Bläddra
Sökresultat för Tomas Forser... Rensa filter?

av: Tomas Forser

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Texter i urval av Mikael Löfgren Tomas Forsers publicistik, men också hans gärning som lärare och teaterman, präglas av ansvar i ordets dubbla betydelse av att gå i svaromål : att ta ansvar för sina ord och handlingar, och att besvara den som frågar eller ifrågasätter.  Det är en hållning som utmärker varje public…
Köp här

Isbn: 9789188383815

Utgivningsår: 20201218

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BB

av: Martin Engberg, Kristofer Folkhammar, Anders Johansson, Wencke Mühleisen, Freke Räihä, Meira Ahmemulic, Ann-Marie Tung Hermelin, Dubravca Ugresic, Djordje Zarkovic, Ulf Peter Hallberg, Magdalena Dziurlikowska, Tomas Forser, Alan Asaid, Ulf Karl Olov Nilsson, Karin Håkanson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Det här är ett nummer som säger att fragmenten och skissen ibland är en mer adekvat bärare av de erfarenheter och kunskaper som ska skildras än den helgjutna formen. Dubravka Ugrešic´ uppfann inte fragmentet, men hon har i sina böcker visat hur det fungerar som exilens formspråk. »För första gången läser jag en text…
Köp här

Isbn: 9789198121506

Utgivningsår: 20131001

Utgivare: Ord&Bild

Mediatyp: BF

Köp här

Isbn: 9789151830247

Utgivningsår: 19960806

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171398123

Utgivningsår: 20080930

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Tomas Forser

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Att klassikerna lever betyder att de överskrider den tid de skapats i. Ständigt nya läsare, åskådare och lyssnare aktualiserar dem i möten där de lägger nya betydelser till de gamla och förändrar verkens innebörder samtidigt som de själva förändras. Det är klassikernas magi och överlägsna värde. En sådan klassiker är…
Köp här

Isbn: 9789188383280

Utgivningsår: 20180404

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Per Magnus Johansson, Gert Wingårdh, Johan Linton, Sven-Eric Liedman, Jan Christensen, Astrid von Rosen, Edda Manga, Tomas Forser, Ernst Cassirer, Thomas Karlsohn, Irina Karlsohn, Claes Caldenby, Håkan Lindqvist

Kategorier: Konst Psykoanalys och Freudiansk psykologi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Nummer 36-37 av Arche har samlat ett antal texter om Göteborg. Längre block som utgår från två i Göteborg verksamma och betydelsefulla arkitekter från olika epoker – Gert Wingårdh i vår tid och Hans Hedlund från sekelskiftet 1900 – inramar ett antal texter som från både historiska och samtida synpunkter belyser…
Köp här

Isbn: 9789197826464

Utgivningsår: 20110830

Utgivare: Freudianska föreningen

Mediatyp: BF

av: Lis Hellström Sveningson, Gudrun Nyberg, Tomas Forser, Lena Fridell, Johan Franzon, Magnus Haglund

Kategorier: Konst Musik Scenkonst och film
Teater, dans, sång och musik. Hundra år i Göteborg På scenen är en kvalificerad och myllrande berättelse om ett sekel av teater, dans, sång och musik i Göteborg. Tidens gång och anda speglas i insiktsfulla texter tillsammans med ett rikt bildmaterial från många olika uppsättningar. Scener som Lorensbergsteatern,…
Köp här

Isbn: 9789189063082

Utgivningsår: 20200323

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB