Bläddra

av:Göran Lind

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: samboskap Juridik Särskilda rättsområden
Detta är en klassisk kommentar som behandlar sambolagen och dess olika paragrafer och till dem anknuten rättspraxis. Vidare kommenteras vissa paragrafer i äktenskapsbalken som är tillämpliga på sambor. Eftersom sambor saknar arvsrätt efter varandra innehåller kommentaren vidare…

Isbn: 9789139022718

Utgivningsår:20220421

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Göran Lind

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: samboskap Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok är en klassisk lagkommentar där författaren kommenterar varje enskilt stadgande i sambolagen. I boken belyser författaren även den bakomliggande rättsutvecklingen och de motiv som burit upp denna. Vidare kommenterar lagen närstående frågor som avtal mellan sambor, dold äganderätt och krav på ersättning för…

Isbn: 9789139015345

Utgivningsår:20130911

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Björn Lundén, Anna Molin

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: samboskap Juridik Särskilda rättsområden
SAMBOBOKEN beskriver sambors rättigheter och skyldigheter mot varandra och deras förhållande till långivare och och andra fordringsägare. Många människor tror att sambolagen ger parterna samma rättigheter som gifta par, andra att samboförhållanden inte alls regleras genom lag. I den här boken kan du läsa om hur det…

Isbn: 9789170276651

Utgivningsår:20100920

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Eva Gabrielsson, Gunnar von Sydow

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: samboskap Juridik Särskilda rättsområden
När Stieg Larsson dog visade det sig att Eva ­Gabrielsson inte hade varit Millenium-författarens sambo sedan 30 år. Båda hade, enligt Statistiska Centralbyråns sätt att tolka förhållandet, varit ensamstående på samma adress. I 30 år alltså. Enligt sambolagen hade Eva Gabrielsson inte heller rätt till arvet och…

Isbn: 9789197738279

Utgivningsår:20100510

Utgivare: Blue Publishing

Mediatyp: BB

av:Göran Håkansson

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: samboskap Juridik Särskilda rättsområden
Ett stort antal personer i Sverige väljer att leva i ett samboförhållande, många gånger i stället för att gifta sig med varandra. Kännedomen om samboförhållandets juridiska innebörd är ofta bristfällig, vilket också framgår av dagsdebatten. I denna bok ges en juridisk kommentar till sambolagen. Boken innehåller en…

Isbn: 9789176102978

Utgivningsår:20101001

Utgivare: Thomson Reuters Professional AB

Mediatyp: BC

av:Göran Håkansson

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: samboskap Juridik Särskilda rättsområden
Uppemot hälften av alla sammanlevande par i Sverige är inte gifta med varandra utan beräknas leva i ett samboförhållande. I ett sådant förhållande gäller sambolagen om inte samborna avtalat om begränsningar i tillämpningen av lagen. I denna bok ges en juridisk kommentar till sambolagens bestämmelser. Boken innehåller…

Isbn: 9789176105351

Utgivningsår:20160906

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC