Bläddra

av:Anna Westin, Tommy Lennartsson, Tomas Ljung

Kategorier: Agronomi Agronomi och lantbruk Jordbruksvetenskap Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Utmarksbete har historiskt varit Sveriges mest omfattande grupp av kulturpräglade naturtyper. Skogsbetesmarker har utgjort den största andelen av dessa utmarksbeten. Trots det är såväl den historiska som den ekologiska forskningen om Sveriges utmarker begränsad. Det har varit lättare att studera inägomarkens ängar,…
Köp här

Isbn: 9789172098749

Utgivningsår:20220405

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Xenofon

Kategorier: Agronomi Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Xenofon (428-354 f.Kr.) levde under den mest spännande och omvälvande perioden i det antika Grekland och framstår än idag som en av de främsta historikerna av sin tid. Ledarskap är, förutom Anabasis och några praktiska skrifter, en av de fyra sokratiska dialoger han författade.   Textens centrala tema är diskussionen…
Köp här

Isbn: 9789146204121

Utgivningsår:20040318

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av:Mats Gustafsson

Kategorier: Agronomi Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
På Bjärehalvön – ”risbygden” i Skånes nordvästra utkant – har inbyggarna sedan gammalt varit mångsysslare för att klara sin överlevnad. Bärgningen kom från jordbruket, skogen, sjöfarten och fisket. De stora agrara omvälvningarna under 1700- och 1800-talen förändrade helt livsvillkoren. Först…
Köp här

Isbn: 9789185205271

Utgivningsår:20060415

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av:Thomas Gunnarson

Kategorier: Agronomi Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Information om jordbruket och jordbrukspolitiken ur ett annorlunda perspektiv. Är dagens utveckling möjlig att fortsätta? En personlig kritik av samhällssituationen med konstruktiva förändringsalternativ utifrån den sociala rörelsen La Via Campesina.
Köp här

Isbn: 9789163390227

Utgivningsår:20110629

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Leif Runefelt, Mats Morell, Maren Jonasson

Kategorier: Agronomi Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
I Sverige anordnades de första lantbruksmötena redan på 1840-talet. Det var då slutna sammankomster för främst tidens agrara och vetenskapliga eliter. Lösningarna som debatterades skulle sedan spridas till den jordbrukande befolkningen som ju dominerade näringen. Detta gällde inte bara Sverige, även Finland hade…
Köp här

Isbn: 9789186573201

Utgivningsår:20131205

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av:Anders Wästfelt, Mats Morell, Mauritz Bäärnhielm, Jonas Lindström, Mats Olsson, Göran Ulväng, Henrik Svensson, Martin Dackling, Annika Björklund, Maja Lagerqvist, Kristofer Jupiter, Harald Svensson, Hans Andersson, Lars-Göran Svensson, Bert-Owe Nelson, Filip Herlitz, Benny Axelsson

Kategorier: Agronomi Agronomi och lantbruk Jordbruksvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Bokens författare är dels jurister, kulturgeografer, historiker, ekonomer och andra från forskarsamhället, och dels sådan med gedigen bakgrund av det praktiska arbetet med arrendefrågor, t.ex. tjänstemän och konsulter. Detta gör att ämnet belyses ur många synvinklar. Arrendet behandlas ur både arrendatorns och…
Köp här

Isbn: 9789186573355

Utgivningsår:20140325

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB