Bläddra

Miljöstrategiskt arbete : företaget i det nya strategiska landskapet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy

Miljöstrategiskt arbete : företaget i det nya strategiska landskapet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsstrategi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Köp här
Boken sätter fokus på företagets beroende av naturens system och ser naturen som en central intressent i företaget. Författarna presenterar perspektiv och modeller som synliggör, utmanar och förändrar företagets relationer till naturen. Målet är att de facto minska företagets negativa påverkan på miljön och andra människor.

Läs mer
Vi är alla beroende av naturen för vår överlevnad. Företagande är självklart inget undantag från den regeln. All produktion och konsumtion av varor och tjänster har sin grund i natursystemen och i de ekosystemtjänster som de bidrar med. Samtidigt blir det alltmer uppenbart att vi i dag nyttjar dessa system och ekosystemtjänster på ett sätt som är ohållbart.

Om författarna
Kjell Mårtensson är fil.dr i företagsekonomi, universitetslektor.
Karin Westerberg är fil. kand. i humanekologi.
Båda har undervisat i miljövetenskap, miljömanagement och hållbar stadsutveckling vid Malmö högskola sedan 1999. Deras forskning berör bland annat förändringsprocesser inom energisektorn.