Bläddra

av:Anna Westin, Tommy Lennartsson, Tomas Ljung

Kategorier: Agronomi Agronomi och lantbruk Jordbruksvetenskap Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Utmarksbete har historiskt varit Sveriges mest omfattande grupp av kulturpräglade naturtyper. Skogsbetesmarker har utgjort den största andelen av dessa utmarksbeten. Trots det är såväl den historiska som den ekologiska forskningen om Sveriges utmarker begränsad. Det har varit lättare att studera inägomarkens ängar,…
Köp här

Isbn: 9789172098749

Utgivningsår:20220405

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:Anders Wästfelt, Mats Morell, Mauritz Bäärnhielm, Jonas Lindström, Mats Olsson, Göran Ulväng, Henrik Svensson, Martin Dackling, Annika Björklund, Maja Lagerqvist, Kristofer Jupiter, Harald Svensson, Hans Andersson, Lars-Göran Svensson, Bert-Owe Nelson, Filip Herlitz, Benny Axelsson

Kategorier: Agronomi Agronomi och lantbruk Jordbruksvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Bokens författare är dels jurister, kulturgeografer, historiker, ekonomer och andra från forskarsamhället, och dels sådan med gedigen bakgrund av det praktiska arbetet med arrendefrågor, t.ex. tjänstemän och konsulter. Detta gör att ämnet belyses ur många synvinklar. Arrendet behandlas ur både arrendatorns och…
Köp här

Isbn: 9789186573355

Utgivningsår:20140325

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB