Bläddra

Språkdidaktik i fritidshemmet : Språkundervisning medan livet levs

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod

Språkdidaktik i fritidshemmet : Språkundervisning medan livet levs

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Köp här

Språkdidaktik i fritidshemmet ger den teoretiska grund och praktiska fördjupning som behövs för att kunna planera, utvärdera och utveckla det språkliga lärandet hos alla elever. Utifrån centrala områden som exempelvis samtal, berättande, högläsning, ord och begrepp, bokcirklar och biblioteksbesök, drama och egen produktion i form av dagböcker, tidningar, böcker, poddar och film, så inspirerar boken till en språkundervisning som pågår medan livet levs.

Språket är nyckeln till att utveckla förmågor inom samtliga ämnesområden, men även för att skapa gemenskap. Att kunna lyssna på andra, framföra sina tankar, förhandla och kompromissa är viktiga ingredienser för goda relationer och ett demokratiskt förhållningssätt.

Det här är en bok för fritidshemspersonal och rektorer samt till blivande lärare i fritidshem.