Bläddra

Skolan, demokratin och de unga medborgarna

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati

Skolan, demokratin och de unga medborgarna

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Köp här

Skolan, demokratin och de unga medborgarna (ed.2-2024)
En vanlig föreställning är att skolan har en viktig funktion att fylla i en demokrati. Skolan ska fostra ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar - och mer specifikt utrusta eleverna med de färdigheter och kunskaper som de behöver som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Men vilka är egentligen skolans förutsättningar att utföra ett sådant demokratiskt och medborgarförberedande uppdrag i praktiken?

Utgångspunkten för denna bok är spänningen mellan det fostrande uppdrag som styrdokumenten beskriver och den faktiska socialisation som sker. Denna andra och uppdaterade upplaga av boken diskuterar hur skolans verklighet präglas av olika ekonomiska villkor, av lärares och elevers agerande, av de läromedel man har tillgång till, av klassammansättningarna och av omvärlden. Utifrån de senaste årens forskning om skolans demokratiska uppdrag tecknas en bild av vad skolan förmår göra för att utrusta elever med medborgarkompetens. I syfte att fördjupa förståelsen av demokratiuppdraget inkluderas en diskussion om politisk socialisation, olika slags demokratimodeller samt olika former av politiskt deltagande. Det finns också ett kapitel med praktiska övningar.

Boken vänder sig till studenter på lärarutbildningarnas utbildningsvetenskapliga kurser som vill ha fördjupade kunskaper om skolans demokratiuppdrag i teori och praktik, men också till studenter i statsvetenskap, pedagogik och sociologi med intresse för politisk socialisation genom skolan.

Om författarna
Joakim Ekman är professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola och forskar om olika former av politiskt deltagande.
Lina Pilo är legitimerad lärare i svenska, samhällskunskap och svenska som andraspråk och arbetar med utbildningsfrågor inom kommunal förvaltning.