Bläddra
Köp här

Isbn: 9789179882778

Utgivningsår: 20051001

Utgivare: *Byggförlaget

Mediatyp: BC

av: Karin Hermerén, Jenni Lindbom

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: offentliga byggnader Konst Konst: allmänt Konst: restaurering, konservering och bevarande
Föreliggande rapport är baserad på de praktiska och teoretiska erfarenheter av förvaltning av offentlig konst som gjorts i Helsingborgs stad under de senaste tio åren. Offentlig konst är en del av det moderna kulturarvet. Den visar vilka ambitioner som funnits med att tillgodose människors behov av konstupplevelser i…
Köp här

Isbn: 9789172096912

Utgivningsår: 20141219

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Karin Hermerén

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konst: restaurering, konservering och bevarande
Denna avhandling har tillkommit i syfte att förbättra förutsättningarna för bevarande av byggnadsanknuten konst i offentlig miljö. Bakgrunden är de stora utmaningar samhället står inför när det gäller att bevara det omfattande antal konstverk som har beställts sedan 1900-talets början, i synnerhet avseende…
Köp här

Isbn: 9789179630508

Utgivningsår: 20210122

Utgivare: Acta Universitatis Gothoburgensis

Mediatyp: BC