Bläddra

Yoga & ACT : för ett rikt och meningsfullt liv

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Kost och träning Motion och träning Yoga
Köp här

Yoga & ACT : för ett rikt och meningsfullt liv

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Kost och träning Motion och träning Yoga
Köp här

Balans i tillvaron, bryta invanda mönster, hitta sina kärnvärden. Ja, tack! Det låter bra. Men hur ska det gå till när både omvärlden och kanske framförallt vårt eget sinne allt som oftast sätter krokben för oss? Den kognitiva beteendeterapiformen ACT, Acceptance and Commitment Therapy, utgår från att vi själva har förmågan att skapa ett rikt och meningsfullt liv. Detta synsätt återfinns även inom yogan och den österländska filosofin. I boken presenteras de sex steg som fungerar som kärnprocesser inom ACT och till respektive kapitel kopplas praktiska yoga- och meditationsövningar. Yogan som tillämpas kallas Viryayoga och är en dynamisk yogaform med fokus på biomekanik (rörelselära) och filosofi. Vi vägleds och inspireras att upptäcka såväl vår mentala som fysiska spänst, i syfte att frigöra vår inrepotential.