Bläddra

Skriftbruk som yrkeskunnande i gymnasial lärlingsutbildning : Vård- och omsorgselevers möte med det arbetsplatsförlagda lärandets skriftpraktiker

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Köp här

Skriftbruk som yrkeskunnande i gymnasial lärlingsutbildning : Vård- och omsorgselevers möte med det arbetsplatsförlagda lärandets skriftpraktiker

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Köp här
Doktorsavhandlingar från institutionen för pedagogik och didaktik 52 Doktorsavhandling i didaktik vid Stockholms universitet 2017