Bläddra

av: Olle Lundin, Ulla Björkman

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för lokalt styre Särskilda rättsområden
Denna bok är en framställning om kommunalrätt i vid bemärkelse. Här behandlas frågor om den kommunala kompetensen, alltså vad en kommun får och inte får syssla med. Vidare beskrivs och diskuteras den kommunala beslutsprocessen och kontroll av kommunal verksamhet. Stor vikt läggs vid de olika roller och funktioner som…
Köp här

Isbn: 9789177371250

Utgivningsår: 20200824

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Lena Dalman, Ylva Lindblom, Germund Persson, Staffan Wikell

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för lokalt styre Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Kommentaren innehåller en gedigen beskrivning av förarbeten och rättspraxis i relation till respektive bestämmelse. Den rättspraxis som redovisas kommer från såväl högsta som lägre instanser. Boken ger också en beskrivning av kommunallagens förhållanden till annan lagstiftning som berör kommuner och regioner och…
Köp här

Isbn: 9789173453165

Utgivningsår: 20220113

Utgivare: Adda AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för lokalt styre Särskilda rättsområden
Kommunalrätt – en introduktion för professionsutbildningar är en kortfattad beskrivning av den rättsliga regleringen rörande kommunerna och landstingen, med fokus lagd på den kommunala självständigheten och organiserandet av beslutsfattande instanser m.m. Regeringsformen och den nya kommunallagen står i centrum…
Köp här

Isbn: 9789147128310

Utgivningsår: 20190116

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för lokalt styre Särskilda rättsområden
Enligt utredningen bör strävan efter lokal statlig närvaro i hela landet genomföras på ett effektivt sätt. Förutsättningarna varierar mellan olika delar av landet, i bland annat geografiskt och demografiskt hänseende. Det är inte praktiskt möjligt att myndigheter…
Köp här

Isbn: 9789138251348

Utgivningsår: 20210121

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för lokalt styre Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Utredningen konstaterar att den kommunala lokaliseringsprincipen inte innebär något absolut hinder mot kommunal avtalssamverkan. Samtidigt innebär lokaliseringsprincipen en tydlig rättslig begränsning. Om nyttan inte anses proportionerlig mot åtgärden är den inte rättsligt tillåten. Den rättsliga osäkerheten kring…
Köp här

Isbn: 9789138246795

Utgivningsår: 20171018

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för lokalt styre Särskilda rättsområden
En kommunallag för framtiden? Utredningen ser över hur kommuner och landsting ska kunna stärka sin kontroll och insyn när privata utförare anlitas att utföra kommunal verksamhet. Utredningen föreslår bland annat att fullmäktige ska anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för verksamheter som lämnas över…
Köp här

Isbn: 9789138239841

Utgivningsår: 20130702

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för lokalt styre Särskilda rättsområden
SLUT I LAGER/HAR UTGÅTT. Kommunalt lag- och domstolstrots är ett svårangripet problem. De centrala förslag som framförs här kan sammanfattas i följande punkter: Återinför ett utvidgat straffrättsligt tjänstefelsansvar med tillhörande sanktionsmöjligeter Inför åtalsplikt för kommunala arbetsgivare vid vissa typer av…
Köp här

Isbn: 9789138242452

Utgivningsår: 20150413

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för lokalt styre Särskilda rättsområden
Utredningen om en kommunallag för framtiden överlämnade den 23 mars 2015 sitt betänkande ” En kommunallag för framtiden.” till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen. Utgångspunkter för uppdraget har bl.a. varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska…
Köp här

Isbn: 9789138242575

Utgivningsår: 20150326

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC