Bläddra

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Databaser Datalager Informationsteknik
Här redovisas det övergripande uppdraget att se över den så kallade registerlagstiftningen, ett rättsområde som omfattar ett stort antal sektors- eller myndighetsspecifika lagar och förordningar som kompletterar personuppgiftslagen (1998:204) och innehåller bestämmelser om statliga och kommunala myndigheters behandling…
Köp här

Isbn: 9789138242773

Utgivningsår: 20150410

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC