Bläddra

Bo i bostadsrätt

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Bo i bostadsrätt

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Köp här
Bo i bostadsrätt är en handbok som på ett lättöverskådligt sätt ger information om
grundläggande bestämmelser rörande bostadsrätt. Den är tänkt som ett hjälpmedel
för bostadsrättsföreningars styrelser i deras dagliga arbete och riktar sig även till föreningsmedlemmar.
Denna fjärde upplaga har kompletterats med ett skattekapitel.
Bo i bostadsrätt behandlar bl.a. frågor om:
• förvärv av bostadsrätt,
• medlemskap i en bostadsrättsförening,
• andrahandsupplåtelse,
• pantsättning av bostadsrätt,
• avgifter till en bostadsrättsförening,
• styrelsens ansvar för det dagliga arbetet,
• styrelsens behörighet och befogenheter,
• styrelseledamots skadeståndsansvar,
• föreningsstämmans behörighet och befogenhet,
• underhåll/reparationer och ombyggnad i en bostadsrättsförening,
• ombildning från hyresrätt till bostadsrätt
• beskattning av bostadsrätt.