Bläddra

Statistisk kvalitetsstyrning

Kategorier: Industriell kvalitetsstyrning Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Statistisk kvalitetsstyrning

Kategorier: Industriell kvalitetsstyrning Maskinteknik och material Produktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Statistisk kvalitetsstyrning handlar om kvalitetskontroller och kapabilitet. Att tillverka produkter exakt enligt de fastställda måtten som finns i en specifikation eller ritning är en omöjlighet. Det finns alltid en slumpmässig variation runt målvärdet, i produktionen måste man kontrollera och skapa toleranser för denna variation (kapabilitetsmått). Kvalitetskontroll görs under tillverkningsprocessen där man mäter avvikelser för att kunna moderera och justera processen för att minska dessa avvikelser. Det är viktigt att ha ett statistiskt synsätt för att få förståelse för begreppet variation. På så sätt kan man bygga in kvalitet i produkterna redan under tillverkningen. En tumregel är att kostnaden för att hitta och rätta till ett fel ökar ju senare det upptäcks. Statistisk kvalitetsstyrning är en introducerande bok i kvalitetsstyrning med utgångspunkt i statistiska metoder. Boken vänder sig till ingenjörsutbildningar med inriktning mot t.ex. maskin, design och produktutveckling.