Bläddra
Sökresultat för Susanna Hedenborg... Rensa filter?

av: Thomas Lindkvist, Maria Sjöberg, Susanna Hedenborg, Lars Kvarnström

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
This book is for anyone who is curious about Sweden and would like to know more about its history. The book provides an overview of political, social, economic, and cultural developments from the end of the 10th century up to the 2010s. The book comprises four chronologically ordered chapters. Each chronological…
Köp här

Isbn: 9789144104973

Utgivningsår: 20180112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Susanna Hedenborg, Lars Kvarnström

Kategorier: Historia och arkeologi
Den här boken är en direkt fortsättning på Thomas Lindkvists och Maria Sjöbergs Det svenska samhället 800–1720 och behandlar framväxten av det moderna Sverige. Denna skildras i två större tidsavsnitt, benämnda Böndernas tid (1720–1866) och Arbetarnas tid (1866–2010). Beteckningarna är valda för att poängtera de grupper…
Köp här

Isbn: 9789144080635

Utgivningsår: 20121228

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Susanna Hedenborg, Lars Kvarnström

Kategorier: Historia och arkeologi
Den här boken är en direkt fortsättning på Thomas Lindkvists och Maria Sjöbergs Det svenska samhället 800–1720 och behandlar framväxten av det moderna Sverige. Denna skildras i två större tidsavsnitt, benämnda ”Böndernas tid” (1720–1866) och ”Arbetarnas tid” (1866–2018). Beteckningarna är valda för att poängtera de…
Köp här

Isbn: 9789144129051

Utgivningsår: 20190822

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter.Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 – då, nu och sedan. Konkret och tillgängligt presenteras…
Köp här

Isbn: 9789144126470

Utgivningsår: 20180815

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
I Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras. Läromedlet har tydliga epokindelningar, en kronologiskt ordnad text och är skriven i en berättande stil med ett elevnära tilltal. Tyngdpunkten ligger på…
Köp här

Isbn: 9789144126845

Utgivningsår: 20190807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av: Sture Långström, Susanna Hedenborg, Ingvar Ededal, Weronica Ader

Kategorier: Historia och arkeologi
Historia 2–3 – sök, granska, tolka och värdera är utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b – kultur och Historia 3. Här får eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien, relevanta för de olika kurserna. Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller,…
Köp här

Isbn: 9789144084275

Utgivningsår: 20140819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Susanna Hedenborg, Jyri Backman, Karin Book, Sofia Bunke, Bo Carlsson, Josef Fahlén, Simon Granér, Kutte Jönsson, Håkan Larsson, Jens Ljunggren, Tomas Peterson, Aage Radmann, Karin Redelius

Kategorier: Historia och arkeologi
I den här boken fokuseras samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på det flervetenskapliga ämnet idrottsvetenskap. Författarna ger en introduktion till barn- och ungdomsidrottens, elitidrottens och breddidrottens framväxt och organisation i Sverige samt problematiserar och diskuterar utvecklingen. Vidare…
Köp här

Isbn: 9789144074689

Utgivningsår: 20160307

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter.Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 – då, nu och sedan. Konkret och tillgängligt presenteras…
Köp här

Isbn: 9789144126487

Utgivningsår: 20180912

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av: Susanna Hedenborg, Alf W. Johansson, Jan Melin

Kategorier: Historia och arkeologi
För den som snabbt vill få grepp om Sveriges historia är denna bok ett behändigt hjälpmedel. Den löpande texten presenterar grundläggande fakta om utvecklingen från stenåldern till nutid. I insprängda faktarutor, skrivna av ledande specialister och forskare, fördjupas och sammanfattas olika teman och problemområden.…
Köp här

Isbn: 9789151837826

Utgivningsår: 20030919

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Konkret och tillgängligt presenteras såväl de stora dragen i historien som de inflytelserikas och de vanliga människornas historia. Historia 1 – då, nu och sedan bygger vidare på grundskolans historiekurs och beskriver kortfattat förhistorien och tiden fram till 1776 i ett resumékapitel. Det ger utrymme för att…
Köp här

Isbn: 9789144077796

Utgivningsår: 20110829

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Sture Långström, Susanna Hedenborg, Ingvar Ededal, Weronica Ader

Kategorier: Historia och arkeologi
Historia 2–3 – sök, granska, tolka och värdera är utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b – kultur och Historia 3. Här får eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien, relevanta för de olika kurserna. Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller,…
Köp här

Isbn: 9789144103396

Utgivningsår: 20140827

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av: Lars Kvarnström, Susanna Hedenborg

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Den här boken är en direkt fortsättning på Thomas Lindkvists och 
Maria Sjöbergs Det svenska samhället 800–1720 och behandlar framväxten av 
det moderna Sverige. Denna skildras i två större tidsavsnitt, benämnda Böndernas tid (1720–1866) och Arbetarnas tid (1866–2014). Beteckningarna är valda för att poängtera de…
Köp här

Isbn: 9789144104966

Utgivningsår: 20150812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter. Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 – då, nu och sedan. Läromedlet har tydliga epokindelningar,…
Köp här

Isbn: 9789144037912

Utgivningsår: 20120315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Susanna Hedenborg, Mats Morell

Kategorier: Historia och arkeologi
Ekonomi betyder hushållning och ekonomisk historia är alltså historien om hur människor har hushållit med olika resurser i olika tider. Sociala relationer har varit centrala för denna hushållning. Män, kvinnor och barn har arbetat med olika uppgifter som ansetts vara manliga, kvinnliga och specifika för en viss ålder.…
Köp här

Isbn: 9789144039152

Utgivningsår: 20051208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Ingvar Ededal, Weronica Ader, Susanna Hedenborg, Sture Långström

Kategorier: Historia och arkeologi
Historia 2–3 – sök, granska, tolka och värdera är utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b – kultur och Historia 3. Här får eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien, relevanta för de olika kurserna. Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller,…
Köp här

Isbn: 9789144084800

Utgivningsår: 20151208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Maria Wallenberg Bondesson, Mangus Enquist, Anna Maria Forssberg, Susanna Hedenborg, Poul Holm, Orsi Husz, Thomas Kaiserfeld, Johan Lind, Patrik Lindenfors, Lars Magnusson, Janken Myrdal, Leif Runefelt, Jens Rydström, Johan Söderberg, David Tjeder, Mattias Tydén, Maria Ågren

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Isbn: 9789187199103

Utgivningsår: 20130228

Utgivare: Sekel Bokförlag/Isell & Jinert

Mediatyp: BB

av: Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg, Sture Långström

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789144045689

Utgivningsår: 20110829

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
I arbetshäftet kan eleverna arbeta självständigt med instuderingsfrågor, kartor och tidslinjer, som stöd i när de studerar elevbokens kapitel.I häftets sista del finns handledningen Att skriva vetenskapligt, där eleverna kan göra anteckningar när de planerar och genomför ett eget fördjupningsarbete.
Köp här

Isbn: 9789144084817

Utgivningsår: 20140819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Susanna Hedenborg, Ulla Wikander

Kategorier: Historia och arkeologi
Som bönder, mejerskor, hantverkare, ljusstöperskor, kvasttillverkare, grosshandlare, månglerskor, barnmorskor, pigor och drängar lönearbetade kvinnor och män på landsbygd och i städer under 1700- och 1800-talen. Dessutom skulle kvinnor sköta hushållsarbetet, mot ingen eller usel lön. Maten skulle bevaras och tillagas…
Köp här

Isbn: 9789144042206

Utgivningsår: 20030304

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sture Långström, Weronica Ader, Susanna Hedenborg, Ingvar Ededal

Kategorier: Historia och arkeologi
Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter.Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 – då, nu och sedan. Konkret och tillgängligt presenteras…
Köp här

Isbn: 9789144126494

Utgivningsår: 20180912

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av: Ingvar Ededal, Weronica Ader, Sture Långström, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Lärarpaketet Lärarpaketet till Historia 1 – då, nu och sedan består av digitala resurser och ett tryckt lärarmaterial. De digitala resurserna nås via aktiveringskoder som finns i det tryckta lärarmaterialet. Tre koder ingår i varje lärarhandledning, så att tre lärare kan ha tillgång till allt innehåll i digitalt format…
Köp här

Isbn: 9789144055695

Utgivningsår: 20090216

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Susanna Hedenborg, Ingvar Ededal, Weronica Ader, Sture Långström

Kategorier: Historia och arkeologi
Konkret och tillgängligt presenteras såväl de stora dragen i historien som de inflytelserikas och de vanliga människornas historia. Historia 1 – då, nu och sedan bygger vidare på grundskolans historiekurs och beskriver kortfattat förhistorien och tiden fram till 1776 i ett resumékapitel. Det skapar utrymme för att…
Köp här

Isbn: 9789144089485

Utgivningsår: 20130226

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789151830209

Utgivningsår: 19970507

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av: Susanna Hedenborg

Gröna gräsmattor, vackra hattar, kostymer och champagneglas är vanliga bilder när galoppsporten skildras i filmens värld. De välklädda damerna och herrarna håller sällan i stirriga hästar. Inte heller mockar de. Samtidigt är hästarnas skötsel nödvändig om tävlingen ska bli av, och några måste göra jobbet. I Arbete på…
Köp här

Isbn: 9789185645039

Utgivningsår: 20080422

Utgivare: idrottsforum.org

Mediatyp: BC

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789144060811

Utgivningsår: 20120228

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Susanna Hedenborg, Sture Långström, Ingvar Ededal, Weronica Ader

Kategorier: Historia och arkeologi
Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter. Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 – då, nu och sedan. Läromedlet har tydliga epokindelningar,…
Köp här

Isbn: 9789144089492

Utgivningsår: 20120315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: DA

Köp här

Isbn: 9789151835396

Utgivningsår: 19990806

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av: Johan Hvenmark, Mikael Lindfelt, Johan R. Norberg, Susanna Hedenborg, Metin Özdemir, Håkan Stattin, Filip Wijkström, Erik Sjöstrand, Jorid Hovden, Ulf Bjereld, Lars Behrenz, Pernilla Petrelius Karlberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: sport och fritid
Idrott förknippas ofta med mervärden såsom demokratiarbete, jämställdhet, fostran och ekonomisk tillväxt. Antologin Är idrott nyttigt? utmanar till stor del dessa tankar. Blir idrottande ungdomar bättre samhällsmedborgare som vuxna? Stämmer bilden i idrottens idéprogram överens med verkligheten? Måste idrott alltid…
Köp här

Isbn: 9789186323424

Utgivningsår: 20120523

Utgivare: SISU Idrottsböcker

Mediatyp: BC

av: Susanna Hedenborg, Ulla Wikander

Kategorier: Historia och arkeologi
Som bönder, mejerskor, hantverkare, ljusstöperskor, kvasttillverkare, grosshandlare, månglerskor, barnmorskor, pigor och drängar lönearbetade kvinnor och män på landsbygd och i städer under 1700- och 1800-talen. Dessutom skulle kvinnor sköta hushållsarbetet, mot ingen eller usel lön. Maten skulle bevaras och tillagas…
Köp här

Isbn: 9789144065359

Utgivningsår: 20030304

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Susanna Hedenborg, Sture Långström, Ingvar Ededal, Weronica Ader

Kategorier: Historia och arkeologi
Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter. Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 – då, nu och sedan. Läromedlet har tydliga epokindelningar,…
Köp här

Isbn: 9789144091952

Utgivningsår: 20120315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: DA

av: Ingvar Ededal, Weronica Ader, Sture Långström, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter. LÄRARPAKET Lärarpaketet till Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen består av digitala resurser och ett tryckt lärarmaterial. De digitala resurserna…
Köp här

Isbn: 9789144066271

Utgivningsår: 20130626

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Weronica Ader, Susanna Hedenborg, Sture Långström, Ingvar Ededal

Kategorier: Historia och arkeologi
Konkret och tillgängligt presenteras såväl de stora dragen i historien som de inflytelserikas och de vanliga människornas historia. Historia 1 – då, nu och sedan bygger vidare på grundskolans historiekurs och beskriver kortfattat förhistorien och tiden fram till 1776 i ett resumékapitel. Det skapar utrymme för att…
Köp här

Isbn: 9789144092027

Utgivningsår: 20130226

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av: Jan Melin, Alf W Johansson, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
Sveriges historia är en oumbärlig uppslagsbok som ger översiktliga grundkunskaper och sammanhang i vår svenska historia från stenåldern till nutid. Boken innehåller faktarutor, kartor och tabeller som kompletterar och fördjupar texten. För den som snabbt vill få grepp om Sveriges historia är denna bok ett behändigt…
Köp här

Isbn: 9789151846668

Utgivningsår: 20060912

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av: Susanna Hedenborg, Lars Kvarnström

Den här boken är en direkt fortsättning på Thomas Lindkvists och Maria Sjöbergs Det svenska samhället 800-1720 och behandlar framväxten av det moderna Sverige. Denna skildras i två större tidsavsnitt, benämnda Böndernas tid (1720-1866) och Arbetarnas tid (1866-2000). Beteckningarna är valda för att poängtera de grupper…
Köp här

Isbn: 9789144011707

Utgivningsår: 20061018

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Sture Långström, Susanna Hedenborg, Ingvar Ededal, Weronica Ader

Kategorier: Historia och arkeologi
Historia 2–3 – sök, granska, tolka och värdera är utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b – kultur och Historia 3. Här får eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien, relevanta för de olika kurserna. Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller,…
Köp här

Isbn: 9789144103402

Utgivningsår: 20140827

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789144032467

Utgivningsår: 20040122

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg

Kategorier: Historia och arkeologi
I arbetshäftet kan eleverna på olika sätt arbeta med sin “egen” historia, samtidigt som de funderar vidare på hur den historien hänger samman med Sveriges och världens. Häftet kan bli en viktig del i elevens portfolio och användbart som ett av underlagen för betygsättning.
Köp här

Isbn: 9789144077895

Utgivningsår: 20110906

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC