Bläddra

av:Roland Spjuth

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Vad handlar tro om? Ett vanligt svar idag är att det handlar om något privat och marginellt. I Om Gud och allt annat hävdar Roland Spjuth att kristen tro gör anspråk på att tala om hela tillvaron. Tron på Gud påverkar inte endast hur vi ser på det gudomliga eller på något som kallas andlighet, utan också hur vi ser på…
Köp här

Isbn: 9789198569803

Utgivningsår:20200518

Utgivare: Spricka förlag

Mediatyp: BB

av:Oloph Bexell

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Religion och tro Samhälle och samhällsvetenskap Teologi
År 1916 stadfästes nya statuter för de svenska universiteten. För Uppsalas del skildras här den teologiska fakultetens förhållanden därefter och under hela 1900-talet. Oloph Bexell klarlägger i boken hur fakultetens månghundraåriga förbindelser med kyrkan successivt löstes upp både formellt och vad gäller forskning och…
Köp här

Isbn: 9789151310855

Utgivningsår:20210324

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av:Sofia Camnerin

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
”Teologi skrivs i solnedgången”, konstaterar en kyrkoledare i förordet till denna bok. Det betyder inte att teologin är skild från dagens arbete, tvärtom. Det teologiska arbetet är en reflektion över vad vi gjort, så att vi nästa dag kan fortsätta med lite klarare blick. En sådan teologi, som utgår från kyrkans uppdrag…
Köp här

Isbn: 9789179996628

Utgivningsår:20170109

Utgivare: Marcus förlag

Mediatyp: BC

av:Wilfrid Stinissen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Teologi
Det dolda namn som Jesus uppenbarar, det namn som uttrycker Guds djupa väsen, är det namn med vilket Jesus själv åkallar Gud, nämligen ”Abba”, ”min Fader”. Detta namn definierar Gud utifrån den väsentliga relation som förbinder honom med Sonen. Gud är en personlig Gud, helt och hållet relation…
Köp här

Isbn: 9789198188189

Utgivningsår:20171127

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198409895

Utgivningsår:20210901

Utgivare: Församlingsfakulteten

Mediatyp: BC

av:Karl Barth

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Vad är kristen teologi? Vad kännetecknar det teologiska arbetet? Bortom vanliga stereotyper om teologi som något verklighetsfrämmande, dogmatiskt, ovetenskapligt eller onödigt, skildrar Karl Barth teologin som något som berör hela livet, som utmanar och överraskar. Evangelisk teologi kännetecknas av glädje såväl som…
Köp här

Isbn: 9789198569827

Utgivningsår:20201002

Utgivare: Spricka förlag

Mediatyp: BC

av:Jonas Ideström

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Hur kan vi undvika att teologi blir något abstrakt? Något som bedrivs i ett isolerat rum utan förankring i den lokala församlingens liv och verksamhet?  Jonas Ideström utforskar i den här boken en förståelse av vad teologi kan vara: nämligen något som skapas och uppstår i församlingens vardag, i församlingens…
Köp här

Isbn: 9789152638699

Utgivningsår:20211022

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177771241

Utgivningsår:20200513

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Per-Axel Sverker

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
  Den evangelikale teologen John Stott har betraktats som en av 1900-talets kyrkofäder. Hans teologi har format miljontals människors tro och liv. Genom sin fokusering på Bibelns och korsets centrala ställning har han vitaliserat den världsvida evangelikala rörelsen. Bibelsynen och frälsningsläran är därför…
Köp här

Isbn: 9789173879309

Utgivningsår:20210618

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Människa och kristen idag – skapelseteologiska perspektiv på samtiden är en ansats till att ta vidare ett lutherskt teologiskt arv som präglat den nordiska kyrkliga och samhälleliga kontexten under 1900-talet och in på 2000-talet. Syftet med boken är inte att återupprepa teologiska tankesystem från en…
Köp här

Isbn: 9789152638507

Utgivningsår:20210319

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi och religion Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Religion och tro Teologi
The essays in this volume explore the intersection between literature, theology and religion in the writings of the awardwinning American novelist and essayist Marilynne Robinson. The first section, On Theology, centres around Robinson’s theology from the perspectives of poetics, science, and history. In the second…
Köp här

Isbn: 9789188763259

Utgivningsår:20211019

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av:Biörn Fjärstedt

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kritik och exeges av heliga texter Religion och tro Teologi
S:t Johannes var den lärjunge Jesu älskade och hans evangelium blev tidigt älskat. Det erbjöd byggstenar till den blivande trosbekännelsen. Det har särskilt utmanat tänkarna i asiens stora religionstraditioner. Ändå har evangeliet blivit misstänkt bland akademiska bibelteologer. Det är till synes olikt de tre första…
Köp här

Isbn: 9789177770077

Utgivningsår:20170628

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Graham Ward

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Teologi
Dagens postsekulära samhälle ställer frågan om religionens roll på sin spets: Kan religionen någonsin utplånas? Vilken funktion har den i våra liv i dag? Är den inte rentav en del av vårt ständiga behov av att förstå världen? Religionen är starkt knuten till den mänskliga föreställningsförmågan, och kommer därför inte…
Köp här

Isbn: 9789144136134

Utgivningsår:20200212

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175803890

Utgivningsår:20081223

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Rainer Carls

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Teologi
Ämnet Gud och det onda har sedan antikens dagar, i synnerhet bland kristna tänkare, röjt stor uppmärksamhet. Men det har i ännu högre grad aktualiserats sedan 1950-talet, efter att några anglo-amerikanska filosofer hävdade att Guds existens var logiskt oförenlig med det ondas förekomst i världen. Denna utmaning fick…
Köp här

Isbn: 9789177771883

Utgivningsår:20210624

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Wilfrid Stinissen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Teologi
Karmelitbroder Wilfrid Stinissen (1927 2013) är en av de senaste decenniernas mest lästa andliga vägledare i vårt land och alltmer också utomlands. Den här boken skrevs i början av millenniet och ges nu ut postumt. Titeln kommer från Jesu avskedstal där han säger: Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och…
Köp här

Isbn: 9789177771623

Utgivningsår:20210323

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175801964

Utgivningsår:20010415

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Jesper Svartvik

Kategorier: Aspekter av religion Bibeltexter, urval och meditationer Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro Teologi
I Bibelns land och i Bibelns texter är det påfallande ont om vatten. I Mellanöstern är det öknar och karga bergslandskap som dominerar panoramat. Vattnet är där inte bara omistligt utan kan även vara svårt att finna, men det är alltid värt att söka. Havet är alltings ursprung, vattnet i oss förenar allt liv, havet kan…
Köp här

Isbn: 9789189021419

Utgivningsår:20210901

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BC

av:John Shelby Spong

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Den andliga hemlösheten breder ut sig över hela västvärlden. De etablerade kyrkorna står oförmögna att bemöta den på ett sätt som fungerar för den moderna människan. I den här boken presenterar biskop Spong ett motmedel; ett samlingsrop för en ny och radikal reformation för en ny tid. Genom att gå bortom det…
Köp här

Isbn: 9789152714034

Utgivningsår:20211116

Utgivare: Alternaliv Förlag

Mediatyp: BC

av:Gunnar Rosendal

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Teologi
Kyrklig förnyelse förmedlade en ny trosvisshet, ett intensivt församlingsliv, en andlig fördjupning, en teologisk nyansats, ett sätt att leva, som påverkade hela Svenska Kyrkan och även inspirerade liknande rörelser i andra länder, främst i Norden. Den kyrklig förnyelsen är, djupast sett, en utgjutelse av Helig Ande.…
Köp här

Isbn: 9789186577506

Utgivningsår:20150816

Utgivare: Gaudete

Mediatyp: BC

av:Jan Eckerdal

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Vad innebär det när vi i ljuset av kyrkans tro, bekännelse och lära förenas i ett ljudligt Gloria?  Jan Eckerdal reflekterar i Fästpunkten över Guds ära och härlighet som bärande motiv i en kristen kyrka. Boken är skriven utifrån en tanke om att Guds…
Köp här

Isbn: 9789152639061

Utgivningsår:20220221

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157804716

Utgivningsår:20060630

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175807669

Utgivningsår:20150525

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Marie Rosenius

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis Teologi
Utifrån den allmänkyrkliga traditionen att människor genom dopet blir iklädda Kristus och infogade i Kristi kropp, är delaktighet en given aspekt i gudstjänst och kyrka. Likafullt är frågan hur delaktighet ska förstås och främjas i praktiken komplex. Nutida ambitioner att verka för delaktighet har inte minst…
Köp här

Isbn: 9789177771852

Utgivningsår:20210721

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Olof Edsinger

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro Teologi
I den här boken ges en utmanande bild av våra liv som Jesu efterföljare. Utifrån huvudrubrikerna Korsvägen och Uppståndelselivet skildras vår vandring genom livet som en erfarenhet av både lidande och härlighet. Å ena sidan ensamhet och förnedring, anfäktelse och martyrium. Å andra sidan försoning och frid, helande och…
Köp här

Isbn: 9789188430816

Utgivningsår:20190318

Utgivare: Livets Ords Förlag

Mediatyp: BC

av:Åke Jonsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion och vetenskap Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter Teologi
”Åke Jonsson bidrar med teologi för vår tid – en tid av oro och omställning. Han uppmuntrar oss att ställa om blicken så att vi ser de möjligheter som väntar när människan får vara Guds medskapare.” – Petra Carlsson, docent vid Enskilda Högskolan, Stockholm Vi lever i en tid när människans påverkan på jorden är större…
Köp här

Isbn: 9789179997182

Utgivningsår:20200914

Utgivare: Marcus förlag

Mediatyp: BC

av:Patrik Hagman, Joel Halldorf

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Teologi
Varför är Martin Luther viktig i dag? Det har gått 500 år sedan reformationen. Men Luther är fortfarande orsak till debatt. Några hyllar honom som en folkets förkämpe mot kyrkligt förtryck. Andra anklagar honom för att ha splittrat kristenheten och gett makthavarna kontroll över kyrkan. När Joel Halldorf och Patrik…
Köp här

Isbn: 9789173875561

Utgivningsår:20170111

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av:Emilia Fogelklou

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Emilia Fogelklou var en ivrig sökare och genom en omfattande brevväxling med många olika människor var hon djupt förtrogen med enskilda människors situation. Texterna i Den allra vanligaste människan kännetecknas av hennes dragning och reflektion kring just ”den allra vanligaste människan”. Emilia Fogelklou…
Köp här

Isbn: 9789173875844

Utgivningsår:20171115

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Tala om försoning är en antologi som belyser den kristna försoningstanken. Vad innebär försoning? Vilket bidrag har kristen tro i sammanhanget?Vilka hinder skapar kristen tro i sammanhanget? I en värld där oförsonlighet verkar breda ut sig har Teologiska kommittén tagit fram antologin med en mängd olika…
Köp här

Isbn: 9789152634318

Utgivningsår:20150703

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175802183

Utgivningsår:20010129

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Aurelius Augustinus

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Filosofi och religion Forntida, medeltida och klassiska texter Kristendom Religion och tro Teologi
Augustinus (354 430) är den västerländska kyrkans mest betydande teolog och kyrkolärare. I sin Enchiridion, eller Handbok, om tro, hopp och kärlek visar han prov på den intellektuella klarhet han är allmänt känd för. Enchiridion är en koncentrerad studie om kristen tro, skriven som svar på en begäran av en annars okänd…
Köp här

Isbn: 9789177771302

Utgivningsår:20201217

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
“Remember, truth cannot be denied. However, it can be ignored. And the whole globe is continually paying the price for this. I pray all who need to hear will have access to their heart, in order that they may sincerely hear, and that they also allow a newfound faith to guide them instead of their age-old fear.” The…
Köp här

Isbn: 9781937907006

Utgivningsår:20130211

Utgivare: Rainbow Ridge Books

Mediatyp: BC

av:Martin Luther

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Teologi
Ända sedan den kristna församlingens födelse har det funnits en strävan att se till att den var ”ren” och fri från synd vid Jesu återkomst. Om någon medlem begick en uppenbar synd, såg de övriga det som sin uppgift att få honom att inse sitt felsteg och be Gud om förlåtelse. Men då synden också skadade hela…
Köp här

Isbn: 9789198252422

Utgivningsår:20160404

Utgivare: Allt om bibeln

Mediatyp: BC

av:Stig Östlund

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Teologi
Ludvig Jönssons namn är inte känt bland yngre i vårt land idag, men på den tiden som han var verksam i vår huvudstad var det få som undgick honom och många som hade en mening m hans sätt att föra fram sitt budskap i det offentliga rummet. I den här boken ger författaren sin tydliga uppfattning som hans sätt att föra ut…
Köp här

Isbn: 9789163709364

Utgivningsår:20120530

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Peter Halldorf

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Varför hade ingen sagt att man måste förlora den gamla friden för att vinna en ny och verkligare frid? När döden sväljer Jesus förlorar lärjungarna sin tro. Påskaftonen, dagen mellan korset och uppståndelsen, svarar mot en realism som ingen troende undkommer. De dagar när ateismen öppnar sig som en avgrund i den egna…
Köp här

Isbn: 9789173877787

Utgivningsår:20220329

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Konst Musik Musik: stilar och genrer Religion och tro Religiös och sakral musik Teologi
Psalmer är perenna skapelser. Alla psalmer som sjungs idag har en gång först skrivits och komponerats. Därefter har de hållits vid liv, redigerats, översatts, omarbetats, restaurerats, utvalts och återaktualiserats. Titeln på denna årsbok: Arbete med psalm syftar främst på denna senare typ av trädgårdsmästarliknande…
Köp här

Isbn: 9789177771562

Utgivningsår:20200727

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Tomas Nygren, Kjell O. Lejon

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiöst liv och praxis Teologi
Teologen Tomas Nygren sätter ord på reformationens budskap i vår vardag. Att tänka lutherskt är därför inte bara ytterligare en bok om Luther. Tillbaka till friheten – att tänka lutherskt i dag är skriven för att utforska, tolka och återigen tänka, likt Luther gjorde, på kyrkans och Kristi kallelse i vår egen tid.…
Köp här

Isbn: 9789198252958

Utgivningsår:20170101

Utgivare: Budbäraren

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163932526

Utgivningsår:20170801

Utgivare: Nomen

Mediatyp: BC

av:Johannes Maximovitch

Kategorier: Andlighet och religiös erfarenhet Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Mysticism Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro Teologi
Så många vilsefarna ord om religion i allmänhet och kristendom i synnerhet som idag svirrar i vårt universum har nog aldrig tidigare existerat. Hur skall man här finna den säd som är fruktbar? Gudsmoder är den som, från den allra första tiden efter Uppståndelsen intill denna dag, vägleder oss. En av Hennes mest…
Köp här

Isbn: 9789198378900

Utgivningsår:20190128

Utgivare: Ambon förlag

Mediatyp: BC

av:Martin Berntson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Varför finns det egentligen så många olika kyrkor och samfund? Varför kan de inte alltid samarbeta? Vad är det som gör just denna kyrka speciell? Sådana frågor behandlas i denna lärobok i kyrko- och samfundskunskap.  I bokens första del behandlas olika…
Köp här

Isbn: 9789152638958

Utgivningsår:20220822

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB