivningsår:20150529

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Martin Blom, Stefan Sveningsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Ett reflexivt ledarskap handlar om att överväga vad vi menar med ledarskap, vad det kan göra och inte göra, när det kan fungera och när det inte är bästa alternativet. Författarnas ambition är att uppmuntra chefer och andra att tänka både bredare och djupare om hur man bäst samordnar arbete i moderna organisationer. I…
Köp här

Isbn: 9789144116785

Utgivningsår:20170530

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Martin Blom, Gail Fairhurst, Tony Huzzard, Dan Kärreman, Sara Louise Muhr, Sverre Spoelstra, Stefan Sveningsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Vi lever i ett samhälle som är besatt av ledarskap och vi tror att i stort sett alla sociala eller ekonomiska problem går att åtgärda eller lösa genom bättre ledarskap. Detta engagemang i ledarskap åtföljs ibland av hjältedyrkan, önsketänkande och missriktade förhoppningar.För att mer allsidigt förstå ledarskap och…
Köp här

Isbn: 9789144070162

Utgivningsår:20120113

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Stefan Sveningsson, Johan Alvehus, Lars Bengtsson, Martin Blom, Yvonne Due Billing, Ulf Elg, Tony Huzzard, Dan Kärreman, Matts Kärreman, Susanne Lundholm, Jens Rennstam, Peter Svensson, Nadja Sörgärde, Robert Wenglén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Ledning och styrning av moderna organisationer blir allt svårare eftersom det sedan många år tillbaka inte är tillräckligt att bara producera resultat i form av produkter och tjänster. Organisationer måste i ökande utsträckning leva upp till de tuffa krav som ställs på etik, jämställdhet, miljö och mångfald samt följa…
Köp här

Isbn: 9789144122069

Utgivningsår:20190111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Stefan Sveningsson, Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Ledarskap – en interaktiv ansats är Libers senaste satsning inom den akademiska ledarskapslitteraturen och ger sig i kast med det moderna ledarskapet på ett utmanande sätt. Författarna – båda väl bevandrade i ämnet – beskriver ledarskapets historia pedagogiskt och underhållande fram till idag, och tar sig…
Köp här

Isbn: 9789147129799

Utgivningsår:20210115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Stefan Sveningsson, Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Vad rör sig i huvudet på en chef och vad handlar chefsliv om i moderna organisationer? I boken gestaltas modernt chefskap utifrån hur chefer själva tänker och tycker om chefsarbetet. Vad är det som lockar med att vara chef? Vilka är fallgroparna och utmaningarna som ofta gör chefsjobbet problematiskt? Hur utvecklar och…
Köp här

Isbn: 9789144096131

Utgivningsår:20140207

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Mats Alvesson, Stefan Sveningsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Hur går det praktiska förändringsarbetet till i en organisation? Vilka utmaningar, uppgifter och fallgropar ställs man inför längs vägen? Boken följer ett försök att förändra ett företags organisationskultur.Läs merI en värld som förändras snabbt är organisationers konkurrenskraft beroende av att organisationskulturen…
Köp här

Isbn: 9789147087181

Utgivningsår:20080312

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC