Bläddra

av: Sven Ove Hansson

Kategorier: Beslutsteori Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Riskanalys
Riskfilosofi behandlar allmänna och grundläggande frågor om risk och säkerhet som är gemensamma för alla tillämpningar.Läs merVad menar vi med risk?Hur mäter och jämför vi risker?Hur skiljer vi mellan fakta och värderingar i riskfrågor?Hur kan vi använda vetenskapligt beslutsunderlag i riskfrågor där vetenskapens…
Köp här

Isbn: 9789147105267

Utgivningsår: 20120412

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Olof Arwinge, Nils-Göran Olve, Åke Magnusson

Kategorier: Beslutsteori Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Riskanalys
Allt oftare läser vi om hur företag, myndigheter och kommuner har råkat ut för bluffande leverantörer, misslyckade utvecklingsprojekt och informationssäkerhetsmissar. Att ta risker är nödvändigt, men hur vet man som medarbetare eller chef vilka risker som bör tas? För att skapa en hållbar verksamhet behöver osäkerhet…
Köp här

Isbn: 9789144121352

Utgivningsår: 20171102

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BB