Bläddra

av: Roland Spjuth

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Vad handlar tro om? Ett vanligt svar idag är att det handlar om något privat och marginellt. I Om Gud och allt annat hävdar Roland Spjuth att kristen tro gör anspråk på att tala om hela tillvaron. Tron på Gud påverkar inte endast hur vi ser på det gudomliga eller på något som kallas andlighet, utan också hur vi ser på…
Köp här

Isbn: 9789198569803

Utgivningsår: 20200518

Utgivare: Spricka förlag

Mediatyp: BB

av: Oloph Bexell

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Religion och tro Samhälle och samhällsvetenskap Teologi
År 1916 stadfästes nya statuter för de svenska universiteten. För Uppsalas del skildras här den teologiska fakultetens förhållanden därefter och under hela 1900-talet. Oloph Bexell klarlägger i boken hur fakultetens månghundraåriga förbindelser med kyrkan successivt löstes upp både formellt och vad gäller forskning och…
Köp här

Isbn: 9789151310855

Utgivningsår: 20210324

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av: Wilfrid Stinissen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Teologi
Det dolda namn som Jesus uppenbarar, det namn som uttrycker Guds djupa väsen, är det namn med vilket Jesus själv åkallar Gud, nämligen “Abba”, “min Fader”. Detta namn definierar Gud utifrån den väsentliga relation som förbinder honom med Sonen. Gud är en personlig Gud, helt och hållet relation…
Köp här

Isbn: 9789198188189

Utgivningsår: 20171127

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Sofia Camnerin

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
”Teologi skrivs i solnedgången”, konstaterar en kyrkoledare i förordet till denna bok. Det betyder inte att teologin är skild från dagens arbete, tvärtom. Det teologiska arbetet är en reflektion över vad vi gjort, så att vi nästa dag kan fortsätta med lite klarare blick. En sådan teologi, som utgår från kyrkans uppdrag…
Köp här

Isbn: 9789179996628

Utgivningsår: 20170109

Utgivare: Marcus förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198409895

Utgivningsår: 20210901

Utgivare: Församlingsfakulteten

Mediatyp: BC

av: Karl Barth

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Vad är kristen teologi? Vad kännetecknar det teologiska arbetet? Bortom vanliga stereotyper om teologi som något verklighetsfrämmande, dogmatiskt, ovetenskapligt eller onödigt, skildrar Karl Barth teologin som något som berör hela livet, som utmanar och överraskar. Evangelisk teologi kännetecknas av glädje såväl som…
Köp här

Isbn: 9789198569827

Utgivningsår: 20201002

Utgivare: Spricka förlag

Mediatyp: BC

av: Jonas Ideström

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Hur kan vi undvika att teologi blir något abstrakt? Något som bedrivs i ett isolerat rum utan förankring i den lokala församlingens liv och verksamhet?  Jonas Ideström utforskar i den här boken en förståelse av vad teologi kan vara: nämligen något som skapas och uppstår i församlingens vardag, i församlingens…
Köp här

Isbn: 9789152638699

Utgivningsår: 20211022

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177771241

Utgivningsår: 20200513

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Per-Axel Sverker

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
  Den evangelikale teologen John Stott har betraktats som en av 1900-talets kyrkofäder. Hans teologi har format miljontals människors tro och liv. Genom sin fokusering på Bibelns och korsets centrala ställning har han vitaliserat den världsvida evangelikala rörelsen. Bibelsynen och frälsningsläran är därför…
Köp här

Isbn: 9789173879309

Utgivningsår: 20210618

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Människa och kristen idag – skapelseteologiska perspektiv på samtiden är en ansats till att ta vidare ett lutherskt teologiskt arv som präglat den nordiska kyrkliga och samhälleliga kontexten under 1900-talet och in på 2000-talet. Syftet med boken är inte att återupprepa teologiska tankesystem från en…
Köp här

Isbn: 9789152638507

Utgivningsår: 20210319

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi och religion Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Religion och tro Teologi
The essays in this volume explore the intersection between literature, theology and religion in the writings of the awardwinning American novelist and essayist Marilynne Robinson. The first section, On Theology, centres around Robinson’s theology from the perspectives of poetics, science, and history. In the second…
Köp här

Isbn: 9789188763259

Utgivningsår: 20211019

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Biörn Fjärstedt

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kritik och exeges av heliga texter Religion och tro Teologi
S:t Johannes var den lärjunge Jesu älskade och hans evangelium blev tidigt älskat. Det erbjöd byggstenar till den blivande trosbekännelsen. Det har särskilt utmanat tänkarna i asiens stora religionstraditioner. Ändå har evangeliet blivit misstänkt bland akademiska bibelteologer. Det är till synes olikt de tre första…
Köp här

Isbn: 9789177770077

Utgivningsår: 20170628

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Graham Ward

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Teologi
Dagens postsekulära samhälle ställer frågan om religionens roll på sin spets: Kan religionen någonsin utplånas? Vilken funktion har den i våra liv i dag? Är den inte rentav en del av vårt ständiga behov av att förstå världen? Religionen är starkt knuten till den mänskliga föreställningsförmågan, och kommer därför inte…
Köp här

Isbn: 9789144136134

Utgivningsår: 20200212

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jesper Svartvik

Kategorier: Aspekter av religion Bibeltexter, urval och meditationer Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro Teologi
I Bibelns land och i Bibelns texter är det påfallande ont om vatten. I Mellanöstern är det öknar och karga bergslandskap som dominerar panoramat. Vattnet är där inte bara omistligt utan kan även vara svårt att finna, men det är alltid värt att söka. Havet är alltings ursprung, vattnet i oss förenar allt liv, havet kan…
Köp här

Isbn: 9789189021419

Utgivningsår: 20210901

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175803890

Utgivningsår: 20081223

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Wilfrid Stinissen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Teologi
Karmelitbroder Wilfrid Stinissen (19272013) är en av de senaste decenniernas mest lästa andliga vägledare i vårt land och alltmer också utomlands. Den här boken skrevs i början av millenniet och ges nu ut postumt. Titeln kommer från Jesu avskedstal där han säger: Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och…
Köp här

Isbn: 9789177771623

Utgivningsår: 20210323

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175801964

Utgivningsår: 20010415

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: John Shelby Spong

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Den andliga hemlösheten breder ut sig över hela västvärlden. De etablerade kyrkorna står oförmögna att bemöta den på ett sätt som fungerar för den moderna människan. I den här boken presenterar biskop Spong ett motmedel; ett samlingsrop för en ny och radikal reformation för en ny tid. Genom att gå bortom det…
Köp här

Isbn: 9789152714034

Utgivningsår: 20211116

Utgivare: Alternaliv Förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rosendal

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Teologi
Kyrklig förnyelse förmedlade en ny trosvisshet, ett intensivt församlingsliv, en andlig fördjupning, en teologisk nyansats, ett sätt att leva, som påverkade hela Svenska Kyrkan och även inspirerade liknande rörelser i andra länder, främst i Norden. Den kyrklig förnyelsen är, djupast sett, en utgjutelse av Helig Ande.…
Köp här

Isbn: 9789186577506

Utgivningsår: 20150816

Utgivare: Gaudete

Mediatyp: BC

av: Jan Eckerdal

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Vad innebär det när vi i ljuset av kyrkans tro, bekännelse och lära förenas i ett ljudligt Gloria?  Jan Eckerdal reflekterar i Fästpunkten över Guds ära och härlighet som bärande motiv i en kristen kyrka. Boken är skriven utifrån en tanke om att Guds…
Köp här

Isbn: 9789152639061

Utgivningsår: 20220221

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157804716

Utgivningsår: 20060630

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Rainer Carls

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Teologi
Ämnet Gud och det onda har sedan antikens dagar, i synnerhet bland kristna tänkare, röjt stor uppmärksamhet. Men det har i ännu högre grad aktualiserats sedan 1950-talet, efter att några anglo-amerikanska filosofer hävdade att Guds existens var logiskt oförenlig med det ondas förekomst i världen. Denna utmaning fick…
Köp här

Isbn: 9789177771883

Utgivningsår: 20210624

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175807669

Utgivningsår: 20150525

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Marie Rosenius

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis Teologi
Utifrån den allmänkyrkliga traditionen att människor genom dopet blir iklädda Kristus och infogade i Kristi kropp, är delaktighet en given aspekt i gudstjänst och kyrka. Likafullt är frågan hur delaktighet ska förstås och främjas i praktiken komplex. Nutida ambitioner att verka för delaktighet har inte minst…
Köp här

Isbn: 9789177771852

Utgivningsår: 20210721

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Olof Edsinger

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro Teologi
I den här boken ges en utmanande bild av våra liv som Jesu efterföljare. Utifrån huvudrubrikerna Korsvägen och Uppståndelselivet skildras vår vandring genom livet som en erfarenhet av både lidande och härlighet. Å ena sidan ensamhet och förnedring, anfäktelse och martyrium. Å andra sidan försoning och frid, helande och…
Köp här

Isbn: 9789188430816

Utgivningsår: 20190318

Utgivare: Livets Ords Förlag

Mediatyp: BC

av: Åke Jonsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion och vetenskap Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter Teologi
”Åke Jonsson bidrar med teologi för vår tid – en tid av oro och omställning. Han uppmuntrar oss att ställa om blicken så att vi ser de möjligheter som väntar när människan får vara Guds medskapare.” – Petra Carlsson, docent vid Enskilda Högskolan, Stockholm Vi lever i en tid när människans påverkan på jorden är större…
Köp här

Isbn: 9789179997182

Utgivningsår: 20200914

Utgivare: Marcus förlag

Mediatyp: BC

av: Patrik Hagman, Joel Halldorf

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Teologi
Varför är Martin Luther viktig i dag? Det har gått 500 år sedan reformationen. Men Luther är fortfarande orsak till debatt. Några hyllar honom som en folkets förkämpe mot kyrkligt förtryck. Andra anklagar honom för att ha splittrat kristenheten och gett makthavarna kontroll över kyrkan. När Joel Halldorf och Patrik…
Köp här

Isbn: 9789173875561

Utgivningsår: 20170111

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Emilia Fogelklou

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Emilia Fogelklou var en ivrig sökare och genom en omfattande brevväxling med många olika människor var hon djupt förtrogen med enskilda människors situation. Texterna i Den allra vanligaste människan kännetecknas av hennes dragning och reflektion kring just “den allra vanligaste människan”. Emilia Fogelklou…
Köp här

Isbn: 9789173875844

Utgivningsår: 20171115

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Marcus J. Borg

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
I boken Kristendomens hjärta – Att återupptäcka den kristna tron och leva ett helhjärtat liv, formulerar Marcus J. Borg (1942-2015) en kristen tro som tar vår tids vetenskapliga världsbild på allvar. Ingen annan har som Borg lyckats kombinera ett passionerat kristet engagemang med en bibelsyn som han…
Köp här

Isbn: 9789529353873

Utgivningsår: 20150605

Utgivare: Förlag Tomas von Martens

Mediatyp: BC

av: Klemens av Alexandria

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Klemens av Alexandria (ca 150 ca 215) var en av det sena 100-talets mest inflytelserika teologer. Klemens författade inte bara ett flertal omfattande verk, utan var också kyrkofadern Origenes läromästare. I denna volym får vi för första gången möta tre av Klemens verk i svensk översättning. Den första texten, Om…
Köp här

Isbn: 9789177772118

Utgivningsår: 20211208

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175801674

Utgivningsår: 19990609

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Liv i försoning handlar om mellanmänskliga relationer. Olika försoningsprocesser berörs, såsom den i Sydafrika efter apartheidregimens fall och den som pågår mellan Svenska kyrkan och samerna. Dessutom diskuteras försoningens gestaltning inom skönlitteratur och nutida film. Hur kan sådana kulturella uttryck fungera som…
Köp här

Isbn: 9789152633977

Utgivningsår: 20160912

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Ray Baker

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Många har säkert läst hans berömda böcker om Narnia eller Kan man vara kristen? Vem var denne före detta ateist som blev banbrytande apologet och skarpsinnig teolog, känd för sin briljanta formuleringskonst? Boken är den första heltäckande analysen av C S Lewis teologi och apologetik på…
Köp här

Isbn: 9789186415211

Utgivningsår: 20161106

Utgivare: CredoAkademin

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175802039

Utgivningsår: 20011214

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Julås

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Uppfattningen kring de eskatologiska frågorna håller på att förändras. De äldre sångskatterna, de som handlar om en himmel ovan där och bortom stjärnorna, speglar tidigare generationers teologi. Idag blir förkunnelsen allt mer jord-bunden. Det finns ingen himmel ovan där, himlen kommer till oss när Jesus kommer…
Köp här

Isbn: 9789198249347

Utgivningsår: 20160315

Utgivare: Solvändan Förlag

Mediatyp: BB

av: Gustaf Wingren

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Religion och tro Teologi
Gustaf Wingren (1910 2000) var professor i systematisk teologi i Lund åren 1951 77 och är fortfarande en av Sveriges internationellt mest kända teologer. Han var inte bara en av världens främsta experter på kyrkofadern Irenaeus och reformatorn Martin Luther utan framför allt bibelteolog. Hans drivkraft var viljan att…
Köp här

Isbn: 9789177771715

Utgivningsår: 20210615

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Tala om försoning är en antologi som belyser den kristna försoningstanken. Vad innebär försoning? Vilket bidrag har kristen tro i sammanhanget?Vilka hinder skapar kristen tro i sammanhanget? I en värld där oförsonlighet verkar breda ut sig har Teologiska kommittén tagit fram antologin med en mängd olika…
Köp här

Isbn: 9789152634318

Utgivningsår: 20150703

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175802183

Utgivningsår: 20010129

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Aurelius Augustinus

Kategorier: Aspekter av religion Biografier och litteraturvetenskap Filosofi och religion Forntida, medeltida och klassiska texter Kristendom Religion och tro Teologi
Augustinus (354 430) är den västerländska kyrkans mest betydande teolog och kyrkolärare. I sin Enchiridion, eller Handbok, om tro, hopp och kärlek visar han prov på den intellektuella klarhet han är allmänt känd för. Enchiridion är en koncentrerad studie om kristen tro, skriven som svar på en begäran av en annars okänd…
Köp här

Isbn: 9789177771302

Utgivningsår: 20201217

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC