Bläddra

av: Nils Mällroth, Nick Rafiey

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: inköp och flödesekonomi Management: särskilda områden
Strategiskt inköpsarbete är en balansgång mellan olika roller i ett företag. Förutom kunnighet inom inköp, avtal, förhandling, lager och logistik behöver man förstå sig på det egna företagets affärsidé, vision, produkter/tjänster, teknik, företagets kunder, leverantörer och inte minst omvärldens påverkan på…
Köp här

Isbn: 9789144113135

Utgivningsår: 20160406

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Magnus Carlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: inköp och flödesekonomi Management: särskilda områden
Hur är det möjligt att sälja ett kök 30 procent under marknadspriset? Varför är varmkorv billigare på Ikea än i livsmedelshandeln? Hur kan priset på bordet Lack vara hälften av vad det kostade när det lanserades för 35 år sedan och hur gör Ikea för att köpa in produkter till så låga priser? Denna bok är resultatet av…
Köp här

Isbn: 9789163768569

Utgivningsår: 20150323

Utgivare: HELKIN

Mediatyp: BC

av: Folke Höglund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning Management: inköp och flödesekonomi Management: särskilda områden
Kvalitet vid inköp och upphandling ger en vägledning i hur man som inköpare eller upphandlare inom näringsliv och offentlig sektor säkerställer hög varu- och tjänstekvalitet. Verksamheters kvalitetsarbete fokuserar vanligen på att internt skapa effektiva och robusta processer med låga kvalitetsbristkostnader. Den här…
Köp här

Isbn: 9789144120256

Utgivningsår: 20190426

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Kron, Mikael Wallgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: inköp och flödesekonomi Management: särskilda områden
I många organisationer har inköpsfunktionen genomgått en genomgripande förändring de senaste åren – inköpschefen sitter i ledningsgruppen och inköpsfunktionen anses vara central för lönsamheten. I boken visar författarna vilken betydelse det har om inköp ses som en del av kärnverksamheten eller inte, och hur detta i så…
Köp här

Isbn: 9789147095223

Utgivningsår: 20100902

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Björn Bergström, Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: inköp och flödesekonomi Management: särskilda områden Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Om du som upphandlare kan göra en framgångsrik upphandling har du mycket stor möjlighet att påverka verksamheten i positiv riktning. I den här boken beskrivs centrala ingredienser för att skapa en framgångsrik upphandling, från viktiga förhållningssätt till praktiska verktyg och metoder. Författarna erbjuder ett…
Köp här

Isbn: 9789147109364

Utgivningsår: 20150706

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lennart Rosell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: inköp och flödesekonomi Management: särskilda områden
INKÖPSTEKNIK är en praktiskt inriktad handbok för dig som arbetar med inköp. Oavsett om du jobbar i ett stort eller litet företag är boken en hjälp att utveckla och förbättra dina inköpsrutiner. Boken tar upp allt från planering och förhandling till leverans och uppföljning. Du får också reda på hur du gör för att…
Köp här

Isbn: 9789170276637

Utgivningsår: 20100920

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Lennart Rosell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: inköp och flödesekonomi Management: särskilda områden
INKÖPSTEKNIK är en praktiskt inriktad handbok för dig som arbetar med inköp. Oavsett om du jobbar i ett stort eller litet företag är boken en hjälp att utveckla och förbättra dina inköpsrutiner. Boken tar upp allt från planering och förhandling till leverans och uppföljning. Du får också reda på hur du gör för att…
Köp här

Isbn: 9789170279126

Utgivningsår: 20140430

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Jonathan O´Brien

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: inköp och flödesekonomi Management: särskilda områden
Om ett företag vill öka lönsamheten är ett hett tips att arbeta med leverantörsbasen! Här finns stora möjligheter, som få företag inser eller lyckas realisera. Den här boken ger verktygen som krävs för att dra fördel av företagets leverantörsbas.
 Supplier relationship management är en praktisk guide till hur man får…
Köp här

Isbn: 9789144108520

Utgivningsår: 20151118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tomas Steiner

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: inköp och flödesekonomi Management: särskilda områden
I dag köper de flesta företag in mycket av det som förr sköttes av de egna medarbetarna. Andelen inköp ökar hela tiden. Därför har inköp övergått från att vara en kameral syssla till att bli en strategisk uppgift som tar sig ända in i styrelserummen. I Modernt inköp ligger fokus på att leda förädlingskedjan, med…
Köp här

Isbn: 9789144106311

Utgivningsår: 20150930

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC