Bläddra

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna. Ds 2016:41

Kategorier: Finansrätt Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Folkrätt: mänskliga rättigheter: arbete och sociala rättigheter Försäkringsrätt Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna. Ds 2016:41

Kategorier: Finansrätt Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Folkrätt: mänskliga rättigheter: arbete och sociala rättigheter Försäkringsrätt Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
Regeringen föreslår ett lagstadgat ansvar för landstingen att utföra försäkringsmedicinska utredningar. Förslaget, som syftar till en enklare, mer rättsäker och likvärdig bedömning av sjukersättningen.

Med en försäkringsmedicinsk utredning avses en medicinsk undersökning av en försäkrad som ska kunna utgöra ett underlag för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga i samband med beslut om rätten till ersättning eller förmåner enligt socialförsäkringsbalken.

I Ds:n lämnas följande huvudsakliga förslag och bedömningar:
  • Vid prövning av en försäkrads arbetsförmåga enligt socialförsäkringsbalken kan Försäkringskassan som stöd för sittställningstagande beställa en försäkringsmedicinsk utredning.
  • Landstingen får ett lagstadgat ansvar att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna.
  • Om ett landsting bedömer att de inte kan göra de försäkringsmedicinska utredningarna kan de sluta avtal med ågonannan som kan utföra dem, antingen ett annat landsting eller en privat aktör.
  • Försäkringskassan ska fortlöpande bedöma sitt behov av försäkringsmedicinska utredningar och ta fram prognoser över behovet som de presenterar för landstingen.
  • Utifrån socialförsäkringsbalken får Försäkringskassan ansvara för att ersätta landstingen för de försäkringsmedicinska utredningar som landstingen utför. Landstingen ska få full ekonomisk kompensation för arbetet med de försäkringsmedicinska utredningarna.