Bläddra
Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: kostnader och finansiering Särskilda rättsområden
Gräsrotsfinansiering är en liten men snabbt växande del av de finansiella marknaderna. Det som utmärker gräsrotsfinansiering är att många investerare, som var och en investerar små belopp i ett särskilt projekt, samlas och sammanförs med dem som söker kapital. Ofta sker det genom en plattform på internet. Utredningen…
Köp här

Isbn: 9789138247730

Utgivningsår: 20180319

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Henrik Bellander

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: kostnader och finansiering Särskilda rättsområden
Alla tvistemål aktualiserar frågor om rättegångskostnader. Kostnaderna har t ex betydelse för parternas möjlighet att inleda talan, för valet av ombud, för vilka yrkanden parterna framför och för vad som slutligen kommer till rättens prövning. Kostnadsreglerna i RB har dock rönt litet intresse i litteraturen och de har…
Köp här

Isbn: 9789176789841

Utgivningsår: 20170207

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC