Bläddra
Sökresultat för Vilhelm Ekelund... Rensa filter?

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999627

Utgivningsår: 20200101

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Johan Ludvig Runeberg, Bertil Malmberg, Erik Lindorm, Erik Lindegren, Pär Lagerkvist, Johan Henric Kellgren, Erik Axel Karlfeldt, Verner von Heidenstam, Hjalmar Gullberg, Erik Gustaf Geijer, Gustaf Fröding, Nils Ferlin, Alfred Fahler, Gunnar Ekelöf, Vilhelm Ekelund, Karin Boye, Bo Bergman, Carl Jonas Love Almqvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
De flesta människor kan några ord eller någon rad från en eller flera kända dikter. Små fragment vi har i huvudet, någon dikt man varken vet fortsättning på eller författare till, men fortfarande berörs vi av orden. De där orden man vill ta till vid barndopet, kompisens bröllop eller bara för att få gråta ut efter en…
Köp här

Isbn: 9789185819041

Utgivningsår: 20101030

Utgivare: Pratboken

Mediatyp: AC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999580

Utgivningsår: 20200101

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Litteraturhistorien lär oss att Vilhelm Ekelund, det tidiga 1900-talets mest uppmärksammade svenske diktare, övergav poesin vid 26 års ålder. En närmare undersökning av hans produktion visar att Ekelund inte bara fortsatte att nyttja lyriska tonfall och poetisk förtätning i sina essäer och aforismer, utan även att…
Köp här

Isbn: 9789172474338

Utgivningsår: 20160615

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789189235120

Utgivningsår: 20210303

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforism- samlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik…
Köp här

Isbn: 9789188999559

Utgivningsår: 20200101

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999641

Utgivningsår: 20200101

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Jonas Ellerström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Det finns samband mellan skrift och blick, mellan språkrytmer och ljud i vinden. Jonas Ellerström lyfter fram samspelet mellan Vilhelm Ekelunds texter – dikter, essäer, aforismer – och de miljöer och situationer i vilka de tillkom. Denna biografi tar sin början i den lantliga skånska uppväxten och…
Köp här

Isbn: 9789173272384

Utgivningsår: 20170906

Utgivare: H:ström Text & Kultur AB

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Citatsamlingar och aforismer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789189235137

Utgivningsår: 20210303

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999542

Utgivningsår: 20200101

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Per Erik Ljung

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Vad är det som så radikalt skiljer det konstnärliga arbetet från annan produktion? Hur kan man som författare hålla sig öppen och kreativ – och samtidigt undgå marknadens och offentlighetens destruktiva mekanismer? Vilhelm Ekelunds liv och verk kretsar kring sådana frågor. Hur ser han på diktarens relation till de…
Köp här

Isbn: 9789140047366

Utgivningsår: 20150422

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Citatsamlingar och aforismer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999634

Utgivningsår: 20200101

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund,

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Klassisk poesi Poesi
Vilhelm Ekelund (18801949) är en av det svenska 1900-talets viktigaste författare, dels som poet, dels som essäist och aforistiker. Han debuterade i bokform 1900 med landskapsdikter vilka anslöt sig till den skånska tradition som inletts av Ola Hansson. Ekelund är den fria versens och det intensiva själsuttryckets…
Köp här

Isbn: 9789173530071

Utgivningsår: 20040901

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Citatsamlingar och aforismer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789189235113

Utgivningsår: 20210303

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforism- samlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik…
Köp här

Isbn: 9789188999535

Utgivningsår: 20200101

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Vilhelm Ekelund föddes den 14 oktober 1880. Han började som lyriker och hann med sju diktböcker från 1900 till 1906. Därefter gick han över till prosa och gav ut tjugotvå essay- och aforismsamlingar från 1909 till 1946. Förläggare för de fem sista av dessa samlingar var Vilhelm Ekelundsamfundet som bildades 1939 och…
Köp här

Isbn: 9789140047564

Utgivningsår: 19800101

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Citatsamlingar och aforismer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999672

Utgivningsår: 20200225

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund,

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Klassisk poesi Poesi
Vilhelm Ekelund (1880 – 1949) är en av det svenska 1900-talets viktigaste författare, dels som poet, dels som essäist och aforistiker. Han debuterade i bokform 1900 med landskapsdikter vilka anslöt sig till den skånska tradition som inletts av Ola Hansson. Ekelund är den fria versens och det intensiva…
Köp här

Isbn: 9789173530088

Utgivningsår: 20040901

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999573

Utgivningsår: 20200101

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Vilhelm Ekelunds Antikt ideal (1909) och Båge och lyra (1912) tillhör de märkligaste verken i den svenska 1900-talslitteraturen. Efter sin strålande bana som lyriker inleder Ekelund med dessa böcker sitt starkt profilerade författarskap på prosa. I stora essäer om Hölderlin, Nietzsche, Leopardi och Tegnér gestaltar han…
Köp här

Isbn: 9789140048806

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999689

Utgivningsår: 20200225

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Klassisk poesi Poesi
Vilhelm Ekelund (1880-1949) är en av det svenska 1900-talets viktigaste författare, dels som poet, dels som essäist och aforistiker. Han debuterade i bokform 1900 med landskapsdikter vilka anslöt sig till den skånska tradition som inletts av Ola Hansson. Ekelund är den fria versens och det intensiva själsuttryckets…
Köp här

Isbn: 9789173539289

Utgivningsår: 20170609

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999573

Utgivningsår: 20200101

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Vilhelm Ekelunds aforismsamlingar Lefnadsstämning och Väst–Östligt utkom båda 1925. Lefnadsstämning med sina 365 aforismer, en för var och en av årets dagar, är upplagd som en återblick och självprövning, medan Väst–Östligt är en kulturkritisk programförklaring. De två böckerna varierar i grunden samma tema, med…
Köp här

Isbn: 9789172470378

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BH

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999771

Utgivningsår: 20200425

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172471870

Utgivningsår: 20090402

Utgivare: Ellerströms förlag

Mediatyp: BB

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Citatsamlingar och aforismer Essäer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999856

Utgivningsår: 20200805

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Bo Bergman, Karl Asplund, Pär Lagerkvist, Erik Axel Karlfeldt, Ola Hansson, Gustav Fröding, Nils Ferlin, Vilhelm Ekelund, Johannes Edfelt, Karin Boye, Gunnar Silfverstolpe, Bertil Malmberg, Harriet Löwenhjelm, Anna Maria Lenngren, Edith Södergran, Birger Sjöberg

De flesta människor kan några ord eller någon rad från en eller flera kända dikter. Små fragment vi har i huvudet, någon dikt man varken vet fortsättning på eller författare till, men fortfarande berörs vi av orden. De där orden man vill ta till vid barndopet, kompisens bröllop eller bara för att gråta ut efter en…
Köp här

Isbn: 9789185819065

Utgivningsår: 20091125

Utgivare: Pratboken

Mediatyp: AC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999665

Utgivningsår: 20200101

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Tobias Dahlkvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Den italienske poeten och aforistikern Giacomo Leopardi (1798?1837) gäller för att vara en av de mest svartsynta författarna. I dikter och dialoger uttrycker han sin avund gent­emot de döda, i aforismer och dagboksstycken beklagar han bittert de usla tidevarv han fötts in i. Han gör det visserligen med en elegans och…
Köp här

Isbn: 9789172472310

Utgivningsår: 20100619

Utgivare: Ellerströms förlag

Mediatyp: BB

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Citatsamlingar och aforismer Essäer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999849

Utgivningsår: 20200806

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Vilhelm Ekelunds författarskap utgörs till stor del av en ensam läsares och tänkares ständigt utvidgade och fördjupade kommentarer till världslitteraturen. Detta personregister, som omfattar över tusen namn med biografiska uppgifter och täcker samtliga Ekelunds böcker, ger möjlighet att orientera sig i verket, att…
Köp här

Isbn: 9789186488116

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Citatsamlingar och aforismer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999610

Utgivningsår: 20200101

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: specialutgåvor
Tjugoåringen Vilhelm Ekelund inledde år 1900 sitt lyriska författarskap, som på ett halvdussin år gjorde honom till sin tids mest uppmärksammade poet och i sinom tid till en av 1900-talets viktigaste svenska diktare. Dessförinnan och delvis parallellt hade han skrivit berättelser och skisser på prosa, noveller…
Köp här

Isbn: 9789172473485

Utgivningsår: 20130901

Utgivare: Ellerströms förlag

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Citatsamlingar och aforismer Essäer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999863

Utgivningsår: 20200806

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Den första tyska delen av Vilhelm Ekelunds exil fick ett dramatiskt slut genom en livshotande lungsjukdom, som han vårdades för i Köpenhamn 1913. Efter tillfrisknande och giftermål slog han sig ned i Århus, nära en natur som påminde om hans barndoms och ungdoms Skåne och i en helt annan livssituation än under de…
Köp här

Isbn: 9789186489878

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Ellerströms förlag

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999597

Utgivningsår: 20200101

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Vilhelm Ekelund föddes den 14 oktober 1880. Han började som lyriker och hann med sju diktböcker från 1900 till 1906. Därefter gick han över till prosa och gav ut tjugotvå essay- och aforismsamlingar från 1909 till 1946. Förläggare för de fem sista av dessa samlingar var Vilhelm Ekelundsamfundet som bildades 1939 och…
Köp här

Isbn: 9789172473430

Utgivningsår: 19740101

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Citatsamlingar och aforismer Essäer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Vilhelm Ekelund (1880-1949) tillhör en av de stora inom svensk litteratur. Mest känd är han för sin symbolistiska lyrik, men han skrev även en lång rad betydelsefulla essä- och aforismsamlingar. Poetiskt var Ekelund inspirerad av Ola Hansson, som han ansåg vara den mest betydelsefulla poeten i Sverige sedan Erik Johan…
Köp här

Isbn: 9789188999870

Utgivningsår: 20200806

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Ekelund

Två essäsamlingar i en dubbelvolym med efterskrift och kommentarer av Nils Gösta Valdén. Fjärde volymen i den pågående utgivningen av Ekelunds samlade verk med kommentarer.
Köp här

Isbn: 9789186489519

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BH