Bläddra

Att mäta hälsa inifrån : nutrition, metabolism & kroppssammansättning

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Att hantera ätstörningar Att hantera personliga problem Behandling och behandlingsmetoder Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad
Köp här

Att mäta hälsa inifrån : nutrition, metabolism & kroppssammansättning

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Att hantera ätstörningar Att hantera personliga problem Behandling och behandlingsmetoder Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad
Köp här
Ätstörningar och viktproblem


"Att mäta hälsa inifrån" innebär ett stort steg framåt i behandlingen av ätstörningar och viktproblem. I denna viktiga bok förklaras hur två enkla mättekniker - ämnesomsättningstest och analysen av kroppssammansättningen - kan bidra till snabb insikt och hjälp mot tillfrisknande.

Tusentals patienter har diagnostiserats och behandlats med hjälp av den här tekniken på Annikas privata mottagning och på Carolyns klinik. I "Att mäta hälsa inifrån" förklarar de hur informationen från testen kan användas i behandlingen av ätstörningen, men också för att behandla den undernöring som nästan alltid åtföljer - och förvärrar - sjukdomen. Utifrån sin omfattande erfarenhet bjuder de praktisk vägledning för behandlare, patienter och deras anhöriga om den så ofta förbisedda betydelsen av nutrition i behandling av ätstörningar.

Vi som har skrivit den här boken är två nutritionister med tillsammans drygt sjuttio års erfarenhet att behandla patienter men olika fall av ätstörningar. Genom att skriva den här boken hoppas vi att såväl behandlare som patienter och deras familjer får en inblick i vilka metoder som kan användas för att bedöma nutritionstillståndet när man misstänker att någon har en ätstörning. Det är inte svårt att se att någon väger för lite och behöver extra näringstillförsel, men hur är det med den som är normal viktig, överviktig eller fet, i synnerhet om alla blodvärden är normala? Hur tar man reda på om någon är undernärd? Vi bedömer patienternas hälsotillstånd "inifrån" genom att testa deras ämnesomsättning och beräkna deras kroppssammansättning. Både när vi diagnostiserar och behandlar våra patienter använder vi dessa bedömninsverktyg för att få ett så ba faktaunderlag som möjligt. Med hjälp av dessa båda test kan vi göra en medicinsk utredning som patienterna förmodligen aldrig har fått tidigare. Vid uppföljande möten bedömer vi ätstörningens svårhetsgrad och presenterar resultaten för patienterna på ett tydligt sätt. Patienterna får inte bara konkret och lättförståelig information utan även motivation att genomföra de förändringar som vi rekommenderar. Under hela behandlingens gång får vi med hjälp av testen ovärdelig vägledning för att kunna korrigera patienternas nutritionstillstånd. Det är tyvärr vanligt att patienterna får höra att deras hälsotillstånd har förbättrats, eftersom de har ökat i vikt och "inte ser sjuka ut". Med testen kan vi bedöma patienternas hälsa inifrån och få hjälp att avgöra när de är återställda.

Patientreaktioner
Vi får överväldigande positiv respons från våra patienter, vilket bokens patientberättelser vittnar om. De säger: " Den här informationen har varit till stor hjälp för mig, jag har alltid trott att det jag gjorde var nyttigt", "Jag skulle aldrig ha trott på att jag inte åt tillräckligt om jag inte hade sett testresultaten", "Jag litar verkligen på rekommendationerna eftersom jag ser och förstår hur min kropp fungerat", "De upprepade testerna och de konkreta sifferresultaten gjorde att jag kände förtroende för deras expertkunskap, något som jag hade saknat hos andra behandlare", "Det var första gången som någon test någonsin visat att något var fel. Mina blodvärden har alltid varit normala trots att jag brukade kräkas tio gånger om dagen".