Bläddra

Skolfrånvaro : tidiga insatser och åtgärder

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik

Skolfrånvaro : tidiga insatser och åtgärder

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
Problematisk skolfrånvaro är numera så vanligt att nästan alla känner någon som inte klarar av att gå till skolan. Skolor, kommuner, politiker och andra som berörs av elevers frånvaro frågar sig därför: hur kunde det bli så här och vad kan vi göra åt det?

Skolfrånvaro – tidiga insatser och åtgärder ger konkreta råd i det närvarofrämjande arbetet. Vad säger forskningen? Boken inleds med att ge en övergripande bild av aktuell forskning och ger exempel på andra länders åtgärder, vilka vi kan dra lärdom av i närvaroarbetet. Vidare beskrivs främjande insatser, exempelvis ett systematiskt närvaroarbete, ökad kunskap och närvarostatistik för att identifiera skolors utvecklingsområden. Boken ger också exempel på åtgärder vid problematisk skolfrånvaro som en tydlig plan för hur eleven ska komma i kapp, en checklista och ett fokus på de olika ämnena.

Skolfrånvaro – tidiga insatser och åtgärder vänder sig till rektorer, lärare, personal inom elevhälsan och övrig skolpersonal som möter elevgruppen.