Bläddra

av:Roland Spjuth

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Vad handlar tro om? Ett vanligt svar idag är att det handlar om något privat och marginellt. I Om Gud och allt annat hävdar Roland Spjuth att kristen tro gör anspråk på att tala om hela tillvaron. Tron på Gud påverkar inte endast hur vi ser på det gudomliga eller på något som kallas andlighet, utan också hur vi ser på…
Köp här

Isbn: 9789198569803

Utgivningsår:20200518

Utgivare: Spricka förlag

Mediatyp: BB

av:Oloph Bexell

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Religion och tro Samhälle och samhällsvetenskap Teologi
År 1916 stadfästes nya statuter för de svenska universiteten. För Uppsalas del skildras här den teologiska fakultetens förhållanden därefter och under hela 1900-talet. Oloph Bexell klarlägger i boken hur fakultetens månghundraåriga förbindelser med kyrkan successivt löstes upp både formellt och vad gäller forskning och…
Köp här

Isbn: 9789151310855

Utgivningsår:20210324

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av:Sofia Camnerin

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
”Teologi skrivs i solnedgången”, konstaterar en kyrkoledare i förordet till denna bok. Det betyder inte att teologin är skild från dagens arbete, tvärtom. Det teologiska arbetet är en reflektion över vad vi gjort, så att vi nästa dag kan fortsätta med lite klarare blick. En sådan teologi, som utgår från kyrkans uppdrag…
Köp här

Isbn: 9789179996628

Utgivningsår:20170109

Utgivare: Marcus förlag

Mediatyp: BC

av:Wilfrid Stinissen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Teologi
Det dolda namn som Jesus uppenbarar, det namn som uttrycker Guds djupa väsen, är det namn med vilket Jesus själv åkallar Gud, nämligen ”Abba”, ”min Fader”. Detta namn definierar Gud utifrån den väsentliga relation som förbinder honom med Sonen. Gud är en personlig Gud, helt och hållet relation…
Köp här

Isbn: 9789198188189

Utgivningsår:20171127

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198409895

Utgivningsår:20210901

Utgivare: Församlingsfakulteten

Mediatyp: BC

av:Karl Barth

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Vad är kristen teologi? Vad kännetecknar det teologiska arbetet? Bortom vanliga stereotyper om teologi som något verklighetsfrämmande, dogmatiskt, ovetenskapligt eller onödigt, skildrar Karl Barth teologin som något som berör hela livet, som utmanar och överraskar. Evangelisk teologi kännetecknas av glädje såväl som…
Köp här

Isbn: 9789198569827

Utgivningsår:20201002

Utgivare: Spricka förlag

Mediatyp: BC

av:Jonas Ideström

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Hur kan vi undvika att teologi blir något abstrakt? Något som bedrivs i ett isolerat rum utan förankring i den lokala församlingens liv och verksamhet?  Jonas Ideström utforskar i den här boken en förståelse av vad teologi kan vara: nämligen något som skapas och uppstår i församlingens vardag, i församlingens…
Köp här

Isbn: 9789152638699

Utgivningsår:20211022

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177771241

Utgivningsår:20200513

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi och religion Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Religion och tro Teologi
The essays in this volume explore the intersection between literature, theology and religion in the writings of the awardwinning American novelist and essayist Marilynne Robinson. The first section, On Theology, centres around Robinson’s theology from the perspectives of poetics, science, and history. In the second…
Köp här

Isbn: 9789188763259

Utgivningsår:20211019

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Människa och kristen idag – skapelseteologiska perspektiv på samtiden är en ansats till att ta vidare ett lutherskt teologiskt arv som präglat den nordiska kyrkliga och samhälleliga kontexten under 1900-talet och in på 2000-talet. Syftet med boken är inte att återupprepa teologiska tankesystem från en…
Köp här

Isbn: 9789152638507

Utgivningsår:20210319

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av:Biörn Fjärstedt

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kritik och exeges av heliga texter Religion och tro Teologi
S:t Johannes var den lärjunge Jesu älskade och hans evangelium blev tidigt älskat. Det erbjöd byggstenar till den blivande trosbekännelsen. Det har särskilt utmanat tänkarna i asiens stora religionstraditioner. Ändå har evangeliet blivit misstänkt bland akademiska bibelteologer. Det är till synes olikt de tre första…
Köp här

Isbn: 9789177770077

Utgivningsår:20170628

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Graham Ward

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Teologi
Dagens postsekulära samhälle ställer frågan om religionens roll på sin spets: Kan religionen någonsin utplånas? Vilken funktion har den i våra liv i dag? Är den inte rentav en del av vårt ständiga behov av att förstå världen? Religionen är starkt knuten till den mänskliga föreställningsförmågan, och kommer därför inte…
Köp här

Isbn: 9789144136134

Utgivningsår:20200212

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175801964

Utgivningsår:20010415

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av:John Shelby Spong

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Den andliga hemlösheten breder ut sig över hela västvärlden. De etablerade kyrkorna står oförmögna att bemöta den på ett sätt som fungerar för den moderna människan. I den här boken presenterar biskop Spong ett motmedel; ett samlingsrop för en ny och radikal reformation för en ny tid. Genom att gå bortom det…
Köp här

Isbn: 9789152714034

Utgivningsår:20211116

Utgivare: Alternaliv Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177771623

Utgivningsår:20210323

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175803890

Utgivningsår:20081223

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189021419

Utgivningsår:20210901

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BC

av:Gunnar Rosendal

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Teologi
Kyrklig förnyelse förmedlade en ny trosvisshet, ett intensivt församlingsliv, en andlig fördjupning, en teologisk nyansats, ett sätt att leva, som påverkade hela Svenska Kyrkan och även inspirerade liknande rörelser i andra länder, främst i Norden. Den kyrklig förnyelsen är, djupast sett, en utgjutelse av Helig Ande.…
Köp här

Isbn: 9789186577506

Utgivningsår:20150816

Utgivare: Gaudete

Mediatyp: BC

av:Åke Jonsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion och vetenskap Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter Teologi
”Åke Jonsson bidrar med teologi för vår tid – en tid av oro och omställning. Han uppmuntrar oss att ställa om blicken så att vi ser de möjligheter som väntar när människan får vara Guds medskapare.” – Petra Carlsson, docent vid Enskilda Högskolan, Stockholm Vi lever i en tid när människans påverkan på jorden är större…
Köp här

Isbn: 9789179997182

Utgivningsår:20200914

Utgivare: Marcus förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157804716

Utgivningsår:20060630

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av:Jan Eckerdal

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Vad innebär det när vi i ljuset av kyrkans tro, bekännelse och lära förenas i ett ljudligt Gloria?  Jan Eckerdal reflekterar i Fästpunkten över Guds ära och härlighet som bärande motiv i en kristen kyrka. Boken är skriven utifrån en tanke om att Guds…
Köp här

Isbn: 9789152639061

Utgivningsår:20220221

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av:Olof Edsinger

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro Teologi
I den här boken ges en utmanande bild av våra liv som Jesu efterföljare. Utifrån huvudrubrikerna Korsvägen och Uppståndelselivet skildras vår vandring genom livet som en erfarenhet av både lidande och härlighet. Å ena sidan ensamhet och förnedring, anfäktelse och martyrium. Å andra sidan försoning och frid, helande och…
Köp här

Isbn: 9789188430816

Utgivningsår:20190318

Utgivare: Livets Ords Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175807669

Utgivningsår:20150525

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Dag Sandahl

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Svenska kyrkan är en del av Den Stora Berättelsen. Hon gestaltar den och bär den vidare. Nu har vi ansvar för den stafett som tron är, den lämnas vidare till nya släkten. Och efter 1000 år i landet är det ansvarsfullt att vara kyrkokristen – och en utmaning till glädje att få vara det. Det ska sägas först. När det är…
Köp här

Isbn: 9789172710481

Utgivningsår:20050818

Utgivare: Församlingsförlaget

Mediatyp: BC

av:Marie Rosenius

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis Teologi
Utifrån den allmänkyrkliga traditionen att människor genom dopet blir iklädda Kristus och infogade i Kristi kropp, är delaktighet en given aspekt i gudstjänst och kyrka. Likafullt är frågan hur delaktighet ska förstås och främjas i praktiken komplex. Nutida ambitioner att verka för delaktighet har inte minst…
Köp här

Isbn: 9789177771852

Utgivningsår:20210721

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Patrik Hagman, Joel Halldorf

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Teologi
Varför är Martin Luther viktig i dag? Det har gått 500 år sedan reformationen. Men Luther är fortfarande orsak till debatt. Några hyllar honom som en folkets förkämpe mot kyrkligt förtryck. Andra anklagar honom för att ha splittrat kristenheten och gett makthavarna kontroll över kyrkan. När Joel Halldorf och Patrik…
Köp här

Isbn: 9789173875561

Utgivningsår:20170111

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av:Tom Wright

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
I sin nya bok Dagen då revolutionen började utmanar bibelforskaren Tom Wright återigen invanda kristna trosuppfattningar. Han hävdar att Jesus död på korset inte bara handlar om att frikänna oss från våra synder, utan att den faktiskt var starten på en revolution där Gud sjösätter det oerhörda projektet att upprätta…
Köp här

Isbn: 9789173875868

Utgivningsår:20171208

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av:Mikael Mogren

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Teologi
I Livets helighet skriver Mikael Mogren om erfarenheter och föreställningar kring det gudomliga. Om att acceptera tillvaron som den är och hitta en större närvaro i det som är. Om olika sätt att gå vilse i livet, och om att odla det som är äkta. Med stor värme och insikt låter författaren oss ta del av personliga…
Köp här

Isbn: 9789152639856

Utgivningsår:20231120

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av:Christian Braw

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare Teologi
Långfredagen 1814 inträffade en sensation i Växjö. Stiftets mest begåvade, mest försupne och mest liberale präst predikade i domkyrkan, och hans predikan var en skakande uppgörelse med allt man tidigare hade sett hos honom. Inte nog med det, när han kom tillbaka till sin församling bröt han med hela det eleganta…
Köp här

Isbn: 9789175808352

Utgivningsår:20170420

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Wilfrid Stinissen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Teologi
”Jag är vägen, sanningen och livet”, säger Jesus. Gud är sanning. När Gud säger: ”Jag är den jag är”, uttrycker han sanningens innersta väsen. Jag tror att den bästa andliga övningen består i att öva sig i sanning! När vi kommer i kontakt med sanningen kommer vi oundvikligen i kontakt med Gud.…
Köp här

Isbn: 9789173879347

Utgivningsår:20211004

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BC

av:Ray Baker

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Många har säkert läst hans berömda böcker om Narnia eller Kan man vara kristen? Vem var denne före detta ateist som blev banbrytande apologet och skarpsinnig teolog, känd för sin briljanta formuleringskonst? Boken är den första heltäckande analysen av C S Lewis teologi och apologetik på…
Köp här

Isbn: 9789186415211

Utgivningsår:20161106

Utgivare: CredoAkademin

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198763041

Utgivningsår:20230401

Utgivare: Silentium skrifter

Mediatyp: BC

av:Yvonne Iversen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Teologi
Sensus studieförbund skapar och finns med där möteplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning. Läs mer på www.sensus.se.
Köp här

Isbn: 9789175696072

Utgivningsår:20170327

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Nikolai Frederik Severin Grundtvig

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), präst, skald och folkbildare, är tveklöst en av de mest inflytelserika personerna i Danmarks andliga liv. Men med undantag för några psalmer har Grundtvig inte översatts till svenska. Förrän nu, då Carl Axel Aurelius låter oss dela sin upptäckarglädje. I korthet kan…
Köp här

Isbn: 9789188553522

Utgivningsår:20240405

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

av: Richard Schwartz

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Judendom Religion och tro Teologi
From God’s first injunction, ”Behold, I have given you every herb yielding seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for food.” (Gen. 1:29) The Hebrew Bible offers countless examples of how God intends a…
Köp här

Isbn: 9781930051249

Utgivningsår:20010201

Utgivare: Lantern Books

Mediatyp: BC

av:Gholam-Ali Sanjari

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Islam Religion och tro Teologi
I denna bok får man bekanta sig med olika intellektuella samt skriftbaserade argument som muslimska lärda använder sig av för att bevisa sin ideologi. I boken besvaras viktiga frågor som: Finns det en Skapare? Vem är Skaparen i sådana fall? Finns det profeter och vägledare som Skaparen har skickat till mänskligheten?…
Köp här

Isbn: 9789187265204

Utgivningsår:20240206

Utgivare: Imam Ali Islamic Center

Mediatyp: BB

av: Klemens av Alexandria

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Klemens av Alexandria (ca 150 ca 215) var en av det sena 100-talets mest inflytelserika teologer. Klemens författade inte bara ett flertal omfattande verk, utan var också kyrkofadern Origenes läromästare. I denna volym får vi för första gången möta tre av Klemens verk i svensk översättning. Den första texten, Om…
Köp här

Isbn: 9789177772118

Utgivningsår:20211208

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Ann Heberlein

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Teologi
”Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt ärlig. Vem är du egentligen? Vad vill du? Vill du någonting alls, med mig? Ska vi ta vår relation vidare, eller ska vi bryta här?” I en svidande vidräkning med Gud söker Ann Heberlein svar på de klassiska teologiska frågorna – om Guds…
Köp här

Isbn: 9789100138677

Utgivningsår:20150318

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av:Richard H Schwartz

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Judendom Religion och tro Teologi
This book is designed to show that both Jews and non-Jews don’t need to discover new values and approaches to solving the crisis of environmental loss and planetary despoliation; what is needed, instead, is a rediscovery of basic Jewish teachings and mandates, such as to seek and pursue peace, justice, to love…
Köp här

Isbn: 9781930051874

Utgivningsår:20040722

Utgivare: Lantern Books

Mediatyp: BC