Bläddra

av: Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik
Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Arena Internationell ekonomi, elevbok riktar sig till elever som läser gymnasiekursen Internationell ekonomi på något av de studieförberedande programmen. Här finns basen till din undervisning…
Köp här

Isbn: 9789140682093

Utgivningsår: 20130513

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lars-Olof Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik
Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Arena Internationella relationer, elevbok riktar sig till elever som läser gymnasiekursen Internationella relationer på något av de studieförberedande programmen. Här finns basen till…
Köp här

Isbn: 9789140682109

Utgivningsår: 20140602

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Per Bengtsson, Caroline Lindfors

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik
I Allt-i-ett-boken får eleverna bland annat läsa om hur demokrati fungerar, hur ett land styrs, hur det går till att rösta samt hur beslut fattas i riksdag, regioner och kommuner. De inspirerande faktatexterna varvas med övningar, så att eleverna får möjlighet att befästa sina kunskaper och träna på innebörden av de…
Köp här

Isbn: 9789152363201

Utgivningsår: 20220210

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Bo Wollinger

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Som alla lärarhandledningar ska även denna ses som ett redskap för att underlätta undervisningen och delger bara några tänkbara sätt att behandla ämnet. Lärarmaterialet innehåller allmänna kommentarer kring lärobokens disposition kompletterande material till varje enskilt kapitel förslag på kursupplägg och…
Köp här

Isbn: 9789144086910

Utgivningsår: 20140110

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bo Wollinger

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik
Vi lever i en alltmer globaliserad värld, vilket kräver ökade kunskaper om globaliseringens betydelse och konsekvenser för individer, grupper och samhällen. I Internationella relationer – utblickar och insikter får eleverna fördjupade kunskaper om hur det internationella systemet är konstruerat, hur det fungerar och…
Köp här

Isbn: 9789144152943

Utgivningsår: 20220608

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC