Bläddra

av:David Fisher

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar…
Köp här

Isbn: 9789139209287

Utgivningsår:20200525

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:David I. Fisher

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Författningsrätt och förvaltningsrätt Internationell rätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar folkmord, diskriminering och barnets rättigheter. På regional nivå står…
Köp här

Isbn: 9789139208099

Utgivningsår:20170705

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Departementet har beslutat att inte trycka till den. NJ trycker till – då under ISBN 978-913832757-9 Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bl.a. vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga…
Köp här

Isbn: 9789138249772

Utgivningsår:20191104

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Susann Swärd

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper Socialrätt Utbildningslagar
Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter och hur dessa ska implementeras inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Alla barn är rättighetsbärande…
Köp här

Isbn: 9789139115823

Utgivningsår:20180417

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Iain Cameron, Thomas Bull, Hans Danelius, Johan Danelius

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har med åren kommit attbli en integrerad del av svensk rätt. Konventionen har fått stor betydelse förrättsutvecklingen på vitt skilda områden. Europadomstolen i Strasbourg har isnabb takt utvecklat sin rättspraxis och…
Köp här

Isbn: 9789139116790

Utgivningsår:20230116

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Maja K. Eriksson, Maria Sjöholm

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
Denna bok ger en presentation av uppkomsten och utvecklingen av det interamerikanska systemet för skydd av mänskliga rättigheter. OAS:s institutionella struktur presenteras, och såväl de materiella som de processuella reglerna för de amerikanska MR-organens verksamhet behandlas. Interamerikanska domstolens rättspraxis…
Köp här

Isbn: 9789176789728

Utgivningsår:20161108

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Maria Grahn-Farley

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
På relativt kort tid har folkrätten kommit att inta en central plats i den svenska rättsordningen genom de mänskliga rättigheternas ökade betydelse. Författaren undersöker genom kritisk teori vad som händer när mänskliga rättigheter omvandlas till inhemsk rätt genom statsrätten. Inom ramen för undersökningen behandlas…
Köp här

Isbn: 9789177370727

Utgivningsår:20190731

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Per Ahlin

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
I Sverige och andra stabila demokratier kan domstolar fundera o¨ver om det a¨r olaga frihetsbero¨vande att sa¨tta la°ska°por pa° insidan av do¨rren till ett demens- boende. I andra delar av va¨rlden kan olikta¨nkande fa¨ngslas, tortyr fo¨rekomma och folkmord bega°s. I grunden a¨r det dock samma ra¨ttigheter vi talar…
Köp här

Isbn: 9789198538724

Utgivningsår:20211020

Utgivare: Poseidon Förlag

Mediatyp: BC

av:Susann Swärd

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Barnkonventionen i praktisk tillämpning förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter relaterade till socialtjänstens verksamhet. Handboken bidrar till en ökad förståelse för hur barnkonventionen kan förverkligas inom socialtjänsten och vad barnets rättigheter innebär rent konkret. Den…
Köp här

Isbn: 9789139114918

Utgivningsår:20161115

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
Written by leading experts in the field, this compelling textbook explores the essentials of international human rights law, from foundational issues to substantive rights and systems of protection. A variety of perspectives bring this multifaceted and sometimes contentious subject to life, making International Human…
Köp här

Isbn: 9780198860112

Utgivningsår:20220524

Utgivare: Oxford University Press

Mediatyp: BC

av:David I. Fisher

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar…
Köp här

Isbn: 9789139026945

Utgivningsår:20230601

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Paul Krugman

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
For courses in international economics, international finance, and international trade. A balanced, global approach to economic theory and policy applicationsInternational Economics: Theory and Policy provides engaging, balanced coverage of the key concepts and practical applications of theory and policy around the…
Köp här

Isbn: 9781292409719

Utgivningsår:20220208

Utgivare: Pearson Education

Mediatyp: BC

av:Glenn Greenwald

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Internationella relationer Juridik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
”Det är till hälften en svindlande agentthriller, till hälften en debattbok om massövervakning och maktmissbruk. Det är i båda delar uppslukande och förgörande läsning.” – Sydsvenskan ”Otroligt spännande, superviktig bok”. – Magnus Utvik Edward Snowden, världens mest eftersökte man,…
Köp här

Isbn: 9789173435284

Utgivningsår:20140513

Utgivare: Leopard Förlag

Mediatyp: BB

av:Iain Cameron

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
This book explains the origins, structure and functioning of the European Convention on Human Rights, and its position in the overall system of protection of human rights in Europe. It discusses and analyses the composition, functions and procedure of the Court of Human Rights. It clarifies the scope of each of the…
Köp här

Isbn: 9789177371960

Utgivningsår:20230816

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Annika Staaf, Lars Zanderin, Håkan Hydén, Birgitta Nyström, Daniel Silander, Eva Schömer, Maria Wolmesjö, Finnur Magnússon

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
När problem avseende mänskliga rättigheter diskuteras, ligger fokus oftast på vår omvärld och på länder med svag politisk, ekonomisk och social utveckling. Syftet med den här boken är att lyfta fram situationen i Sverige. Mänskliga rättigheter i svensk belysning ger ett helhetsperspektiv och tar upp såväl juridiska som…
Köp här

Isbn: 9789147096541

Utgivningsår:20110316

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
Förslagen i utredningen innefattar i huvudsak: Förslag till lag om inkorporering av barnkonventionen. Ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen. Att myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för…
Köp här

Isbn: 9789138244203

Utgivningsår:20160314

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Folkrätt: mänskliga rättigheter: arbete och sociala rättigheter Försäkringsrätt Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
Regeringen föreslår ett lagstadgat ansvar för landstingen att utföra försäkringsmedicinska utredningar. Förslaget, som syftar till en enklare, mer rättsäker och likvärdig bedömning av sjukersättningen. Med en försäkringsmedicinsk utredning avses en medicinsk undersökning av en försäkrad som ska kunna utgöra ett…
Köp här

Isbn: 9789138245330

Utgivningsår:20161130

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC