Bläddra
Köp här

Isbn: 9789154401130

Utgivningsår: 20090309

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Konkurrensrätt, antitrustlagstiftning Särskilda rättsområden
Stoppa klockan! Föreslår en ändring i konkurrenslagen som gör det möjligt för Konkurrensverket att »stoppa klockan» i koncentrationsprövningar. Verket ska kunna meddela ett sådant beslut när parterna missat att lämna in de uppgifter som behövs inför koncentrationsprövingen.Föreslår också ett kölappssystem i det svenska…
Köp här

Isbn: 9789138239018

Utgivningsår: 20130312

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Leif Gustafsson, Jacob Westin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Konkurrensrätt, antitrustlagstiftning Särskilda rättsområden
Den svenska konkurrensrätten är materiellt baserad dels på två allmänt hållna förbud, dels på regler om företagskoncentrationer. Förbuden gäller konkurrensbegränsande avtal mellan företag samt missbruk av en dominerande ställning, och är liksom reglerna om företagskoncentrationer kopierade från motsvarande…
Köp här

Isbn: 9789139012474

Utgivningsår: 20100518

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Leif Gustafsson, Jacob Westin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Konkurrensrätt, antitrustlagstiftning Särskilda rättsområden
Konkurrensreglerna sätter upp spelreglerna för hur marknaden ska fungera. Överträdelser, avsiktliga såväl som oavsiktliga, kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser. Alla som bedriver kommersiell verksamhet bör därför ha kännedom om konkurrensrättens huvuddrag. Konkurrensrätten bygger på två tillsynes enkla och allmänt…
Köp här

Isbn: 9789139019565

Utgivningsår: 20161216

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lars Henriksson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Konkurrensrätt, antitrustlagstiftning Särskilda rättsområden
Konkurrensrätten bygger på ett flertal målsättningar, inte minst ekonomiska. Förutom allmänna marknadsintegrationsmål finns även direktaoch indirekta mål om ekonomisk effektivitet. Rättsreglerna om konkurrens främst konkurrensbegränsande avtal och missbruk av marknadsdominanslämnar dock mycket liten vägledning om hur…
Köp här

Isbn: 9789139112648

Utgivningsår: 20130409

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Johan Karlsson, Marie Östman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Konkurrensrätt, antitrustlagstiftning Särskilda rättsområden
Att ha goda kunskaper om konkurrensrätten blir allt viktigare. Konkurrensrätt en – handbok redogör i detalj för tolkningen och tillämpningen i Sverige av de EUrättsliga och de svenska konkurrensreglerna. Boken behandlar både materiella och processuella aspekter och innehåller omfattande hänvisningar till såväl…
Köp här

Isbn: 9789176105269

Utgivningsår: 20140403

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BB

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Konkurrensrätt, antitrustlagstiftning Särskilda rättsområden
Förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att…
Köp här

Isbn: 9789138250259

Utgivningsår: 20200221

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC