Bläddra

av: Biörn Fjärstedt

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kritik och exeges av heliga texter Religion och tro Teologi
S:t Johannes var den lärjunge Jesu älskade och hans evangelium blev tidigt älskat. Det erbjöd byggstenar till den blivande trosbekännelsen. Det har särskilt utmanat tänkarna i asiens stora religionstraditioner. Ändå har evangeliet blivit misstänkt bland akademiska bibelteologer. Det är till synes olikt de tre första…
Köp här

Isbn: 9789177770077

Utgivningsår: 20170628

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157804716

Utgivningsår: 20060630

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Johan Dalman

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Teologi
Kyrkobyggnader och kyrkorum är aldrig tomma, aldrig tysta. De rymmer Guds tilltal, och det gör dem oändligt värdefulla.Vad händer när vi med tron och traditionen i ryggen utforskar möjligheten att bruka våra kyrkobyggnader på ett nygammalt sätt? Hur tar vi vara på Svenska kyrkans viktigaste materiella resurs? Vågar vi…
Köp här

Isbn: 9789152637616

Utgivningsår: 20190208

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Olof Edsinger

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro Teologi
I den här boken ges en utmanande bild av våra liv som Jesu efterföljare. Utifrån huvudrubrikerna Korsvägen och Uppståndelselivet skildras vår vandring genom livet som en erfarenhet av både lidande och härlighet. Å ena sidan ensamhet och förnedring, anfäktelse och martyrium. Å andra sidan försoning och frid, helande och…
Köp här

Isbn: 9789188430816

Utgivningsår: 20190318

Utgivare: Livets Ords Förlag, Scandinavian Book

Mediatyp: BC

av: Emilia Fogelklou

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Emilia Fogelklou var en ivrig sökare och genom en omfattande brevväxling med många olika människor var hon djupt förtrogen med enskilda människors situation. Texterna i Den allra vanligaste människan kännetecknas av hennes dragning och reflektion kring just “den allra vanligaste människan”. Emilia Fogelklou…
Köp här

Isbn: 9789173875844

Utgivningsår: 20171115

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Julås

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Uppfattningen kring de eskatologiska frågorna håller på att förändras. De äldre sångskatterna, de som handlar om en himmel ovan där och bortom stjärnorna, speglar tidigare generationers teologi. Idag blir förkunnelsen allt mer jord-bunden. Det finns ingen himmel ovan där, himlen kommer till oss när Jesus kommer…
Köp här

Isbn: 9789198249347

Utgivningsår: 20160315

Utgivare: Solvändan Förlag, Totem

Mediatyp: BB

av: Tom Wright

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
I sin nya bok Dagen då revolutionen började utmanar bibelforskaren Tom Wright återigen invanda kristna trosuppfattningar. Han hävdar att Jesus död på korset inte bara handlar om att frikänna oss från våra synder, utan att den faktiskt var starten på en revolution där Gud sjösätter det oerhörda projektet att upprätta…
Köp här

Isbn: 9789173875868

Utgivningsår: 20171208

Utgivare: Libris förlag, HarperOne

Mediatyp: BB

av: Martin Luther

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Teologi
Ända sedan den kristna församlingens födelse har det funnits en strävan att se till att den var ”ren” och fri från synd vid Jesu återkomst. Om någon medlem begick en uppenbar synd, såg de övriga det som sin uppgift att få honom att inse sitt felsteg och be Gud om förlåtelse. Men då synden också skadade hela…
Köp här

Isbn: 9789198252422

Utgivningsår: 20160404

Utgivare: Allt om bibeln, Holmbergs

Mediatyp: BC

av: Yvonne Iversen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Teologi
Sensus studieförbund skapar och finns med där möteplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning. Läs mer på www.sensus.se.
Köp här

Isbn: 9789175696072

Utgivningsår: 20170327

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Tomas Nygren, Kjell O. Lejon

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiöst liv och praxis Teologi
Teologen Tomas Nygren sätter ord på reformationens budskap i vår vardag. Att tänka lutherskt är därför inte bara om ytterligare en bok om Luther – Tillbaka till friheten – att tänka lutherskt i dag är skriven för att utforska, tolka och återigen tänka, likt Luther gjorde, på kyrkans och Kristi kallelse i vår egen tid.…
Köp här

Isbn: 9789198252958

Utgivningsår: 20170101

Utgivare: Budbäraren

Mediatyp: BC

av: Johannes Maximovitch

Kategorier: Andlighet och religiös erfarenhet Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Mysticism Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro Teologi
Så många vilsefarna ord om religion i allmänhet och kristendom i synnerhet som idag svirrar i vårt universum har nog aldrig tidigare existerat. Hur skall man här finna den säd som är fruktbar? Gudsmoder är den som, från den allra första tiden efter Uppståndelsen intill denna dag, vägleder oss. En av Hennes mest…
Köp här

Isbn: 9789198378900

Utgivningsår: 20190128

Utgivare: Ambon förlag, St. Herman of Alaska Publisher, ScandinavianBook

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175807669

Utgivningsår: 20150525

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Alphonsus Maria de Liguori

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Teologi
Texter av och om Alphonsus Maria de Liguori (1696-1787), ett av Italiens mest kända helgon, nu översatt till svenska.
Köp här

Isbn: 9789176992173

Utgivningsår: 20160809

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Ann Heberlein

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Teologi
“Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt ärlig. Vem är du egentligen? Vad vill du? Vill du någonting alls, med mig? Ska vi ta vår relation vidare, eller ska vi bryta här?” I en svidande vidräkning med Gud söker Ann Heberlein svar på de klassiska teologiska frågorna – om Guds…
Köp här

Isbn: 9789100138677

Utgivningsår: 20150318

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Folke T. Olofsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Teologi
Av de uppländska sockenkyrkorna är det nog ingen som gör samma intryck på mig som Vendels kyrka. Teologiskt. Det jag tänker på är det trekantiga fältet under takvinkeln vid ingången med dess tre stora, skinande vita cirklar, placerade likt ett klöverblad, ett trifolium. En enhet men ändå en urskiljbar trefald. Tre…
Köp här

Isbn: 9789175807638

Utgivningsår: 20151124

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Liv i försoning handlar om mellanmänskliga relationer. Olika försoningsprocesser berörs, såsom den i Sydafrika efter apartheidregimens fall och den som pågår mellan Svenska kyrkan och samerna. Dessutom diskuteras försoningens gestaltning inom skönlitteratur och nutida film. Hur kan sådana kulturella uttryck fungera som…
Köp här

Isbn: 9789152633977

Utgivningsår: 20160912

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Folke T. Olofsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Teologi
Av de uppländska sockenkyrkorna är det nog ingen som gör samma intryck på mig som Vendels kyrka. Teologiskt. Det jag tänker på är det trekantiga fältet under takvinkeln vid ingången med dess tre stora, skinande vita cirklar, placerade likt ett klöverblad, ett trifolium. En enhet men ändå en urskiljbar trefald. Tre…
Köp här

Isbn: 9789175807645

Utgivningsår: 20151124

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Athanasios av Alexandria

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Teologi
Kyrkofadern Athanasios (298373), biskop av Alexandria, hör till en av den tidiga kyrkans främsta gestalter. Han är mest känd för att han mot arianismen höll fast vid att Sonen är av samma gudomliga väsen som Fadern. Arianerna menade nämligen att Sonen (Jesus Kristus) är ett skapat väsen, den första och högsta av alla…
Köp här

Isbn: 9789177770084

Utgivningsår: 20170628

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Tala om försoning är en antologi som belyser den kristna försoningstanken. Vad innebär försoning? Vilket bidrag har kristen tro i sammanhanget?Vilka hinder skapar kristen tro i sammanhanget? I en värld där oförsonlighet verkar breda ut sig har Teologiska kommittén tagit fram antologin med en mängd olika…
Köp här

Isbn: 9789152634318

Utgivningsår: 20150703

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185454495

Utgivningsår: 20190613

Utgivare: Bokförlaget Reformatio

Mediatyp: BC

av: Folke T. Olofsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Teologi
Av de uppländska sockenkyrkorna är det nog ingen som gör samma intryck på mig som Vendels kyrka. Teologiskt. Det jag tänker på är det trekantiga fältet under takvinkeln vid ingången med dess tre stora, skinande vita cirklar, placerade likt ett klöverblad, ett trifolium. En enhet men ändå en urskiljbar trefald. Tre…
Köp här

Isbn: 9789175807652

Utgivningsår: 20151124

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Anders Gerdmar

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Anders Gerdmar är teologie doktor och docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet, samt grundare av och rektor för Skandinavisk teologisk högskola. Han både föreläser och forskar i akademisk miljö och predikar och undervisar internationellt. Förutom akademiska böcker har han skrivit undervisningsserien…
Köp här

Isbn: 9789178669844

Utgivningsår: 20151115

Utgivare: Livets Ords Förlag, Scandinavian Book

Mediatyp: BC

av: Stig Östlund

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Teologi
Ludvig Jönssons namn är inte känt bland yngre i vårt land idag, men på den tiden som han var verksam i vår huvudstad var det få som undgick honom och många som hade en mening m hans sätt att föra fram sitt budskap i det offentliga rummet. I den här boken ger författaren sin tydliga uppfattning som hans sätt att föra ut…
Köp här

Isbn: 9789163709364

Utgivningsår: 20120530

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: R. T. Kendall

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Det finns idag uttryck som ”det sociala evangeliet”, ”hypernådsevangeliet” och ”må-bra-evangeliet”. Men vad menade aposteln Paulus när han skrev: ”Jag skäms inte för evangeliet”? Många kristna har inte förstått vad det sanna evangeliet om Jesus handlar om. Präster och pastorer undviker att predika om sann efterföljelse…
Köp här

Isbn: 9789188771513

Utgivningsår: 20190813

Utgivare: Semnos förlag

Mediatyp: BC

av: Christian Braw

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare Teologi
Långfredagen 1814 inträffade en sensation i Växjö. Stiftets mest begåvade, mest försupne och mest liberale präst predikade i domkyrkan, och hans predikan var en skakande uppgörelse med allt man tidigare hade sett hos honom. Inte nog med det, när han kom tillbaka till sin församling bröt han med hela det eleganta…
Köp här

Isbn: 9789175808352

Utgivningsår: 20170420

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Sofia Camnerin

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
”Teologi skrivs i solnedgången”, konstaterar en kyrkoledare i förordet till denna bok. Det betyder inte att teologin är skild från dagens arbete, tvärtom. Det teologiska arbetet är en reflektion över vad vi gjort, så att vi nästa dag kan fortsätta med lite klarare blick. En sådan teologi, som utgår från kyrkans uppdrag…
Köp här

Isbn: 9789179996628

Utgivningsår: 20170109

Utgivare: Marcus förlag, ScandBook AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163932526

Utgivningsår: 20170801

Utgivare: Nomen

Mediatyp: BC

av: Andrew Louth

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro Teologi
Moderna ortodoxa tänkare ger en insiktsfull och skarpsinnig redogörelse av de senaste 250 årens stora ortodoxa tänkares liv, texter och intellektuella arv. Andrew Louth beskriver och förklarar det varaktiga inflytande dessa teologer fått för vår samtid. Med början i hur Filokalia kom att påverka 1800-talets Ryssland…
Köp här

Isbn: 9789177771029

Utgivningsår: 20191203

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag, The Society for Promoting Christian Knowledge

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Teologi
Hur skall man i vår tid, så präglad av åsiktsmångfald, kunna få skarpare konturer kring vad som är kyrkans tro? Skriften Sensus fidei i kyrkans liv är unikt och kan bli till stor hjälp. Kyrkan framställs här som en de troendes gemenskap, inte en samling individer som råkar ha samma tro. De enskilda troende tror genom…
Köp här

Isbn: 9789175808369

Utgivningsår: 20170627

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Marcus J. Borg

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
I boken Kristendomens hjärta – Att återupptäcka den kristna tron och leva ett helhjärtat liv, formulerar Marcus J. Borg (1942-2015) en kristen tro som tar vår tids vetenskapliga världsbild på allvar. Ingen annan har som Borg lyckats kombinera ett passionerat kristet engagemang med en bibelsyn som han…
Köp här

Isbn: 9789529353873

Utgivningsår: 20150605

Utgivare: Förlag Tomas von Martens, HarperCollins

Mediatyp: BC

av: Peter Halldorf

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Varför hade ingen sagt att man måste förlora den gamla friden för att vinna en ny och verkligare frid? När döden sväljer Jesus förlorar lärjungarna sin tro. Påskaftonen, dagen mellan korset och uppståndelsen, svarar mot en realism som ingen troende undkommer. De dagar när ateismen öppnar sig som en avgrund i den egna…
Köp här

Isbn: 9789173874663

Utgivningsår: 20160112

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Johan Greppe

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Mitt rike är inte av den har världen (Joh. 18:36) Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen (Luk 17:2) Guds rike är mitt ibland er (Luk 17:2) Jesus egna ord om Guds rike är inte så lättolkade. Det är ändå tydligt att han gör en uppdelning mellan den värld som vi människor lever i här på jorden och det…
Köp här

Isbn: 9789187411847

Utgivningsår: 20191122

Utgivare: Pärlan Förlag

Mediatyp: BB

av: Ray Baker

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Många har säkert läst hans berömda böcker om Narnia eller Kan man vara kristen? Vem var denne före detta ateist som blev banbrytande apologet och skarpsinnig teolog, känd för sin briljanta formuleringskonst? Boken är den första heltäckande analysen av C S Lewis teologi och apologetik på…
Köp här

Isbn: 9789186415211

Utgivningsår: 20161106

Utgivare: CredoAkademin, ScandBook AB

Mediatyp: BC

av: Patrik Hagman, Joel Halldorf

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Teologi
Varför är Martin Luther viktig i dag? Det har gått 500 år sedan reformationen. Men Luther är fortfarande orsak till debatt. Några hyllar honom som en folkets förkämpe mot kyrkligt förtryck. Andra anklagar honom för att ha splittrat kristenheten och gett makthavarna kontroll över kyrkan. När Joel Halldorf och Patrik…
Köp här

Isbn: 9789173875561

Utgivningsår: 20170111

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Wilfrid Stinissen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Teologi
Det dolda namn som Jesus uppenbarar, det namn som uttrycker Guds djupa väsen, är det namn med vilket Jesus själv åkallar Gud, nämligen “Abba”, “min Fader”. Detta namn definierar Gud utifrån den väsentliga relation som förbinder honom med Sonen. Gud är en personlig Gud, helt och hållet relation…
Köp här

Isbn: 9789198188189

Utgivningsår: 20171127

Utgivare: Karmeliterna, MediaPool

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rosendal

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Teologi
Kyrklig förnyelse förmedlade en ny trosvisshet, ett intensivt församlingsliv, en andlig fördjupning, en teologisk nyansats, ett sätt att leva, som påverkade hela Svenska Kyrkan och även inspirerade liknande rörelser i andra länder, främst i Norden. Den kyrklig förnyelsen är, djupast sett, en utgjutelse av Helig Ande.…
Köp här

Isbn: 9789186577506

Utgivningsår: 20150816

Utgivare: Gaudete, Studio RBB

Mediatyp: BC