Bläddra

av: Olof Ställvik

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: bestämmelser om juridiska yrken Särskilda rättsområden
Domarkåren är en viktig och inflytelserik profession. Svensk rättsvetenskaplig forskning har dock inte intresserat sig för systematiska studier av denna yrkesgrupp i någon större utsträckning, vilket kan förklaras med rättskulturella omständigheter i Sverige. Domarrollen – rättsregler, yrkeskultur och idealär en…
Köp här

Isbn: 9789150620795

Utgivningsår: 20090522

Utgivare: Uppsala universitet

Mediatyp: BB

av: Rolf Johansson

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: bestämmelser om juridiska yrken Särskilda rättsområden
Boken Rådgivaransvaret handlar om juridiken som reglerar en rådgivares ansvar företrädesvis gentemot sin uppdragsgivare för de ekonomiska skador som kan bli följden av att rådgivaren agerat oaktsamt. Även om boken behandlar innehållet i de aktuella rättsreglerna i ett brett perspektiv ligger dess fokus på de särskilda…
Köp här

Isbn: 9789177371373

Utgivningsår: 20210113

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC