Bläddra

av: Roland Spjuth

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Vad handlar tro om? Ett vanligt svar idag är att det handlar om något privat och marginellt. I Om Gud och allt annat hävdar Roland Spjuth att kristen tro gör anspråk på att tala om hela tillvaron. Tron på Gud påverkar inte endast hur vi ser på det gudomliga eller på något som kallas andlighet, utan också hur vi ser på…
Köp här

Isbn: 9789198569803

Utgivningsår: 20200518

Utgivare: Spricka förlag

Mediatyp: BB

av: Wilfrid Stinissen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Teologi
Det dolda namn som Jesus uppenbarar, det namn som uttrycker Guds djupa väsen, är det namn med vilket Jesus själv åkallar Gud, nämligen “Abba”, “min Fader”. Detta namn definierar Gud utifrån den väsentliga relation som förbinder honom med Sonen. Gud är en personlig Gud, helt och hållet relation…
Köp här

Isbn: 9789198188189

Utgivningsår: 20171127

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Karl Barth

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Vad är kristen teologi? Vad kännetecknar det teologiska arbetet? Bortom vanliga stereotyper om teologi som något verklighetsfrämmande, dogmatiskt, ovetenskapligt eller onödigt, skildrar Karl Barth teologin som något som berör hela livet, som utmanar och överraskar. Evangelisk teologi kännetecknas av glädje såväl som…
Köp här

Isbn: 9789198569827

Utgivningsår: 20201002

Utgivare: Spricka förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177771241

Utgivningsår: 20200513

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Oloph Bexell

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Religion och tro Samhälle och samhällsvetenskap Teologi
År 1916 stadfästes nya statuter för de svenska universiteten. För Uppsalas del skildras här den teologiska fakultetens förhållanden därefter och under hela 1900-talet. Oloph Bexell klarlägger i boken hur fakultetens månghundraåriga förbindelser med kyrkan successivt löstes upp både formellt och vad gäller forskning och…
Köp här

Isbn: 9789151310855

Utgivningsår: 20210324

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av: Sofia Camnerin

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
”Teologi skrivs i solnedgången”, konstaterar en kyrkoledare i förordet till denna bok. Det betyder inte att teologin är skild från dagens arbete, tvärtom. Det teologiska arbetet är en reflektion över vad vi gjort, så att vi nästa dag kan fortsätta med lite klarare blick. En sådan teologi, som utgår från kyrkans uppdrag…
Köp här

Isbn: 9789179996628

Utgivningsår: 20170109

Utgivare: Marcus förlag

Mediatyp: BC

av: Biörn Fjärstedt

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kritik och exeges av heliga texter Religion och tro Teologi
S:t Johannes var den lärjunge Jesu älskade och hans evangelium blev tidigt älskat. Det erbjöd byggstenar till den blivande trosbekännelsen. Det har särskilt utmanat tänkarna i asiens stora religionstraditioner. Ändå har evangeliet blivit misstänkt bland akademiska bibelteologer. Det är till synes olikt de tre första…
Köp här

Isbn: 9789177770077

Utgivningsår: 20170628

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175803890

Utgivningsår: 20081223

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Wilfrid Stinissen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Teologi
Karmelitbroder Wilfrid Stinissen (19272013) är en av de senaste decenniernas mest lästa andliga vägledare i vårt land och alltmer också utomlands. Den här boken skrevs i början av millenniet och ges nu ut postumt. Titeln kommer från Jesu avskedstal där han säger: Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och…
Köp här

Isbn: 9789177771623

Utgivningsår: 20210323

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157804716

Utgivningsår: 20060630

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Olof Edsinger

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro Teologi
I den här boken ges en utmanande bild av våra liv som Jesu efterföljare. Utifrån huvudrubrikerna Korsvägen och Uppståndelselivet skildras vår vandring genom livet som en erfarenhet av både lidande och härlighet. Å ena sidan ensamhet och förnedring, anfäktelse och martyrium. Å andra sidan försoning och frid, helande och…
Köp här

Isbn: 9789188430816

Utgivningsår: 20190318

Utgivare: Livets Ords Förlag

Mediatyp: BC

av: Emilia Fogelklou

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Emilia Fogelklou var en ivrig sökare och genom en omfattande brevväxling med många olika människor var hon djupt förtrogen med enskilda människors situation. Texterna i Den allra vanligaste människan kännetecknas av hennes dragning och reflektion kring just “den allra vanligaste människan”. Emilia Fogelklou…
Köp här

Isbn: 9789173875844

Utgivningsår: 20171115

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Liv i försoning handlar om mellanmänskliga relationer. Olika försoningsprocesser berörs, såsom den i Sydafrika efter apartheidregimens fall och den som pågår mellan Svenska kyrkan och samerna. Dessutom diskuteras försoningens gestaltning inom skönlitteratur och nutida film. Hur kan sådana kulturella uttryck fungera som…
Köp här

Isbn: 9789152633977

Utgivningsår: 20160912

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Ray Baker

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Många har säkert läst hans berömda böcker om Narnia eller Kan man vara kristen? Vem var denne före detta ateist som blev banbrytande apologet och skarpsinnig teolog, känd för sin briljanta formuleringskonst? Boken är den första heltäckande analysen av C S Lewis teologi och apologetik på…
Köp här

Isbn: 9789186415211

Utgivningsår: 20161106

Utgivare: CredoAkademin

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175802039

Utgivningsår: 20011214

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Julås

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Uppfattningen kring de eskatologiska frågorna håller på att förändras. De äldre sångskatterna, de som handlar om en himmel ovan där och bortom stjärnorna, speglar tidigare generationers teologi. Idag blir förkunnelsen allt mer jord-bunden. Det finns ingen himmel ovan där, himlen kommer till oss när Jesus kommer…
Köp här

Isbn: 9789198249347

Utgivningsår: 20160315

Utgivare: Solvändan Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Tala om försoning är en antologi som belyser den kristna försoningstanken. Vad innebär försoning? Vilket bidrag har kristen tro i sammanhanget?Vilka hinder skapar kristen tro i sammanhanget? I en värld där oförsonlighet verkar breda ut sig har Teologiska kommittén tagit fram antologin med en mängd olika…
Köp här

Isbn: 9789152634318

Utgivningsår: 20150703

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rosendal

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Teologi
Kyrklig förnyelse förmedlade en ny trosvisshet, ett intensivt församlingsliv, en andlig fördjupning, en teologisk nyansats, ett sätt att leva, som påverkade hela Svenska Kyrkan och även inspirerade liknande rörelser i andra länder, främst i Norden. Den kyrklig förnyelsen är, djupast sett, en utgjutelse av Helig Ande.…
Köp här

Isbn: 9789186577506

Utgivningsår: 20150816

Utgivare: Gaudete

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175802183

Utgivningsår: 20010129

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Aurelius Augustinus

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Filosofi och religion Forntida, medeltida och klassiska texter Kristendom Religion och tro Teologi
Augustinus (354 430) är den västerländska kyrkans mest betydande teolog och kyrkolärare. I sin Enchiridion, eller Handbok, om tro, hopp och kärlek visar han prov på den intellektuella klarhet han är allmänt känd för. Enchiridion är en koncentrerad studie om kristen tro, skriven som svar på en begäran av en annars okänd…
Köp här

Isbn: 9789177771302

Utgivningsår: 20201217

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Martin Luther

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Teologi
Ända sedan den kristna församlingens födelse har det funnits en strävan att se till att den var ”ren” och fri från synd vid Jesu återkomst. Om någon medlem begick en uppenbar synd, såg de övriga det som sin uppgift att få honom att inse sitt felsteg och be Gud om förlåtelse. Men då synden också skadade hela…
Köp här

Isbn: 9789198252422

Utgivningsår: 20160404

Utgivare: Allt om bibeln

Mediatyp: BC

av: Stig Östlund

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Teologi
Ludvig Jönssons namn är inte känt bland yngre i vårt land idag, men på den tiden som han var verksam i vår huvudstad var det få som undgick honom och många som hade en mening m hans sätt att föra fram sitt budskap i det offentliga rummet. I den här boken ger författaren sin tydliga uppfattning som hans sätt att föra ut…
Köp här

Isbn: 9789163709364

Utgivningsår: 20120530

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Konst Musik Musik: stilar och genrer Religion och tro Religiös och sakral musik Teologi
Psalmer är perenna skapelser. Alla psalmer som sjungs idag har en gång först skrivits och komponerats. Därefter har de hållits vid liv, redigerats, översatts, omarbetats, restaurerats, utvalts och återaktualiserats. Titeln på denna årsbok: Arbete med psalm syftar främst på denna senare typ av trädgårdsmästarliknande…
Köp här

Isbn: 9789177771562

Utgivningsår: 20200727

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Tomas Nygren, Kjell O. Lejon

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiöst liv och praxis Teologi
Teologen Tomas Nygren sätter ord på reformationens budskap i vår vardag. Att tänka lutherskt är därför inte bara om ytterligare en bok om Luther – Tillbaka till friheten – att tänka lutherskt i dag är skriven för att utforska, tolka och återigen tänka, likt Luther gjorde, på kyrkans och Kristi kallelse i vår egen tid.…
Köp här

Isbn: 9789198252958

Utgivningsår: 20170101

Utgivare: Budbäraren

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163932526

Utgivningsår: 20170801

Utgivare: Nomen

Mediatyp: BC

av: Johannes Maximovitch

Kategorier: Andlighet och religiös erfarenhet Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Mysticism Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro Teologi
Så många vilsefarna ord om religion i allmänhet och kristendom i synnerhet som idag svirrar i vårt universum har nog aldrig tidigare existerat. Hur skall man här finna den säd som är fruktbar? Gudsmoder är den som, från den allra första tiden efter Uppståndelsen intill denna dag, vägleder oss. En av Hennes mest…
Köp här

Isbn: 9789198378900

Utgivningsår: 20190128

Utgivare: Ambon förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175807669

Utgivningsår: 20150525

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Alphonsus Maria de Liguori

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Teologi
Texter av och om Alphonsus Maria de Liguori (1696-1787), ett av Italiens mest kända helgon, nu översatt till svenska.
Köp här

Isbn: 9789176992173

Utgivningsår: 20160809

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Peter Halldorf

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Varför hade ingen sagt att man måste förlora den gamla friden för att vinna en ny och verkligare frid? När döden sväljer Jesus förlorar lärjungarna sin tro. Påskaftonen, dagen mellan korset och uppståndelsen, svarar mot en realism som ingen troende undkommer. De dagar när ateismen öppnar sig som en avgrund i den egna…
Köp här

Isbn: 9789173874663

Utgivningsår: 20160112

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Folke T. Olofsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Teologi
Av de uppländska sockenkyrkorna är det nog ingen som gör samma intryck på mig som Vendels kyrka. Teologiskt. Det jag tänker på är det trekantiga fältet under takvinkeln vid ingången med dess tre stora, skinande vita cirklar, placerade likt ett klöverblad, ett trifolium. En enhet men ändå en urskiljbar trefald. Tre…
Köp här

Isbn: 9789175807638

Utgivningsår: 20151124

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Åke Jonsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion och vetenskap Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter Teologi
”Åke Jonsson bidrar med teologi för vår tid – en tid av oro och omställning. Han uppmuntrar oss att ställa om blicken så att vi ser de möjligheter som väntar när människan får vara Guds medskapare.” – Petra Carlsson, docent vid Enskilda Högskolan, Stockholm Vi lever i en tid när människans påverkan på jorden är större…
Köp här

Isbn: 9789179997182

Utgivningsår: 20200914

Utgivare: Marcus förlag

Mediatyp: BC

av: Martinsson Jonny

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna och kvasikristna kulter och sekter Kristna riktningar Religion och tro Teologi
The Bible warns us about false prophets and teachers who attempt to lead Gods people astray from the truth. Today there are more heresies, false cults and teachers than ever before. How can we protect ourselves and our churches from these destructive teachings and cults? And how can we discern whether or not something…
Köp här

Isbn: 9789177732020

Utgivningsår: 20170703

Utgivare: All Nations

Mediatyp: BC

av: Patrik Hagman, Joel Halldorf

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Teologi
Varför är Martin Luther viktig i dag? Det har gått 500 år sedan reformationen. Men Luther är fortfarande orsak till debatt. Några hyllar honom som en folkets förkämpe mot kyrkligt förtryck. Andra anklagar honom för att ha splittrat kristenheten och gett makthavarna kontroll över kyrkan. När Joel Halldorf och Patrik…
Köp här

Isbn: 9789173875561

Utgivningsår: 20170111

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Folke T. Olofsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Teologi
Av de uppländska sockenkyrkorna är det nog ingen som gör samma intryck på mig som Vendels kyrka. Teologiskt. Det jag tänker på är det trekantiga fältet under takvinkeln vid ingången med dess tre stora, skinande vita cirklar, placerade likt ett klöverblad, ett trifolium. En enhet men ändå en urskiljbar trefald. Tre…
Köp här

Isbn: 9789175807645

Utgivningsår: 20151124

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Bo Johnson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Jämförande religionsvetenskap Religion och tro Religion: allmänt Teologi
Kristendom, judendom och islam kallas »de tre monoteistiska religionerna», eftersom de delar tron på en enda Gud, skapare av himmel och jord. Men kristendomen hävdar dessutom inkarnationen, som innebär att det är Gud själv som har blivit människa i Jesus Kristus och som alltjämt möter människorna i…
Köp här

Isbn: 9789188553430

Utgivningsår: 20201120

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185454495

Utgivningsår: 20190613

Utgivare: Bokförlaget Reformatio

Mediatyp: BC

av: Folke T. Olofsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Teologi
Av de uppländska sockenkyrkorna är det nog ingen som gör samma intryck på mig som Vendels kyrka. Teologiskt. Det jag tänker på är det trekantiga fältet under takvinkeln vid ingången med dess tre stora, skinande vita cirklar, placerade likt ett klöverblad, ett trifolium. En enhet men ändå en urskiljbar trefald. Tre…
Köp här

Isbn: 9789175807652

Utgivningsår: 20151124

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Människa och kristen idag – skapelseteologiska perspektiv på samtiden är en ansats till att ta vidare ett lutherskt teologiskt arv som präglat den nordiska kyrkliga och samhälleliga kontexten under 1900-talet och in på 2000-talet. Syftet med boken är inte att återupprepa teologiska tankesystem från en…
Köp här

Isbn: 9789152638507

Utgivningsår: 20210319

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Athanasios av Alexandria

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Teologi
Kyrkofadern Athanasios (298373), biskop av Alexandria, hör till en av den tidiga kyrkans främsta gestalter. Han är mest känd för att han mot arianismen höll fast vid att Sonen är av samma gudomliga väsen som Fadern. Arianerna menade nämligen att Sonen (Jesus Kristus) är ett skapat väsen, den första och högsta av alla…
Köp här

Isbn: 9789177770084

Utgivningsår: 20170628

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC