Bläddra

av: Annika Nilsson, Wiweka Warnling Conradson

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Offentlig förvaltning: sanktioner Särskilda rättsområden
Begreppet effektivitet löper som en röd tråd genom sanktionsavgifternas historia – från skattetillägg i början av 1970-talet, över de sanktionsavgifterna som tillkom efter finanskrisen på 2000-talet och till den allt intensivare utvecklingen av nya sanktionsavgifter med…
Köp här

Isbn: 9789139021025

Utgivningsår: 20201008

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Offentlig förvaltning: sanktioner Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Terroristlagstiftning
Analyserar behovet av åtgärder och eventuella lagändringar för att Sverige på sanktionsområdet ska leva upp till de folkrättsliga förpliktelser som följer av FN:s säkerhetsråds resolution 1267 m.fl. vilka alla gäller åtgärder mot terrorism och finansiering av terrorism. Analyserar också behovet av lagändringar för att…
Köp här

Isbn: 9789138247839

Utgivningsår: 20180419

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC