Bläddra

Kvinnohjärtan : hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinno

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Kvinnors hälsa Medicin och omvårdnad Populärmedicin och hälsa
Köp här

Kvinnohjärtan : hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinno

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Kvinnors hälsa Medicin och omvårdnad Populärmedicin och hälsa
Köp här

När den första upplagan av denna bok utkom 2003 var det den första nordiska läroboken om kvinnlig hjärtsjukdom. Sedan dess har väldig mycket hänt inom detta område. Bland annat har dödsfallen för hjärt-kärlsjukdom minskat betydligt i Sverige även för kvinnor. I de nya riktlinjerna för behandling av förmaksflimmer har man äntligen upptäckt att denna sjukdom är mycket farligare för kvinnor och risk-scoren har därför anpassats efter detta. I denna nya upplaga har nya författare tillkommit.

Boken omfattar de flesta hjärt-kärlsjukdomar, från koronarsjukdom, hjärtsvikt, arytmier, claudicatio och stroke till klaffsjukdomar och sjukdomar under graviditet och förlossning. Psykologiska och psykiatriska aspekter på hjärtsjukdom, liksom farmakologi och kvinnors deltagande i studier diskuteras.

Ett samarbete över specialitetsgränserna när det gäller kvinnliga hjärtpatienter är nödvändigt. Det är uppenbart att vad som händer under graviditet och förlossning samt före, under och efter menopausen har betydelse för hjärt-kärlsjukdom, liksom den intrauterina miljön och menscykelns variationer. Vissa tillstånd som polycystiskt ovariesyndrom påverkar balansen mellan manligt och kvinnligt könshormon och senare insjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Hormoners betydelse för utveckling av metabolt syndrom, syndroma X och diabetes mellitus bör också beaktas. En del reumatologiska sjukdomar drabbar nästan bara kvinnor med hög dödlighet i koronarsjukdom. Ytterst viktigt är att samarbeta med farmakologer så att kvinnliga hjärtpatienter får rätt medicin.

Boken bör vara av intresse för såväl färdiga specialister inom kardiologi, internmedicin, klinisk fysiologi, thorax- och kirurgi som studenter inom vårdyrket, såsom blivande läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och undersköterskor.