Bläddra
Sökresultat för Tor Nitzelius... Rensa filter?

av: Tor Nitzelius, Helge Vedel

Här presenteras det svenska landskapets träd och buskar i vackra färgteckningar och utförliga växtbeskrivningar. Med hjälp av illustrerade bestämningsnycklar är det lätt att artbestämma våra vanligaste vedartade växter.
Köp här

Isbn: 9789151838663

Utgivningsår: 20000901

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BC

av: Tor Nitzelius, Helge Vedel

Köp här

Isbn: 9789118740725

Utgivningsår: 19920401

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Tor Nitzelius, Göran Söderlöf

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor
Boken, som är femte upplagan, ska användas som ett redskap för chefer, arbetsledare, pedagoger, fackliga förtroendemän och skyddsombud inom skolan och hjälpa dem att lösa svåra arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen. Skolans arbetsmiljö. Praktiska typfall är…
Köp här

Isbn: 9789139117346

Utgivningsår: 20201217

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tor Nitzelius, Göran Söderlöf

Hur mår personalen inom hälso- och sjukvården? Ibland visas en bild som oroar. Bemanningsbrist och stress är problem som inte är ovanliga. Ständigt återkommande omorganisationer, besparingar och byten av lokaler förekommer också. Vilka skyldigheter och möjligheter att agera har arbetsgivare och skyddsombud?Hur fördelar…
Köp här

Isbn: 9789139109723

Utgivningsår: 20080812

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Göran Söderlöf, Tor Nitzelius

Hur mår personalen? Bilden av belastningsskador, hot och våld oroar. Ständiga besparingar, som innebär minskade resurser trots växande behov. Chefer som ser personalens kritik som ett hot. Trånga och ålderdomliga lokaler försvårar arbetet med de mest behövande. Vilka skyldigheter och möjligheter att agera har…
Köp här

Isbn: 9789139110194

Utgivningsår: 20090506

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tor Nitzelius, Göran Söderlöf

Hur arbetar man med systematiskt arbetsmiljöarbete i skolan? Vad gör man om en lärare utsätts för våld?? Vilka befogenheter har ett skyddsombud? Dessa och många andra frågor besvaras i Skolans arbetsmiljö. Praktiska typfall, som utgår från exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som…
Köp här

Isbn: 9789139108542

Utgivningsår: 20070612

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Göran Söderlöf, Tor Nitzelius

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor
Finns det yttrandefrihet inom skolan? Vilka begränsningar finns i bruket av sociala medier? När och hur ska arbetsgivaren göra en riskbedömning? Hur går det till när Arbetsmiljöverket gör en inspektion?Dessa och många andra frågor besvaras i Skolans arbetsmiljö – praktiska typfall, som till stor del är uppbyggd på…
Köp här

Isbn: 9789139112211

Utgivningsår: 20120703

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tor Nitzelius, Göran Söderlöf

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor
Boken, som är fjärde upplagan, ska användas som ett redskap för chefer, arbetsledare, pedagoger, fackliga förtroendemän och skyddsombud inom skolan och hjälpa dem att lösa svåra arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen.“Skolans arbetsmiljö. Praktiska typfall” är till stor del uppbyggd på konkreta exempel som…
Köp här

Isbn: 9789139116004

Utgivningsår: 20210331

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tor Nitzelius, Göran Söderlöf

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den nya boken Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet, som är en tredje reviderad upplaga av Omsorgernas arbetsmiljö, är tänkt att användas som ett praktiskt redskap för framför allt chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom kommunernas omsorg och socialtjänst. Boken…
Köp här

Isbn: 9789189076976

Utgivningsår: 20160621

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Tor Nitzelius, Göran Söderlöf

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården Särskilda rättsområden
Den nya boken “Arbetsmiljö för sjukvården”, som är en andra reviderad upplaga av Sjukvårdens arbetsmiljö, är tänkt att användas som ett praktiskt redskap för framför allt chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom den landstingskommunala sjukvården. Boken är uppbyggd som en handbok…
Köp här

Isbn: 9789188121127

Utgivningsår: 20171121

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC