Bläddra

av:Anna Klockar, Mia Vestman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Med sikte på skolnärvaro är boken för dig som spanar efter strategier som kan vända frånvaro till närvaro! Det är en handbok som fokuserar på vikten av ett systematiskt arbete. Boken tar upp faktorer som kan trigga och utlösa frånvaro och diskuterar hur arbetet i skolan skulle kunna utformas för att minska dessa…
Köp här

Isbn: 9789178231195

Utgivningsår:20200925

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gunilla Carlsson Kendall

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Förskolan Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov
I boken får du en beskrivning av hur svårigheter med socialt samspel kan se ut och vad sådana svårigheter kan innebära i vardagliga situationer på förskolan. Du får kunskap om vilka tecken som behöver uppmärksammas och en inblick i hur barn med autism upplever…
Köp här

Isbn: 9789127457539

Utgivningsår:20200818

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Malin Gren Landell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan bero på pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer. Problemet kan ta mycket tid och resurser för dig som ansvarig skolledare – och konsekvenserna är allvarliga, både på kort och lång sikt. Främja…
Köp här

Isbn: 9789127822757

Utgivningsår:20180908

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Dennis Hjelmström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov
Introversion är en medfödd och helt naturlig personlig läggning. Denna bok lyfter medvetenheten om introverta elever för att förstå deras styrkor och behov, samt hur man kan skapa en god lärmiljö för dem. Här ges en beskrivning av begreppen introversion och…
Köp här

Isbn: 9789127456310

Utgivningsår:20190424

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Marie Gladh, Krysmyntha Sjödin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Hur gör man som lärare när man saknar en elev i skolan? Boken Saknad i skolan vägleder skolan i utmaningen att få tillbaka hemmasittande elever. Den guidar skolan framåt utifrån Nyckelmetoden, en utprövad, tvärprofessionell arbetsmetod med eleven i fokus och föräldrarna som samarbetspartners. En stor del av boken…
Köp här

Isbn: 9789177410744

Utgivningsår:20180731

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Sara Eline Eide

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Med denne boken vil lærere kunne forstå skolefravær på en ny måte. Ved å få en plattform å jobbe ut ifra kan skolene og lærerne finne de gode løsningene både for skolen og for eleven det gjelder. Det er vanskelig å forstå hvorfor en elev helt eller delvis slutter å møte opp på skolen. Eleven klarer sjelden å forklare…
Köp här

Isbn: 9788202737085

Utgivningsår:20211216

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Malin Gren Landell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Skolfrånvaro är ett samhällsproblem som berör flera olika verksamheter. Många professionella som möter barn och familjer med omfattande skolfrånvaro känner maktlöshet, frustration och ibland rädsla för att göra fel. För att motverka denna osäkerhet behövs kunskap om riskfaktorer samt om förebyggande och åtgärdande…
Köp här

Isbn: 9789144158471

Utgivningsår:20230801

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Hur kan vi främja skolnärvaro genom aktiv samverkan? Problematisk skolfrånvaro är en komplex fråga. Elever behöver stöd för att kunna återvända till skolan. Vi som arbetar i skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård har olika uppdrag, men också ett gemensamt ansvar för dem som har behov av insatser från flera aktörer…
Köp här

Isbn: 9789188149992

Utgivningsår:20240520

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av:Malin Gren Landell

Kategorier: Förskolan Pedagogik Psykologi Psykologi: känslor Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov
I den här boken ger Malin Gren Landell råd kring att underlätta för blyga barn att ta sig in i leken, våga delta i förskolans aktiviteter och få stöd i sin utveckling. Det handlar inte om att ändra på barn utan att ge dem en chans att få blomma och känna…
Köp här

Isbn: 9789127464919

Utgivningsår:20240409

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Annica Jäverby

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Problematisk skolfrånvaro är numera så vanligt att nästan alla känner någon som inte klarar av att gå till skolan. Skolor, kommuner, politiker och andra som berörs av elevers frånvaro frågar sig därför: hur kunde det bli så här och vad kan vi göra åt det? Skolfrånvaro – tidiga insatser och åtgärder ger konkreta råd i…
Köp här

Isbn: 9789144159065

Utgivningsår:20240312

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC