Bläddra

av: Imam Khomeini(RA)

Kategorier: Filosofi och religion Islam Muslimskt liv och praxis Religion och tro
I boken talar Imam Khomeini(RA) i relativt hårda ordalag till studenter i de teologiska skolorna; men hans ord är inte begränsade till den tiden och platsen utan aktuella även i dag i vårt svenska samhälle, särskilt för de som är engagerade i Islam. Imam Khomeini(RA) betonar vikten av moralen och att varje handling som…
Köp här

Isbn: 9789186267100

Utgivningsår: 20110414

Utgivare: DVV kultur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187265068

Utgivningsår: 20150701

Utgivare: Imam Ali Islamic Center

Mediatyp: BC

av: Ammar Tawwati

Kategorier: Filosofi och religion Islam Muslimskt liv och praxis Religion och tro Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Boken är en sociologisk studie som diskuterar om slöjan är en religiös klädsel eller en politisk klädsel? genom antropologisk och politisk forskning. Slöjans förhållande till sekularismens misslyckande i islamiska och arabiska länder.
Köp här

Isbn: 9789189335950

Utgivningsår: 20210706

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC