Bläddra

av: Mona Quick

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Förvärv och beståndsutveckling Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Tydlighet kan vara otäckt men är nödvändigt. Bibliotekens medier är olika former för information, kunskap och upplevelser. Medier i nya format tillkommer samtidigt som de flesta av de gamla formaten fortfarande efterfrågas. För att budgeten ska räcka till alla målgruppers behov och önskemål måste bibliotekspersonalen…
Köp här

Isbn: 9789170187780

Utgivningsår: 20141029

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Förvärv och beståndsutveckling Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Boken har idag blivit en köp-, läs- och släng-vara och bibliotekens utlåning av skönlitteratur har minskat i takt med att bokhandelns försäljning har ökat. I Den sköna skönlitteraturen 2 pläderar nio skribenter – bibliotekarier, författare, kritiker och forskare – för biblioteken som en motkraft till…
Köp här

Isbn: 9789170186219

Utgivningsår: 20080818

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC