Bläddra

av: Anna Klockar, Mia Vestman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Med sikte på skolnärvaro är boken för dig som spanar efter strategier som kan vända frånvaro till närvaro! Det är en handbok som fokuserar på vikten av ett systematiskt arbete. Boken tar upp faktorer som kan trigga och utlösa frånvaro och diskuterar hur arbetet i skolan skulle kunna utformas för att minska dessa…
Köp här

Isbn: 9789178231195

Utgivningsår: 20200925

Utgivare: Bonnierförlagen Lära

Mediatyp: BC

av: Gunilla Carlsson Kendall

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Förskolan Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov
I boken får du en beskrivning av hur svårigheter med socialt samspel kan se ut och vad sådana svårigheter kan innebära i vardagliga situationer på förskolan. Du får kunskap om vilka tecken som behöver uppmärksammas och en inblick i hur barn med autism upplever världen. Dessutom finns förslag på hur ni pedagoger i…
Köp här

Isbn: 9789127457539

Utgivningsår: 20200818

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
  Om elever som inte kan gå tll skolan Ny upplaga! Mycket har hänt. Sju års intensivt utvecklingsarbete har gett resultat. Hur ser skolfrånvaron ut i Sverige och utomlands? Ny forskningsöversikt ger svar. Hemmasittare i den första upplagan byts ut till hemmasittande elever. Läs varför i Hemmasittande elever och…
Köp här

Isbn: 9789185617432

Utgivningsår: 20220201

Utgivare: Columbus Förlag

Mediatyp: BC

av: Marie Gladh, Krysmyntha Sjödin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Hur gör man som lärare när man saknar en elev i skolan? Boken Saknad i skolan vägleder skolan i utmaningen att få tillbaka hemmasittande elever. Den guidar skolan framåt utifrån Nyckelmetoden, en utprövad, tvärprofessionell arbetsmetod med eleven i fokus och föräldrarna som samarbetspartners. En stor del av boken…
Köp här

Isbn: 9789177410744

Utgivningsår: 20180731

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Sara Eline Eide

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Med denne boken vil lærere kunne forstå skolefravær på en ny måte. Ved å få en plattform å jobbe ut ifra kan skolene og lærerne finne de gode løsningene både for skolen og for eleven det gjelder. Det er vanskelig å forstå hvorfor en elev helt eller delvis slutter å møte opp på skolen. Eleven klarer sjelden å forklare…
Köp här

Isbn: 9788202737085

Utgivningsår: 20211216

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC