Bläddra
Sökresultat för Susanne Brandheim... Rensa filter?

av:Jennifer Hobbins, Erna Danielsson, Angelika Sjöstedt Landén, Susanne Brandheim, Mathias Ericson, Kerstin Eriksson, Katarina Giritli Nygren, Martin Hultman, Linda Kvarnlöf, Elin Montelius, Anna Olofsson, Misse Wester, Susanna Öhman

Kategorier: Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Genus, risk och kris riktar fokus mot strukturer, normer och värderingar som kännetecknar det svenska samhällets syn på risk- och krishantering. Bokens olika kapitel ger exempel på och lyfter fram vikten av att kritiskt granska hur maktordningar arbetats in i processer av risk- och krishantering i nutida såväl som…
Köp här

Isbn: 9789144124995

Utgivningsår:20200115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Markus Arvidson, Ulla Beijer, Susanne Brandheim, Andreas Henriksson, Lis Bodil Karlsson, Kirsti Kuusela, Eva Olsson, Katarina Piuva, Ulla Rantakeisu, Devin Rexvid, Astrid Schlytter, Palle Storm, Åsa Vidman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Genusperspektiv i socialt arbete är en grundbokför socionomprogrammet som presenterar teori, forskning och praktik kring kön och genus kopplat till socialt arbete, socialpolitik och sociala problem. Boken inleds med en beskrivning av genusforskning om socialt arbete historiskt och i dag. Därefter kopplas frågor om…
Köp här

Isbn: 9789127131293

Utgivningsår:20120521

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Susanne Brandheim

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Normer och attityder Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Varannan tjock kvinna i Sverige känner sig djupt kränkt efter att ha mött en läkare. Samtidigt börjar allt fler flickor i västvärlden hårdbanta före 14 års ålder. Vilka drivkrafter i samhället är det som håller igång och underblåser föraktet för tjocka människor? Och i ivern att bekämpa och kontrollera tjockhet, finns…
Köp här

Isbn: 9789189569140

Utgivningsår:20230412

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BC

av:Susanne Brandheim

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Normer och attityder Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Varannan tjock kvinna i Sverige känner sig djupt kränkt efter att ha mött en läkare. Samtidigt börjar allt fler flickor i västvärlden hårdbanta före 14 års ålder. Vilka drivkrafter i samhället är det som håller igång och underblåser föraktet för tjocka människor? Och i ivern att bekämpa och kontrollera tjockhet, finns…
Köp här

Isbn: 9789189768697

Utgivningsår:20230411

Utgivare: Bookea

Mediatyp: EA

av:Susanne Brandheim

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Normer och attityder Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Varannan tjock kvinna i Sverige känner sig djupt kränkt efter att ha mött en läkare. Samtidigt börjar allt fler flickor i västvärlden hårdbanta före 14 års ålder. Vilka drivkrafter i samhället är det som håller igång och underblåser föraktet för tjocka människor? Och i ivern att bekämpa och kontrollera tjockhet, finns…
Köp här

Isbn: 9789189798908

Utgivningsår:20230919

Utgivare: Bookea

Mediatyp: AN